HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 1, 2014: Các Khóa Học ở San Jose và Lễ Tân Niên tại Thiền Viện.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5497)

THÁNG 1

San Jose, California

Khóa Thiền Căn Bản 103

Học 9 ngày, từ thứ Bảy 4 đến Chủ Nhật 12 tháng 1 (trong tuần học buổi tối từ 6 đến 9 giờ tối)

Khóa Bát Nhã 36 lớp Trung cấp 1

Học 7 ngày, từ thứ Hai 13 đến Chủ Nhật 19 tháng 1

Liên lạc:
- Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương; email: tandiem999@yahoo.com

Thiền Viện Tánh Không

Tết - Mùng 1 Tết nhằm ngày thứ Sáu 31 tháng 1

MÙNG 1 TẾT

Nhằm ngày thứ Sáu 31 tháng 1 năm 2014.
Sáng:
-8:00AM:
- Chư Tăng Ni lễ Phật, tụng kinh.
- Lễ Xuất Gia của Thiền sinh KHÔNG TRIỆT (Mr. David Johnson)
10:00AM.
- Mừng tuổi Thầy Thiền Chủ.
- Thầy ban Pháp thoại đầu năm.
- Thọ trai.

ĐÊM HOA ĐĂNG NGÀY MÙNG 2 TẾT

Nhằm thứ Bảy ngày 1 tháng 2 năm 2014.
- Văn nghệ mừng Xuân với sự tham gia của Thiền sinh các Đạo tràng. Thân mời tất cả các Đạo tràng tham gia.
- Chương trình bắt đầu từ 18:00 đến 22:00.

MÙNG 3 TẾT

Nhằm ngày Chủ Nhật 2 tháng 2 năm 2014.
9:00 AM: Tăng NiThiền sinh lễ Phật, tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh.
9:30AM: Mừng Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ.
10:00AM:
- Tường trình thành quả hoạt động năm 2013.
- Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Thông báo kế hoạch ngủ niên lần thứ 5 bắt đầu từ năm 2015.
10:30AM: Thầy ban Pháp thoại đầu năm cho Tăng NiThiền sinh.
11:00AM: Thầy lì xì cho Tăng NiThiền sinh.
11:30AM: Văn nghệ mừng xuân.
12:00PM: Thọ trai và văn nghệ.
03:00PM: Kết thúc hoàn mãn.

Liên lạc:
- Anh Tuệ Nguyên: email: toanhtuan@yahoo.com
- Thiền viện: (951) 789-0682 để tiện sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,170,058