HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT014: VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ - Diệu Như diễn ngâm

Saturday, October 10, 20208:40 PM(View: 1213)
TTT014  Vo Thuong Vo Nga TITLE
 
Ở đâu có vô thường,
Ở đó tâm nhiễu nhương,
Vì tự ngã có mặt
Chấp trước việc thường hằng
Sắc, tâm luôn dính mắc.
 
Ở đâu không có ngã.
Ở đó không có chủ,
Vì ngã là tự chủ,
Không tự chủ, không ngã.
 
Không ngã tâm thăng hoa,
Không ngã nghiệp chuyển hóa.
Siêu việt trí phát huy,
Tư duy thường tĩnh lặng.
Trí năng luôn vắng bóng.
Phiền não lánh xa ta.
Tự ngã chơn thanh tịnh.

Thông Triệt
 
Tặng Quang Ngọc
Dù mới tu thiền trong thời gian ngắn,
Quang Ngọc có nhiều tiến bộ trên đường tâm linh.
12-12-99
Bế giảng Khóa 1 Bát Nhã
_______________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT 

VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ

audio-icon_thumbnail 

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,150