HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 3, 2013 - tại Hoa Thịnh Đốn.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 7866)

THÁNG 3


Hoa Thịnh Đốn:

Giảng đại chúng tại Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện

Thứ bảy 9 “Thiền Phật giáosức khỏe của bạn”

Giảng đại chúng tại chùa Giác Nguyên

Chủ nhật 10 “Giá trị của Thiền đối với đời sống con người”

Khóa Bát Nhã lớp trung cấp 2 (7 ngày)

Từ thứ hai 11 đến chủ nhật 17 (7 ngày) tại chùa Hoa Nghiêm

Khóa Căn Bản 93

Từ thứ hai 18 đến chủ nhật 24 tại Tu viện Tường Vân

Ban tổ chức: Trưởng nhóm Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:

Cô Tâm Diệu Phú ĐT: 703- 407 4976, email <xuan.vo@fda.hhs.gov>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8459)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9941)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9397)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8186)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48601)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8492)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8762)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8242)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8656)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 9763)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,169,383