HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 3

Sunday, August 25, 201910:13 AM(View: 13126)
web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
     AUDIO
Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 3

 
        
CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy


046_Triệt Như
BN3_20180707_p1 CỐT LÕI CỦA THIỀN_San Jose  047_Triệt Như BN3_20180707_p2 KHAI TRIỂN NHẬN THỨC_San Jose  

048_Triệt Như BN3_20180707_p3 CHIỀU SÂU CỦA NHẬN THỨC_San Jose  

049_Triệt Như BN3_20180708_DIỄN TIẾN CHỨNG NGỘ TÂM NHƯ VÀ LÝ DUYÊN KHỞI CỦA ĐỨC PHẬT_San Jose 

050_Triệt Như BN3_20180709_p1 KHAI TRIỂN CHÂN NHƯ_San Jose  

051_Triệt Như BN3_20180709_p2 ĐÚC KẾT CHÂN NHƯ_San Jose  

052_Triệt Như BN3_20180710_p1 TÁNH KHÔNGTRUNG ĐẠO_San Jose 

053_Triệt Như BN3_20180710_p2 KHÔNG VÀ CHÂN NHƯ_San Jose  

054_Triệt Như BN3_20180711_HUYỄN _San Jose  

055_Triệt Như BN3_20181203_A LA HÁN ĐẠO & BỒ TÁT ĐẠO_Nam Cali 

056_Triệt Như BN3_20181203_LỤC ĐỘ BA LA MẬT_Nam Cali  

057_Triệt Như BN3_20181204_THẬP ĐỘ BA LA MẬT_Nam Cali  

058_Triệt Như BN3_20181211_TỔNG KẾT CON ĐƯỜNG THIỀN TA ĐI_Nam Cali

Reader's Comment
Sunday, December 1, 201910:04 PM
Guest
Cho tôi hỏi hiện nay có lớp dạy lý thuyết và thực hành hoặc thực hành thiền tánh không ở Việt Nam không ? Tôi biết ngồi kiết dà theo thầy dạy thiền trường sinh học duy trì đến nay là 7 năm. Tình cờ xem cuộc trao đổi của tiến sĩ Khắc Hiếu về trải nghiệm của ông qua hành thiền tánh không, rồi xem sư cô Triệt như giảng trên youtube tôi muốn được học hành thiền tánh không vậy ở Việt Nam có nơi nào dạy và liên hệ với ai, theo đt hay địa chỉ nào. Gia đình tôi - vợ chồng và 3 đứa con gái đã trên 25 tuổi ăn chay trường được 7 năm, có quy tam bảo. Tôi đã 63 tuổi, làm việc nhà nước, nghỉ hưu rồi kinh doanh thương mại, hiện nay đã giảm quy mô và chuyển giao dần cho người khác. Tôi rất muốn tiến bộ nhanh hơn theo còn đường tu, vợ và các con tôi cũng vậy. Nếu hiện tại chưa có lớp thì giới thiệu cho tôi một vị nào ở Việt Nam có thể giúp tôi
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 10601)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 12242)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 13011)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 20308)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 14298)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12903)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 11376)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Monday, June 24, 2024(View: 527)
Vénérable Bhikkhuni Triệt Như Audio: N° 231 - ANUPASSANA - VIPASSANA - Traduit en français par Nhất Hòa et Marc Giang
Monday, June 24, 2024(View: 547)
Vénérable Bhikkhuni Triệt Như Audio: N° 230 LES ÉTAPES DE PRATIQUE DE LA MÉDITATION Traduit en Français par Marc Giang et Nhất Hòa
Monday, June 10, 2024(View: 672)
Từ ngữ Pháp, từ xưa tới giờ có rất nhiều ý nghĩa và ý nghĩa của nó rất rộng cho nên cô tạm gom lại để phân ra ba nội dung khác nhau tức là có thể xếp vào ba ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma.
Saturday, June 8, 2024(View: 647)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT: LA VERTU, LA STABILISATION DU MENTAL, LA SAGESSE - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 2024(View: 664)
LE PROCESSUS DE PRATIQUE PAR L'AUDITION ET LA VISION - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 2024(View: 654)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT DES BHIKKHUS AU TEMPS DU BOUDDHA - Traduit en Français par Nhất Hòa et Tâm Minh.
69,256