HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT028: XẾP BÚT NGHIÊN

Monday, January 11, 20211:49 PM(View: 739)

TTT028 Xếp Bút Nghiên   TITLE

Từ độ ấy, em trăng tròn đôi tám,

Xếp bút nghiên bám chặt việc đao binh.

Em lên đường, nhập ngũ tùng chinh,

Ra chiến địa, quyết kình chống quân xâm lược.

 

Em không phải là một người bạc phước,

Nên trên đường vượt những chông gai,

Em may mắn được vị Thầy chỉ dạy.

Pháp nhiệm mầu: lùng diệt giặc Vô Minh,

 

Giặc phiền não, giặc khổ đau tinh quái;

Giặc hận thù, giặc gièm siễm hại nhau;

Giặc đâm thọt, giặc nói sau, quì trước.

Ba thập kỷ em học hành thấy được,

 

Thầy bảo em nên cất bước "hạ san,"

Đi đây đó để ra tay trừ loạn.

Trước khi đi, thầy nhìn em tiên đoán:

Chốn hồng trần có nhiều đoạn chông gai,

 

Em sẽ gặp trong một ngày nào đó.

Thầy nhìn em, không một chút đắn đo,

Trao gươm báu và cho thêm bí kiếp:

Một cẩm nang "hành hiệp giang hồ,"

 

Khi khốn cùng em gặp chỗ không may,

Cứ giở ra sẽ thấy lời chỉ dạy.

Em quỳ xuống, đảnh lễ thầy ba lạy,

Rồi giã từ chạy xuống núi như bay.

 

Phải tinh tấn mới có ngày thắng cuộc.

Thiếu kiên trì sẽ bị chuốc họa lây !

Thông Triệt
______________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT

XẾP BÚT NGHIÊN

audio-icon_thumbnail
 Như Nguyệt diễn ngâm - Đạo tràng Sacramento
(CLICK vào icon tam giác để nghe) 

  
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,280