HỘI NHẬP

AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 3

25 Tháng Tám 201910:13 SA(Xem: 1076)
web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
     AUDIO
Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 3

 
        
CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy


046_Triệt Như
BN3_20180707_p1 CỐT LÕI CỦA THIỀN_San Jose  047_Triệt Như BN3_20180707_p2 KHAI TRIỂN NHẬN THỨC_San Jose  

048_Triệt Như BN3_20180707_p3 CHIỀU SÂU CỦA NHẬN THỨC_San Jose  

049_Triệt Như BN3_20180708_DIỄN TIẾN CHỨNG NGỘ TÂM NHƯ VÀ LÝ DUYÊN KHỞI CỦA ĐỨC PHẬT_San Jose 

050_Triệt Như BN3_20180709_p1 KHAI TRIỂN CHÂN NHƯ_San Jose  

051_Triệt Như BN3_20180709_p2 ĐÚC KẾT CHÂN NHƯ_San Jose  

052_Triệt Như BN3_20180710_p1 TÁNH KHÔNG VÀ TRUNG ĐẠO_San Jose 

053_Triệt Như BN3_20180710_p2 KHÔNG VÀ CHÂN NHƯ_San Jose  

054_Triệt Như BN3_20180711_HUYỄN _San Jose  

055_Triệt Như BN3_20181203_A LA HÁN ĐẠO & BỒ TÁT ĐẠO_Nam Cali 

056_Triệt Như BN3_20181203_LỤC ĐỘ BA LA MẬT_Nam Cali  

057_Triệt Như BN3_20181204_THẬP ĐỘ BA LA MẬT_Nam Cali  

058_Triệt Như BN3_20181211_TỔNG KẾT CON ĐƯỜNG THIỀN TA ĐI_Nam Cali

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười 2014(Xem: 11634)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 10753)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 10248)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9858)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9802)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9079)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9175)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014
09 Tháng Mười 2014(Xem: 8332)
Bài Giảng Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3 tại Đạo Tràng Nam Cali tháng 10, 2014