HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Sách Nói: Suối Nguồn Hạnh Phúc (SNHP) từ Bài 1 đến 50

Wednesday, July 14, 202110:39 AM(View: 5021)

Sách Nói: Suối Nguồn Hạnh Phúc (SNHP)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
CLICK icon tam giác để nghe, CLICK icon 3 dấu chấm để download

Bài 1: Suối Nguồn Hạnh Phúc

Bài 2: Dòng Tâm Tuôn Chảy Mãi

Bài 3: Sáng Trăng

Bài 4: Nhận ThứcGiới Định Huệ

Bài 5: Như Giọt Mưa Trong

Bài 6: Nghệ Thuật Đi Chợ

Bài 7: Chánh Pháp Hay Mạt Pháp

Bài 8: Hãy Sống Tự Nhiên

Bài 9: Quả Dưa Đỏ

Bài 10: Chỉ Một Sát Na

Bài 11: Con Dã Tràng

Bài 12: Ngắm Trăng

Bài 13: Bài Học Vâng Lời

Bài 14: Kiếp Thiêu Thân

Bài 15: Khơi Nguồn Minh Triết

Bài 16: Không Gì Đơn Giản Bằng

Bài 17: Mỏng Như Sợi Chỉ

Bài 18: Cái Khuôn Của Giải Thoát

Bài 19: Cho Đời Thêm Tươi

Bài 20: Cánh Rừng Pháp

Bài 21: Không Trả Giá

Bài 22: Nghệ Thuật Sống

Bài 23: Từ Bỏ Tâm

Bài 24: Vì Sao Xuất Gia

Bài 25: Bài Thiền Tập Cuối Cùng

Bài 26: Cây Tiêu Thuyết Pháp

Bài 27: Hai Dòng Tuôn Chảy

Bài 28: An Lạc Thay

BÀI 29: Cảnh Giới Riêng Mình

BÀI 30: Hai Dòng Truyền Thừa

BÀI 31: Tiếng Rống Sư Tử

BÀI 32: Nam Huệ Năng- Bắc Thần Tú

BÀI 33: Bước Đột Biến

BÀI 34: Mùa Thu Cuộc Đời

BÀI 35: Xứ Mộng

Bài 36: Chỉ Là 3 Chữ Thôi

Bài 37: Chân Thật Ba La Mật

Bài 38: Con Đường Thiền Huệ

Bài 39: Người Cha

Bài 40: Trăng Cười

Bài 41: Như Núi Như Biển

Bài 42: Tuồng Hát Mang Tên Tâm

Bài 43: Náo Loạn ở Kosambi

Bài 44: Cống Hiến Cho Đời

Bài 45: Nhớ Và Quên

Bài 46: Như Lửa, Như Gió, Như Nước, Như Mây

 
Bài 47: Trong Sạch - Tĩnh Lặng - Chiếu Sáng

Bài 48: Khuôn Vàng - Thước Ngọc

Bài 49: Trong Mùa Đông Đã Có Mùa Xuân

Bài 50: Dấu Chấm Cuối

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 28, 2020(View: 7430)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 8384)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 14291)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 10141)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 8802)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 9404)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7764)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, June 29, 2022(View: 1202)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 15, 2022(View: 961)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 2022(View: 1107)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
171,540