HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 1

  Saturday, August 24, 20195:51 PM(View: 3608)
  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144      Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 1

   
       
      CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  019_Triệt Như BN1_20180602_CÁI BIẾT CÓ LỜI VÀ CÁI BIẾT KHÔNG LỜI_ Houston  

  020_Triệt Như BN1_20180602_CÁI BIẾT VÀ CÁI NÓI_Houston  

  021_Triệt Như BN1_20180602_CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT_Houston  

  022_Triệt Như BN1_20180603_PHƯƠNG THỨC SAMATHA & SAMADHI_Houston  

  023_Triệt Như BN1_20180603_TRÍ HUỆ BÁT NHÃ_Houston  

  024_Triệt Như BN1_20180604_CHÂN LÝ QUI ƯỚC_Houston  

  025_Triệt Như BN1_20180604_HAI CHÂN LÝ TRONG PHẬT PHÁP_Houston  

  026_Triệt Như BN1_20180605_TIẾN TRÌNH TU TẬP CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA_Houston  

  027_Triệt Như BN1_20180606_KHÁI QUÁT VỀ NHẬN THỨC_Houston  

  028_Triệt Như BN1_20180606_SỰ CHỨNG NGỘ BA MINH CỦA ĐỨC PHẬT_Houston  

  029_Triệt Như BN1_20180606_THIỀN ĐỊNH VÀ KHÔNG NÓI_ Houston  

  030_Triệt Như BN1_20180607_KHAI TRIỂN NHẬN THỨC_Houston  

  031_Triệt Như BN1_20180608_ĐÚC KẾT THỰC TẬP KHÔNG NÓI_ Houston  

  032_Triệt Như BN1_20180608_TÁC ĐỘNG SINH HỌC TRONG ĐỊNH_Houston  

  033_Triệt Như BN1_20170613_TỨ DIỆU ĐẾ_p1_San Jose

  034_Triệt Như BN1_20170613_TỨ DIỆU ĐẾ_p2_San Jose

  035_Triệt Như BN1_20180608_TỔNG KẾT KHÓA BÁT NHÃ 1_Houston

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, October 28, 2020(View: 949)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Friday, September 25, 2020(View: 2135)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Saturday, August 24, 2019(View: 6439)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3149)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3677)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3424)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Monday, September 28, 2020(View: 1107)
  Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
  Tuesday, September 8, 2020(View: 1903)
  Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
  Thursday, June 18, 2020(View: 4462)
  Khóa An Cư Tại Tổ Đình
  Monday, June 1, 2020(View: 2350)
  Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
  Saturday, April 11, 2020(View: 1855)
  Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
  Sunday, April 5, 2020(View: 3115)
  Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
  Wednesday, March 25, 2020(View: 1602)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
  Friday, March 13, 2020(View: 1426)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
  Thursday, December 12, 2019(View: 2264)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
  Monday, December 9, 2019(View: 1435)
  Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
  Thursday, November 21, 2019(View: 1596)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
  Thursday, October 10, 2019(View: 1758)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
  Thursday, September 5, 2019(View: 2092)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
  Tuesday, August 20, 2019(View: 2554)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
  Wednesday, January 13, 2016(View: 7532)
  Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
  Saturday, October 31, 2015(View: 10435)
  "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23599)
  CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
  Saturday, March 3, 2012(View: 56059)
  Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Saturday, March 3, 2012(View: 74406)
  Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Monday, July 26, 2010(View: 60372)
  Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
  Wednesday, May 12, 2010(View: 64079)
  Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
  1,229,307