HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 12, 2013- Tăng ni an cư kiết đông tại thiền viện.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8458)
THÁNG 12

Tăng ni an cư kiết đông tại thiền viện.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9941)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9397)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8186)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48600)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8492)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8762)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8242)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8656)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7866)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9763)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,169,378