HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 10, 2013 - 3 khóa tu học tại Thiền viện

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 9356)

THÁNG 10

Nam Cali

Tăng Ni an cư kiết đông tại thiền viện 3 tháng: 10 & 11 &12 – 2013

1- KHÓA TU HẠNH XUẤT GIA (1 tháng)

Thời gian: từ ngày 1 đến 31 tháng 10- 2013

Xin ghi danh sớm để chuẩn bị y áo .

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 31-12- 2012.

 2- LỚP 3 KHÓA GIÁO THỌ VÀ LỄ TRUYỀN Y GIÁO THỌ: (10 ngày)

Để kết thúc chương trình đào tạo Giáo thọ, thành lập Đoàn Giáo Thọ Trung ương và Địa phương, Thầy Thiền Chủ sẽ tổ chức Lớp 3 Giáo Thọ. Cuối Khóa sẽ có Lễ Truyền Y Giáo Thọ.

Yêu cầu tất cả thiền sinh đã học các Khóa Giáo thọ 2, 3, 4, 5, 6 tại các đạo tràng Nam Cali, Bắc Cali, Sacramento, Houston, Canada, Âu Châu, Úc Châu về tham dự.

 Địa điểm: Thiền Viện

Thời gian: Từ ngày 4 tháng 10 đến 13 tháng 10, 2013

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 1/5/2013

Chương trình tu học và trắc nghiệm cuối khóa:

 1. Tính nguyên tắc của Giáo thọ
 2. Phương pháp sư phạm:

a) Nghệ thuật đứng lớp

b) Thành lập giáo án liên hệ đến chủ đề hướng dẫn

c) Cách hướng dẫn điều tâm, điều thân, và điều tức

d) Sự tương tác giữa tâm, pháp, não bộ đối với thân tâm, và trí tuệ tâm linh con người

 1. Chương trình hướng dẫn trong các khóa Thiền Căn bản
 2. Ôn về Nhận Thức
 3. Chất sinh hóa học có lợi và có hại trong hệ thống tuyến nội tiết
 4. Vai trò của Giáo thọ
 5. Thi tốt nghiệp
 6. Lễ Truyền Y Giáo Thọ

3- KHÓA 18 BÁT NHÃ lớp TRUNG CẤP 4: (10 ngày)

Thời gian: Từ thứ Sáu 18 đến Chủ nhật 27 tháng 10. 2013

Điều kiện tham dự: Tất cả các thiền sinh đã hoàn tất lớp Trung cấp 3 Bát Nhã tại tất cả các Đạo tràng.

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 30 tháng 7- 2013.

 Ghi danh tất cả các khóa học nêu trên xin email về: 

SC Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>

Thông báo, phiếu ghi danh và cập nhật danh sách ghi danh có trên website: www.tanhkhong.org

CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC NGẮN HẠN 2 NGÀY

Theo Chương Trình Hoằng Hóa trong Kế hoạch Ngũ niên Lần Thứ Tư, bắt đầu vào năm 2013, là năm Thầy Thiền Chủ sẽ thực hiện những Chương Trình mới như sau:

 1. Bước qua 1 giai đoạn mới trong chương trình phát triển Thiền Tánh Không, kể từ tháng 11 năm 2013, Thầy Thiền chủ quyết định chấm dứt chương trình tu học ngắn hạn 2 ngày: "Thiền Đi vào Đời Sống" mà 2 năm qua đã được tổ chức nhằm giới thiệu pháp Thiền Tánh Không đến đại chúng.
 2. Nay đã đến lúc Thầy Thiền Chủ giao trách nhiệm cho Ban Điều hành Đạo Tràng, ban Tu Học,và ban Giáo Thọ các nơi, phối hợp tổ chức chương trình tu học khóa Thiền Căn Bản chính quy mà Thầy đã hướng dẩn từ trước đến nay.
 3. Thời gian trọn khóa Thiền Căn bản là 8 ngày, hoặc 4 kỳ học cuối tuần (Thứ bảy & Chủ Nhật)
 4. Ban Điều hành & Giáo Thọ các đạo tràng, phối hợp Ban Điều hành & Giáo Thọ trung ương chiếu theo quyết định trên để soạn chương trình 2014.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8432)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9905)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 8153)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48577)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8459)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8743)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8206)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8628)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7837)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9732)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,162,302