HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT039 : TU HUỆ Diệu Như diễn ngâm

Monday, March 29, 20218:56 AM(View: 288)

TTT039 Tu Hue TITLE

Trong hang tối, đóm lửa là ánh sáng,

Đóm lửa trong hang là ánh sáng,

Quên đi mặt trời tỏ rạng chiếu muôn nơi.

Nếu ở hang làm sao nhìn thấy tới,

Con đường nào là con đướng đến cảnh giới không hai?

Ý nghĩa đích thực của cuộc đời

Là không phải vùi đầu trong hoan lạc,

Trong say mê ảo giác phù du

 

Tự mình làm mình chịu

Nếu không làm, không ai chịu

Nghiệp báo phải có nhân

Không nhân làm sao có quả?

 

Chết, ta trở thành bất tử;

Sống, ta đoạn trừ gốc rễ vô minh

Phá tan xiềng xích những bóng hình

Của dục lậu thâm sâu trong vô thức

 

Vạn pháp biên không tự chủ,

Chỉ tồn tại chân ngã thường hằng bất biến

 

Thường là thường hằng không dục vọng

Lạc là đoạn trừ ái dục si mê

Ngã là luôn tự chủ bốn oai nghi

Tịnh là tịnh hoá toàn bộ dục vọng,

 

Hữu dụcbhavatañhā

Ái dụckamatañhā

Phồn vinh dục là vibhavatañhā

Ba dục này cản trở nẻo Vô sinh,

Nếu thức tỉnh ta mau thực hành tịnh, chỉ
Thích Thông Triệt
____________________________________________________
Tu Huệ 
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
Đạo tràng Houston- Texas thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,157