HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thông Triệt TTT008: VÌ SAO THỌ GIỚI - Phổ Nhạc Không Chánh Trí

Thursday, September 17, 20209:09 PM(View: 1446)

TTT008  Vì Sao Thọ Giới TITLE

 

Giữ năm giới để tâm mê thuần tịnh,

Để vào đời không vướng mắc linh tinh:

Dâm, sát, đạo, tửu đình, vọng ngữ,

Để tâm người cư sĩ quang minh,

Không vướng bận những vọng tình đen tối.

 

Đây là nhân, cắt đứt đường tội lỗi,

Đây là duyên, “mở lối về nhà,”

Trải bao kiếp ta lang thang sáu nẻo,

Đeo não phiền, đeo sanh tử, si mê,

Nay qui giới để trở về bến giác.

 

Không sát sinh để tâm ác trở nên thuần tịnh,

Không ngoại tình để gia đình được đầm ấm trăm năm,

Không trộm, cướp để cuộc sống được yên vui, êm thắm,

Không rượu chè để thân – tâm được bình thản thong dong,

Không vọng ngữ để không gây thù chuốc oán,

Để nội tâm thanh thản an vui.

 

Quyết giữ giới thì đời ta hết chôn vùi trong hoan lạc,

Hết bạc bài, hết lường gạt đảo điên,

Hết dâm ô, và hết sa lầy trong thuốc phiện,

Hết rượu chè, hết say xỉn triền miên,

Thì phiền não thôi không còn quyến luyến,

Sự yên vui sẽ thường xuyên thăm viếng nhà ta,

Như thế ấy mới đúng là thọ giới.

 

Tặng thiền sinh qui giới

Thông Triệt

_________________________________________________________________

Thơ Thông Triệt
  Vì Sao Thọ Giới 

KHÔNG CHÁNH TRÍ  Phổ nhạc - Đạo tràng San Jose CA thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 


08B Vì sao thọ giới_sheet musicSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,272