HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT018: CHÚ Ý TRỐNG RỖNG - DIệu Như diễn ngâm

Tuesday, October 27, 202010:34 AM(View: 1182)

TTT018 Chu Y Trong Rong TITLE

 

Cách thực hành pháp CHỈ TÁNH GIÁC

dành riêng cho thiền sinh sơ cơ

 

CHÂN BIẾT

Chú ý mà không lời,

Nhìn, ngó, biết khắp nơi.

Trong đó không người biết,

Chỉ có biết không lời,

Tánh biết lộ khắp nơi.

Không ta mà có vật,

Đấy là chân thật biết.

 

TÀ BIẾT

Nếu biết mà có ta,

Suy tính vạn nẽo tà.

Tâm ngôn theo đó dậy,

Tạo thành muôn áng mây.

Che khuất mặt trời Huệ,

Không thể đến Niết bàn,

Muôn kiếp đành lang thang.

 

Tặng THUẦN KIÊN, thiền sinh trẻ nhất trong Khóa 3 Đặc Biệt

Corona, ngày 9-11-97

 

Thông Triệt
___________________________________________________________

 

THƠ THÔNG TRIỆT

CHÚ Ý TRỐNG RỖNG
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,290