HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 12, 2018 - Tại Nam Cali.

23 Tháng Mười Hai 20171:45 CH(Xem: 2446)

Tháng 12

 

NAM CALI

  • Bát Nhã trung cấp 2

Từ thứ bảy 24  tháng 11 tới thứ sáu 30 tháng 11 ( 7 ngày)

  • Khóa Bát Nhã trung cấp 4

Từ ngày thứ bảy 1 đến thứ bảy 8 (8 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: ông Tuệ Nguyên<toanhtuan@yahoo.com>

Trưởng Ban Tu học: ông Tuệ Không<dhuynh765@sbcglobal.net>

NĂM 2019

Tháng 1

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ- NEPAL LẦN THỨ IX

Nếu đủ duyên sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày.

Lịch trình chiêm bái Tứ Động Tâm và những thánh tích khác, tương tự chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal lần thứ VIII.

Dự định bắt đầu đến phi trường New Delhi ngày chủ nhật 6-1-2019 và rời New Delhi ngày thứ bảy 19-1-2019.

Chương trình chi tiết sẽ thông báo sau.

Cô xin khóa sổ ghi danh chuyến Hành Hương IX này vì số thiền sinh đã đủ.

Lễ Xuất Gia Gieo Duyên tại Bồ Đề Đạo Tràng:

+ Huệ Châu (San Jose)

+ Tuệ Sơn (San Jose)

Lễ Xuất gia tại Bồ Đề Đạo Tràng dự định sáng ngày 14 tháng 1:

1-    NHƯ MINH   (Adelaide)

2-    NHƯ NGỌC  (Sydney)

3-    NHƯ NGẠN  (Sydney)

4-    NHƯ CHÂU   (Vit Nam)

Danh sách ghi danh :

1-    TRƯỞNG ĐOÀN: ni sư Triệt Như

2-     William Nguyễn / Hoằng Phương (San Jose) Trưởng Nhóm San Jose

3-    Tuệ Sơn (San Jose) Phụ tá Nhóm San Jose

4-    Lê Kim Tuyết / Huệ Như (San Jose)    canceled

5-    Phạm Trung Thu (San Jose)                canceled

6-    Tami Tôn / Như Tâm (San Jose)           canceled

7-    Tyler Quốc Nguyễn (San Jose)             canceled

8-    Như Hòa (San Jose)                               canceled

9-    Carolin Cao / Như Trầm (San Jose)            canceled

10-            Noel Nguyễn/ Như Tuyền (San Jose)   canceled

11-            Phoung Nguyễn / Huệ Châu (San Jose)

12-            Nguyễn thị Mộng Thu (San Jose)

13-            Trần B. Ngọc (San Jose)

14-            Thu Nguyễn (San Jose)

15-            Diễm Nguyễn/ Viên Quang (San Jose)

16-            Cao xuân Huệ/ Hoàn Như (San Jose)       canceled

17-            Khánh Như (San Jose)                             canceled

18-            Hải Trương (San Jose)

19-            Ngọc T. Nguyễn (San Jose)

20-            Trang Võ (San Jose)                         canceled

21-            Hòa Lê / Từ Nhẫn (San Jose)

22-            Trần Thanh Lan/ Nguyên Hu(San Jose)           canceled

23-            Alex Trần/ Minh Phú (San Jose)                          canceled

24-            Hào Nguyễn (San Jose)                        canceled

25-            Đài Nguyễn (San Jose)

26-            Hoa Nguyễn (San Jose)          canceled

27-            Diệu Hiền (San Jose)               canceled

28-            Liên Vưu / Như Liên (San Jose)

29-            Cứ Lê (San Jose)                  canceled

30-            Thúy Nguyễn (San Jose)     canceled

31-            Đặng thị Phương Nam / Như Hạnh (Sacramento)

32-            Nguyễn thị Yến / Uyển Như (Sacramento)

33-            Jenny Võ/ Huệ Sơn (San Jose)

34-            Yến Hà Châu / Như Huyễn (Adelaide) Trưởng Nhóm Adelaide

35-            Yến Hung Châu / Như Yến (Adelaide)  canceled

36-            Ngô Kim Tốt (Adelaide)                           canceled

37-            Nguyễn Đông Phương /Như Phương (Adelaide)     canceled

38-            Tuyết Minh/ Như Minh (Adelaide)

39-            Nguyễn Bảo Toàn/ Thiện Tánh (Adelaide)

40-            Phạm Ngọc Chi/ Như Uyễn (Adelaide)

41-            Nhan Nguyễn / Như Ngạn (Sydney) *

42-            Ngọc Hạnh Nguyễn / Như Ngọc (Sydney)*

43-            Nguyễn T. Ngọc Dung (Sydney)

44-            Lê thị Hiền/ Như Hòa (Sydney)

45-            Mai San / Quang Thông (Sydney) Trưởng Nhóm Sydney

46-            Thúy Hoài / Minh Triệt (Sydney)

47-            Nguyễn Thị Thanh Huế (Sydney)

48-            Hạnh Nguyễn (Sydney)

49-            Nguyễn Thanh An / Nguyên Như (Melbourne)

50-            Nguyễn Nguyên Thiện / Nguyên Cát (Melbourne)

 

51-            Võ thị Ngọc Thanh/Như Chiếu (Montreal)    canceled

52-            Đặng th Phương (Montreal) Trưởng Nhóm Montreal

53-            Long Phạm (Montreal)

54-            Kim Thoa (Montreal)

55-            Kim Mai (Montreal)

56-            Đặng đức Hải (Montreal)                canceled

57-            Lê th Như Mai (Montreal)              canceled

58-            Trần thị Thu Lương (Montreal)     canceled

59-            Phan Xuân Trường (Montreal)      canceled

60-            Dương Mỹ Dung (Montreal)          canceled

61-            Nguyen thi Thanh Hà / Hà Đoàn (Toronto)

62-            Đỗ Lan                                       ( Toronto)

63-            Chơn Tâm Minh (Toronto)            canceled

64-            Chơn Tâm Thiền (Toronto)           canceled

65-            Naomi Nguyễn (Washington)           canceled

66-            Nguyen Minh (Ottawa)                   canceled

67-            Ngô Đức Thưởng / Quang Triết (Paris) Trưởng Nhóm Paris

68-            Nguyễn Hữu Hĩ / Tâm Hỹ (Paris) Phụ tá Nhóm Paris

69-            Nguyễn Lưu Phương Thảo/ Minh Hạnh (Paris)      canceled

70-            Nguyễn Xuân Chinh (Paris)

71-            Rouxel Lê Bích Thuận (Paris)

72-            Patricia Nguyễn (Paris)

73-            Lan Hương Nguyễn (Paris)             canceled

74-            Cao kim Hương Girard (Paris)

75-            Nguyễn thị Nhất Thanh / Như Thanh (Paris)

76-            Daniel Nguyễn Thanh Liêm / Minh Chánh (Paris)

77-            Trần Thị Điền/ Minh Từ (Paris)         canceled

78-            Cao thiện Chí (Paris)

79-            Ngô Minh Thủy / Minh Diệu (Paris)

80-            Nguyễn Ngọc Châu (Paris)

81-            Nuguid Marie Teresa (Paris)

82-            Diệu Thuận (Paris)            canceled

  1. Cô Gấm/ Từ Phổ (Paris)

83-            Cô  Diệu Cần (Paris)

84-            Vũ Mộc Duyên/ Minh Viên (Paris)

85-            Nguyễn Sơn Ngọc (Paris)    canceled

86-            Nguyễn thị Loan (Paris)

87-            Murielle (Paris)

88-            Gái Nguyễn / Như Châu (VN)

89-            Nguyễn thị Xương (VN)

90-            Nguyễn thị Ngọc Điệp (VN)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,054,021