HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
01 Tháng Tư 20208:44 CH(Xem: 263)
NGHI THỨC LỄ CẦU AN tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành HTTK Nam Cali ghi chép
31 Tháng Ba 202010:21 SA(Xem: 924)
NGHI THỨC LỄ CẦU SIÊU tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành Nam Cali ghi chép
31 Tháng Ba 20209:35 SA(Xem: 229)
NGHI THỨC LỄ PHẬT LỄ TỔ tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành Nam Cali ghi chép
1,107,005