HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TTT006: ĐẾN ĐƯỢC CHỖ BUÔNG LỜI

Monday, September 7, 20206:56 AM(View: 1402)

TTT006  DenDuocChoBuongLoi TITLE

Chỗ tinh yếu là giữ tâm ngôn cho thuần tịnh,

Chỗ buông lời không một niệm dính hai bên.

Đường Về Nhà là lối đến Không Tên,

Phải ghi nhớ, nếu quên thì lạc lối.

Đường Chân Như nhuần gội siêng năng,

Tuy trơn trợt nhưng gốc tiềm năng giác ngộ,

Phải gắng sức để đến nơi không gắng sức,

Về Đến Nhà, Ba bực Cửa đồng sát na.

Búng cái chốc, không ta, không ngã,

Thành Niết Bàn xuất hiện trước mặt ta.

Ba tuổi đạo, thật xứng danh Thiền Lão,

Vô Tâm Thiền tín giáo nhận ra.

Đường Về Nhà không còn chi xa lạ,

Với quyết tâm ta sẽ trọn thành bài ca Vô Nguyện,

Nhập Chân Như thì không còn tuyên thuyết ngôn từ,

Huệ giải thoát sẽ từ từ hiện.

Chỗ buông lời ta nhớ nhuần gội, không quên.

Tặng Tín Giáo
Sau 3 năm tu tập đã có nhiều tiến bộ trên mặt tâm linh và định.
12-12-99
Bế giảng Khóa 1 Bát Nhã
Thông Triệt
____________________________________________________________________________________

Thơ THÔNG TRIỆT
Đến Được Chỗ Buông Lời 
audio-icon_thumbnailHòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu
(CLICK vào icon tam giác để nghe)


audio-icon_thumbnailDIỆU NHƯ  diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe) 

ICON Nghe NhacSmall

KHÔNG CHÁNH TRÍ  Phổ nhạc - Đạo tràng San Jose CA thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,156