HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT041 : KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG - Diệu Như diễn ngâm

Monday, April 12, 202110:21 AM(View: 253)

TTT0440 Khong Dinh Danh Doi Tuong TITLE

 

Đường xe cộ, ngược, xuôi, xuôi, ngược,

Ngước mắt nhìn, ta nhận biết gần, xa,

Toàn cảnh trí trong khung trời xa lạ,

Gió với cây và hằng dãy nóc nhà,

Nằm dưới nắng ban mai mà không động.

Vì ta nhìn, không khởi một niệm nói năng,

Ngay khi đó, dòng tâm thức không lăn tăn gợn dậy.

Cảnh và tâm hợp nhất không hai.

 

Vì tâm ngôn không khởi sóng lăn tăn,

 

Ta đứng nhìn, không khởi một niệm nói năng,

Ngay lúc đó một dòng biết thường hằng có mặt.

Cảnh với tâm cùng ở một thể không.

Ta tập nhìn, giữ tâm cho trống rỗng,

Mắt tuy thấy, tai tuy nghe mà tâm ngôn không hề gợn sóng.

Mọi âm thanh, tiếng động vẫn như như,

  

Bụi trần khuất dạng trong tâm thức,

Chủ khách còn đâu ở chốn này.

Lời không, ý bặt chìm sâu định,

Bóng nhạn qua rồi, vết nhạn bay

 

Không lời là bước một,

Tắt ý là bước hai.

Yên lặng trong lẫn ngoài,

Dứt tiệt khổ trần ai.

 

Thích Thông Triệt 
_______________________________________
KHÔNG ĐỊH DANH ĐỐI TƯỢNG

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,137