HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 6, 2015 - Tại Canada, Nam Cali và Texas

Monday, December 29, 201410:52 AM(View: 4801)

HAMILTON- CANADA

-       Khóa giảng đại chúng:

Ngày thứ bảy 6

-       Khóa Thiền Căn bản 118

Từ thứ bảy 6 tới thứ sáu 12 (7 ngày)

Ban tổ chức:

Cô Phổ Như:  tonnuleba@gmail.com

 

NAM CALI (Đuốc Tuệ)

Chủ Nhật 14 : Hướng dẫn Thiền tập: Sống trong Bây giờ và ở đây .

Hướng dẫn Khí công: điều chỉnh thận và tim mạch.

 

HOUSTON

Khóa Căn bản 119

Từ thứ bảy 20 tới thứ sáu 26 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,312