HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT009: TA TRONG ĐỜI MÀ ĐỜI KHÔNG TRONG TA

Monday, September 21, 20209:40 PM(View: 1476)

TTT009  Ta Trong Đời Mà Đời Không Trong Ta TITLE

 

Trên dòng đời, muôn vạn nẻo chánh tà,

Pháp "nhiệm mầu," Tỉnh Thức Biết, ta tùy thân.

Lửa Vô Minh dù cho có đến gần,

Cũng không đốt được bản thân tánh linh giác.

 

Đường trí huệ, nếu tâm thành ta muốn đạt,

Hãy tập thiền, Tỉnh Thức Biết vô ngôn.

Trong mọi chốn, khi đứng, đi, ngồi, nghỉ,

Chỉ duy trì đơn niệm biết không hai:

 

Đó là biết, nhưng không luận bàn phải, trái,

Không thị phi, không hai mặt chánh tà.

Không chủ-khách, không viện dẫn gần xa,

Chỉ có biết, nhưng không ta, không đối tượng.

 

Đây quả thực là con đường thẳng tiến,

Bốn oai nghi hằng thể hiện tâm không,

Trong tất cả môi trường ta đang sống:

Trong bạn bè, trong thân nhân, trong lao động.

 

Với tỉnh thức ta đóng vai nhân chứng,

Trong đứng, đi, ngồi, nghỉ chẳng duyên theo

Các mô thức tri giác kéo theo lên "quầy quậy."

Ta vẫn nhìn mà không quên tánh thấy.

 

Ta vẫn nghe mà tánh nghe vẫn tròn đầy,

Thân xúc chạm mà đó đây tánh xúc hằng có mặt.

Dòng niệm khởi tư duy liền bị cắt,

Ngã-tư duy im bặt ngôn từ.

 

"Tỉnh Thức Biết" ba chữ thực là mầu nhiệm,

Một mũi tên liền bắn ngã cả bầy nai:

Nai "ý thức," nai "ý căn," nai "tự ngã,"

Đồng lật nhào trên biển thức "A Ma La."

 

Thức thứ chín, quen gọi là "Bạch Tịnh."

Ai đến rồi thì kinh nghiệm cái VÔ SINH:

Đi vào đời mà bụi đời ta chẳng dính!

Ta trong đời mà định, huệ chẳng rời ta!

Thông Triệt

____________________________________________________________________

Thơ THÔNG TRIỆT

TA TRONG ĐỜI MÀ ĐỜI KHÔNG TRONG TA

 audio-icon_thumbnail

Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâmĐạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

 


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,205