HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
(View: 6985)
Buổi phỏng vấn của ký giả Trọng Thành đài RFI với Thiền Sư Thích Thông Triệt đềi tài: Lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về bộ não Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012
(View: 5914)
I- Địa điểm An Cư: Tổ Đình thiền viện Tánh Không Nam Cali - II- Thời gian: trọn tháng 2 & 3 & 4 – 2020
(View: 5723)
Ký Sự Chuyến Du Hóa Sydney, tháng 4 năm 2011.
69,256