HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

TTT007: THIỀN HÀNH VÔ NGÔN

Friday, September 11, 20208:29 PM(View: 1688)
TTT007 Thiền Hành Vô Ngôn TITLE

Chân đạp đất mà tâm không hề dính đất,

Giữ vô ngôn ta lặng lẽ cất bước đi,

Tai vẫn nghe, mà ta không hề suy nghĩ,

Mắt vẫn thấy mà ngã-tư duy1 đã yên lặng tự bao giờ.

Tâm thanh thản, có ai ngờ không nhỉ ?

Chỉ Thiền hành trong lặng lẽ bước chân đi.

1. Vô ngôn trong bước đi.

Dở chân chẳng nghĩ gì,

Đặt chân không suy nghĩ,

Lặng lẽ BIẾT chân đi.

 

2. Thiền hành không suy nghĩ,

Cắt đứt đám tư duy,

Làm cho chân thật trí,

Hiển bày theo bước đi.

 

3. Thân hành tuy xúc chạm,

Dở, đạp ta vẫn biết.

Nhưng biết mà không lời,

Niệm biết vẫn khắp nơi.

 

4. Không ta mà có BIẾT,

Biết đó chính VÔ SANH,

Chân tánh loài hữu tình,

Chiếu tan bóng vô minh.

 

5. Âm thầm từng bước đi,

Tánh Biết biết chân đi.

Chân đi trên tánh Biết,

Tịch diệt ngã-tư duy.

6. Hằng ngày tuy bận việc,

Gắng tập biết vô ngôn,

Chốn chốn tâm tĩnh lặng,

Giả từ niệm lăng xăng.

 

7. Nếu đi mà còn nói,

Sáu cõi khó lìa xa.

Thiền hành mà như thế,

Ngã-thức 2 vẫn trong ta

 

8. Vô minh lại kết đoàn,

Dục, hữu lập thành toán, 3

Che khuất tánh linh quang, 4

Đời đời đành lang thang.

 

9. Thiền hành trong vô ngôn.

Pháp tu theo Phật dạy:

Niệm Biết giữ không hai,

Ngày ngày ta gắng tập,

Tánh giác sẽ hiển bày.

Dứt khổ, đoạn trần ai.


1. Ngã-tư duy = cái ta suy nghĩ, tính toán.
2. Ngã-ý thức = cái ta ý thức.
3. Dục, hữu lập thành toán = Dục lậu, hữu lậu được huân tập thành khối.
4. Tánh linh quang = Tánh giác.
____________________________________________________________________________

Thơ THÔNG TRIỆT
THIỀN HÀNH VÔ NGÔN
audio-icon_thumbnail

Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT đọc lời giới thiệu
(CLICK vào icon tam giác để nghe)
audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

 

 

 Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,315,220