HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Saturday, August 24, 2019(View: 2751)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, June 19, 2012(View: 57852)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Saturday, June 5, 2010(View: 13353)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
1,142,115