HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT027: LỐI VỀ ĐANG LÀ

Saturday, December 26, 20203:52 PM(View: 688)

TTT027 Loi Ve Dang La   TITLE

 Phiền não khởi từ tâm,

" Tứ, tầm " là mầm mống,

Khởi động sóng tâm ngôn,

Tranh giành khôn với dại,

Phải, trái cứ dằng dai,

Đối thoại suốt đêm ngày,

Hai bên luôn dính mắc,

Cắt đứt hết lối về,

“Quê nhà” ta mãi xa.

x

Nay nếu muốn “về nhà,”

An lạc ta thảnh thơi,

Vui vầy nếp sống mới,

Cởi trói “lưới vô minh,”

Để tánh linh hiển lộ,

Sóng thức hết nhấp nhô,

Chỗ chỗ đều Niết bàn,

Linh quang thường chiếu sáng,

Đời đời hết lang thang,

Tứ, tầm ta phải dứt.

 x

Dụng công dù khổ cực,

Gắng sức ta tiến tu,

Tranh thủ thì giờ rảnh,

Thực hành pháp “vô ngôn,”

Trong mọi chốn, mọi nơi,

“Không lời” giữ từng lúc.

Như hút bụi trong nhà,

Hoặc xả nước, rửa rau,

Hay lau chùi đĩa, bát,

Hoặc tạt nước, rửa xe,

Hay chờ xe bus đến,

Tâm ngôn chẳng khởi lên.

Lý tưởng của lối về

An lạc khắp toàn gia.

Hòa thuận trên với dưới,

Đang là chớ lìa xa.

Thông Triệt  

 

Tặng Pháp Đức.

Sau 3 tháng tu học, Pháp Đức có nhiều tiến bộ nội tâm
và có kinh nghiệm thực pháp Chỉ Tánh Giác.

 

Lớp 1 Khóa VI

12-12-1999

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,205