HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT036 : YẾU CHỈ ĐẾN CHỖ KHÔNG HAI - Diệu Như diễn ngâm

Sunday, March 7, 20213:18 PM(View: 402)

TTT036 Yeu Chi Den Chỗ Không Hai  TITLE

 

Cuộc hành trình từ im lặng,

Ta Đến Nhà cũng lặng im.

Nhưng im lặng, không im lặng

Vì ta đương lắng tâm ngừng suy nghĩ,

tỉnh thức biết để tâm không rơi vào "vô ký."

Không "trầm không," không "trệ tịch," si mê.

Ta thực sự đang trong tư thế:

Đi Về Nhà bằng "nội tại Chân Như."

 

Nhận thức rõ mà không "tứ tầm" thêu dệt.

Tuy có niệm mà hai bên không đan kết thành lời

Đường Về Nhà đây mới thực sự là nơi ta phải tới.

Chỗ không hai mà người tu Thiền hằng mong đợi.

Nhập Chân Như qua nhận thức không lời,

Yếu chỉ Thiền ta phải đến nơi.

Nay tặng bạn những lời thơ bất nhị,

Đường "tathā" nên cất bước đi.

Thích Thông Triệt 

 

     Tặng Minh Vân

Sau 3 năm tu học, Minh Vân đã khá vững vàng trên
kiến thức Thiền họcthực hành Thiền theo lý luận chân đế của Bát Nhã.

12-12-99

Bế giảng Khóa I Bát Nhã 
_____________________________________________

YẾU CHỈ ĐẾN CHỖ KHÔNG HAI

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,157