HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TTT019: THIỀN LÃO - Diệu Như diễn ngâm

Sunday, November 1, 202010:14 AM(View: 1091)

TTT019 Thien Lao TITLE

 

Hai tuổi đạo được nâng lên Thiền lão,

Nhìn thấy già, theo lý luận thế gian,

Nhưng lý đạo thì không màng già, trẻ.

Đạt Vô Sanh nào có trẻ, có già?

 

Thế mới biết trong già có trẻ.

Trong BỊ SANH thì trẻ thành già.

Luân hồi, sanh tử ta bà,

VÔ SANH nếu được, trẻ già viễn ly!

 

 

Tặng Tín Giáo, thiền sinh lớn tuổi nhất trong Nhóm Nhập Thất năm 1997.

Corona, ngày 9-11-97


Thông Triệt
_______________________________________________________

THƠ THÔNG TRIỆT 
THIỀN  LÃO 
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe)
  

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,317,272