14 Tháng Sáu 2010(Xem: 11229)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
14 Tháng Sáu 2010(Xem: 10027)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
14 Tháng Sáu 2010(Xem: 11080)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.