HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 2

  Sunday, August 25, 20199:04 AM(View: 3538)
  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144
      
    Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 2

   
          
  CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  036_Triệt Như
  BN2_20170618_BỐN TẦNG ĐỊNH CỦA ĐỨC PHẬT_ San Jose  


  037_Triệt Như BN2_20170621_DUYÊN KHỞI _ San Jose  


  038_Triệt Như BN2_20170718_DUYÊN KHỞI p1_Sacramento  

  039_Triệt Như BN2_20170718_DUYÊN KHỞI p2_Sacramento  

  040_Triệt Như BN2_20170719_DUYÊN KHỞI p3_Sacramento  

  041_Triệt Như BN2_20181124_TIẾN TRÌNH CHỨNG NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT_Nam Cali 

  042_Triệt Như BN2_20181124_CỐT LÕI THỰC HÀNH THIỀN_Nam Cali 

  043_Triệt Như BN2_20181126_CHÂN NHƯ_Nam Cali  

  044_Triệt Như BN2_20181201_ĐÚC KẾT KHÓA BÁT NHÃ 2_Nam Cali  

  045_Triệt Như BN2_20170722_TỔNG KẾT BÁT NHÃ 2_Sacramento

  Reader's Comment
  Monday, March 23, 20204:24 AM
  Guest
  Rất cám ơn TTK Trung Ương đã gửi các bài giảng này cho thiền sinh Úc Châu, Melbourne làm tài liệu tu học trong thời gian bị Quarantine tại nhà.
  Thật quí giá.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, July 14, 2010(View: 6892)
  Các câu hỏi TRẮC NGHIỆM dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2
  Wednesday, July 14, 2010(View: 7936)
  Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: TỨ DIỆU ĐẾ
  Wednesday, July 14, 2010(View: 8121)
  Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: LÝ DUYÊN KHỞI
  Saturday, June 5, 2010(View: 11085)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
  1,258,922