HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT024: BÀI CA IM LẶNG - Diệu Như diễn ngâm

Friday, December 4, 20201:32 PM(View: 805)

TTT024 Bai Ca Im Lang TITLE

Im lặng là bản nhạc,

Không lời ca tiếng hát.

Làm thay đổi tâm hồn

Những con tim đen tối.

Mở rộng những lối về,

Xa cách những bến mê,

Trở về ngay bến giác.

x

Khúc nhạc không âm thanh,

Trong thiền hành vô ngôn,

Trong uống trà, ăn bánh,

Trong tỉnh thức không lời,

Tình thương phổ khắp nơi.

x

Với lời ca im lặng,

Sóng ngôn ngữ lăn tăn,

Hết còn nổi cơn dậy,

Làm biển thức đó đây,

Không dính mắc, lặng yên,

Khiến muôn vạn não phiền,

Thuận duyên vào “niết bàn.”

Cùng tử hết lang thang!

x

Im lặng là bài ca,

Là khúc nhạc chuyển hóa

Nội tâm chư thiền gia,

Làm thăng hoa trí huệ.

Hết dính mắc chánh, tà,

Hết chấp ngã, nhị biên,

Trở về tánh bản tịnh.

Thoát khỏi kiếp vô minh!

  Thông Triệt

Tặng Thiền sinh TỪ TÂM ĐẠO
Dù nhập khóa trễ hơn 1 tháng, T.T. Đạo vẫn theo kịp các bạn Thiền sinh,
kết quả, trong Lớp 1 đạt được sóng não Delta và trong Lớp 2 cũng đạt được Delta.

 

               Kỷ niệm Khóa III, 28-3-1998, Nam California
__________________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT

BÀI CA IM LẶNG 

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,156