HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Ni Sư Triệt Như - CÁC BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG

  Monday, August 26, 20197:12 AM(View: 2287)


  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  CÁC BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG

   
          
  CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy


  079_Triệt Như_GDC_20150905_SỐNG THIỀN p1_Giang đại chúng_San Jose  


  080_Triệt Như_GDC_20150905_SỐNG THIỀN p2_Giang đại chúng_San Jose  


  081_Triệt Như_GDC_20160103_CON ĐƯỜNG TỰ ĐỘ - ĐỘ THA CỦA NGƯỜI CƯ SĨ _Houston  


  082_Triệt Như_GDC_20160424_LÀM SAO SỐNG AN TRÚ TRONG CHÁNH NIỆM p1_ Sangha Nam Cali 


  083_Triệt Như_GDC_20160424_LÀM SAO SỐNG AN TRÚ TRONG CHÁNH NIỆM p2_ Sangha Nam Cali 


  084_Triệt Như_GDC_20160619_THIỀN VÀ SỨC KHOẺ _chùa Hoa Nghiem Hoa Thịnh Đốn  


  085_Triệt Như_GDC_20170618_SỐNG ĐỜI XỨNG ĐÁNG_ San Jose  

  086_Triệt Như_GDC_20180708_THIỀN PHẬT GIÁO ĐI VÀO ĐỜI SỐNG_San Jose  


  087_Triệt Như_GDC_20181209_TU HẠNH BIẾT ƠN_Giảng tại Sangha_Nam Cali


  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, August 26, 20197:24 AM(View: 196)
  Monday, August 26, 20197:23 AM(View: 3336)
  1,258,915