HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như - CÁC BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG

Monday, August 26, 20197:12 AM(View: 5398)


web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
     AUDIO
CÁC BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG

 
        
CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy


079_Triệt Như_GDC_20150905_SỐNG THIỀN p1_Giang đại chúng_San Jose  


080_Triệt Như_GDC_20150905_SỐNG THIỀN p2_Giang đại chúng_San Jose  


081_Triệt Như_GDC_20160103_CON ĐƯỜNG TỰ ĐỘ - ĐỘ THA CỦA NGƯỜI CƯ SĨ _Houston  


082_Triệt Như_GDC_20160424_LÀM SAO SỐNG AN TRÚ TRONG CHÁNH NIỆM p1_ Sangha Nam Cali 


083_Triệt Như_GDC_20160424_LÀM SAO SỐNG AN TRÚ TRONG CHÁNH NIỆM p2_ Sangha Nam Cali 


084_Triệt Như_GDC_20160619_THIỀN VÀ SỨC KHOẺ _chùa Hoa Nghiem Hoa Thịnh Đốn  


085_Triệt Như_GDC_20170618_SỐNG ĐỜI XỨNG ĐÁNG_ San Jose  

086_Triệt Như_GDC_20180708_THIỀN PHẬT GIÁO ĐI VÀO ĐỜI SỐNG_San Jose  


087_Triệt Như_GDC_20181209_TU HẠNH BIẾT ƠN_Giảng tại Sangha_Nam Cali


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 26, 20197:24 AM(View: 2954)
Monday, August 26, 20197:23 AM(View: 7279)
69,256