HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 4, 2013 - tại Sacramento và Nam Cali

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8656)

THÁNG 4

NAM CALI

 Khóa Căn bản 94

 Từ thứ bảy 30 tháng 3 đến thứ sáu 5 tháng 4 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: ông Tuệ Lạc <ngbcuong@hotmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>

Nội Dung Khóa Học

Phiếu Ghi Danh 

Danh Sách Thiền Sinh Đã Ghi Danh (updated 27-Mar-2013)

SACRAMENTO

Khóa Căn bản 95

Từ ngày chủ nhật 7 đến thứ bảy 13 (7 ngày)

 

Khóa Bát nhã lớp trung cấp 3

Từ chủ nhật 14 đến chủ nhật 21 (8 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Yến: <uyennguyen4@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8459)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9941)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9397)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8186)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48601)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8492)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8762)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8242)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 7867)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9763)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,169,408