HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
30 Tháng Bảy 20203:08 CH(Xem: 304)
Mỗi tuần 1 bài thơ Thầy (trích trong THÔNG TRIỆT các Tác Phẩm / Tuyển tập Thơ) Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực Hiện
1,100,546