HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Ni Sư Triệt Như - CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

  Monday, August 26, 20197:23 AM(View: 3340)


  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

   
          
  CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  069_Triệt Như CDDB_20170413_TỔNG KẾT VỀ ĐỊNH p1_khóa Tu Nghiệp Thường Niên_Tổ Đình


  070_Triệt Như CDDB_20170413_TỔNG KẾT VỀ ĐỊNH p2_khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thường Niên_Tổ Đình


  071_Triệt NhưCDDB_20131218_TÍNH NGUYÊN TẮC NGƯỜI CƯ SĨ p1 _Houston  


  072_Triệt Như CDDB_20131218_TÍNH NGUYÊN TẮC NGƯỜI CƯ SĨ p2_Houston  


  073_Triệt Như CDDB_20150829_GIÁ TRỊ CỦA NHẬP THẤT CHUYÊN TU _San Jose 


  074_Triệt Như CDDB_20150901_SỐNG THIỀN Nhập thất Định Huệ_San Jose  


  075_Triệt Như CDDB_20160221_BA SẮC THÁI TÂM TRONG ĐẠO PHẬT_ SinhHoatGiaoTho Tổ Đình


  076_Triệt Như CDDB_20170713_VÔ NGÃ TRONG ĐẠO PHẬT_Nam Cali  


  077_Triệt Như CDDB_20181222_MỘT NĂM NHÌN LẠI_Nam Cali  


  078_Triệt Như CDDB_20181016_NÓI VỚI NGƯỜI ĐANG KH_Melbourne


  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, August 26, 20197:24 AM(View: 196)
  Monday, August 26, 20197:12 AM(View: 2296)
  1,260,259