HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT010: AN LẠC TRONG TẦM TAY - Diệu Như diễn ngâm

Monday, September 28, 20208:05 PM(View: 1316)
TTT010 An Lạc Trong Tầm Tay  TITLE
 Tứ , tầm nhập thể  không,
Tự ngã liền vắng bóng,
Tơ lòng thôi hết dệt,
Nghĩ suy hết diễn biên,
Tâm ngôn liền khuất dạng,
Tánh biết hiện hiên ngang,
Trí sáng sẽ hiển bày.
Trời xanh hết mây bay !
An lạc trong tầm tay.
Trong ngoài thường an tịnh,
Viễn xứ hết linh đinh;
An tĩnh ngồi nhà xưa.

Thông Triệt
_____________________________________________________

Thơ THÔNG TRIỆT

An Lạc Trong Tầm Tay

audio-icon_thumbnail

Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu

(CLICK vào icon tam giác để nghe)audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

  
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,205