HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT012: SAU ĐÊM ẤY ĐỜI THAY ĐỔI - Diệu Như diễn ngâm

Saturday, October 3, 202012:27 PM(View: 1534)

SAU ĐÊM ẤY... ĐỜI THAY ĐỔI

TTT012  Sau Đêm Ấy... Đời Thay Đổi TITLE 

Kính dâng Thầy, người đã mở tâm con
Thông Triệt 
*****

Ta đã hết rồi chuyện thế gian,

Tâm ta thanh thản như mây ngàn,

Đâu còn chi nữa mà đem nói,

Ý bặt, lời không, óc rỗng rang.

x

Ai hay giải ngộ, tâm bừng sáng,

Khí huyết dâng tràn niệm trống không:

Phi hữu, phi vô, phi ly, phi phi diệt,

Ngữ ngôn dừng bặt thể tương đồng.

x

Từ đây hết thấy thân mang nghiệp,

Chẳng thấy luân hồi nghiệp trả vay.

Tự do, tù tội nay đồng nghĩa,

Chỉ một chữ KHÔNG trọn rõ bày!

x

KHÔNG này vi diệu nào ai biết,

Lặng hết tư duy rõ nghĩa ngay !

Nếu đem suy luận bàn nghĩa lý,

Ngàn năm vẫn trụ thể thấy hai.

x

Càng nói, càng rơi trong luận thuyết,

Càng sát luân hồi mãi chẳng ra.

Con đường giải thoát là yên lặng:

Lời không, ý bặt lìa ta bà!

x

Đêm nay giải ngộ, con mừng quá,

Biết rõ đường đi về đến nhà.

Ơn Thầy muôn kiếp con ghi tạc,

Sụt sùi tiếng khóc, lệ nhỏ sa!

x

Ba lô BÁT NHÃ từ nay bỏ,

Huyễn hóa, vô thường chẳng luống tham

Sắc sắc, không không, không còn bận,

Tuy nằm ngục thất vẫn thênh thang !

 

Kỷ niệm nhập thất tại trại giam Hà Tây

(Hà Nội) ngày mùng 4 Tết năm 1982.

(từ tháng 9 1979 đến tháng 4 1982)

 

Thông Triệt
_________________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT 

SAU ĐÊM ẤY... ĐỜI THAY ĐỔI

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,169