HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 6, 2013 - tại Bắc và Nam Cali.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8743)

THÁNG 6

SAN JOSE

Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 (9 ngày)

Từ thứ bảy 1 đến chủ nhật 9

Trưởng Đạo tràng: anh Không Lạc <huylynh@gmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>


Dự Hội Nghị khoa học thế giới về não bộ OHBM tại Seattle từ 16 đến 20

 

NAM CALI:

Khóa Bát nhã 33 lớp trung cấp 1 (7 ngày)

Từ thứ bảy 22 đến thứ sáu 28

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: ông Tuệ Lạc <ngbcuong@hotmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>

Danh sách các thiền sinh đã ghi danh TC1 BN33 (cập nhật ngày 19 tháng 06)
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8434)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9906)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9357)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8153)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48577)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8459)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8206)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8628)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7837)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9734)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
2,319,686,071,854,654,172