HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: NĂM ĐIỂM LIÊN KẾT CHÍNH YẾU TRONG THIỀN

Tuesday, January 9, 20247:40 PM(View: 1169)

NĂM ĐIỂM LIÊN KẾT CHÍNH YẾU TRONG THIỀN

 suphu-taithienduong-4x6 copy


Như những nghệ thuật khác trên thế gian, muốn chữa trị bệnh tâm thể, muốn chiến thắng tự ngã, muốn chuyển tâmthành tâm tỉnh, muốn tạo cho mình có cuộc sống hài hòa với người chung quanh và với môi trường chung quanh, ngoài Giáo lý Thiền, người hành thiền phải được trang bị thêm nhiều dữ kiện liên hệ đến sự thực hành. Thiếu trang bị, khi thực hành ta sẽ gặp nhiều chướng ngại.

Dưới đây là phần trình bày năm điểm liên kết chính yếu trong tiến trình thực hành mà người mới bắt đầu đi vào Thiền cần nắm vững.

Trên đại cương, những liên kết trong Thiền Căn Bản gồm năm chủ đề lớn mà ta phải trải qua: 1) Ba sắc thái biết, 2) Quán, 3) Chỉ và Định, 4) Tuệ, 5) Kỹ thuật thực hành.

1. Với Ba Sắc Thái Biết, ta nhận ra con người có ba loại biết: Biết của Ý căn, của Ý thức và của Tánh giác. Ta cần nắm rõ đặc tính, chức năng, và tác dụng của ba loại biết đó để khi thực hành ta không lầm lẫn giữa các sắc thái biết đó với nhau. Khi hiểu biết rõ ràng đặc tính, chức năng, và tác dụng của chúng đối với cuộc sống hằng ngày của ta, ta sẽ áp dụng kỹ thuật thích hợp để thực hành làm cho cái biết của Tánh giác có mặt, còn hai cái biết của Ý cănÝ thức tạm thời vắng mặt. Ta không cần nỗ lực tiêu diệt vọng tưởng, hàng phục vọng tâm vọng tưởng hay vọng tâm vẫn không điều kiện hung hăng xuất hiện như trước đây nữa. Chỉ vì khi Tánh giác có mặt thì ý căný thức không thể phát ra được. Tâm ta trở nên an tịnh. Lý dochức năng của tánh giác là biết không lời, đặc tính của nó là không ganh đua, không xung đột. Khi nó có mặt, tất nhiên tạp niệm không sanh, vọng tưởng không khởi. Ta biết rõ ràng, biết như thật, biết không hai. Qua đó, ta sẽ nhận ra ý nghĩa tâm thuần nhất hay tỉnh giác trong 4 oai nghi mà Phật dạy ta phải thực tập để đạt được nhất tâm. Chư Tổ dạy ta phải “vô sự” hay “vô tâm.” Nhưng làm thế nào để tánh giác có mặt? Trong phần kỹ thuật thực hành có hướng dẫn các kỹ thuật và chiêu thức để ta ứng dụng trong 4 oai nghi.

2. Với Quán, qua những phương thức thực tập, ta sẽ có nhận thức mới về chân tánh hiện tượng thế gian ở mức căn bảnvô thường, xung đột, không hài hòa, tức khổ, không thực chất tính, tức vô ngã, duyên sinh hay tương quan nhân quả. Tâm ta từ lần bớt dính mắc và chấp trước vào người, vào cảnh, vào tâm, vào vật. Mọi thứ nhận thức cũ do các thứ truyền thống thế gian vốn đã huân tập trong tâm ta sẽ từ lần bị tước bỏ. Trí năng bắt đầu tỉnh ngộ. Ta sẽ không còn mê lầm, mê chấp vào hiện tượng thế gian như trước. Ta sẽ có suy nghĩ chân chánh, có lời nói chân thật, có hành động đúng theo chánh pháp. Sau đó, hỷ lạc bắt đầu hiện hữu trong tâm ta và biểu lộ qua phong thái nói năng, đi đứng. Nơi đâu ta có mặt, niềm vui cũng đều có mặt. Mọi hận thù, tranh chấp, đố kỵ, thương, ghét, nghi kỵ không còn biểu hiện trong phong thái giao tiếp của ta với mọi người chung quanh. Trong Thiền, Quán là phương tiện cần thiết cho người mới đi vào Thiền. Bằng Quán, khi nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian, tâm ta sẽ được chuyển. Nó yên lặng. Ta bớt vướng mắc vào đối tượng. Ngồi Thiền, tâm dễ định. Do đó, Quán trợ duyên cho Chỉ và Định.

3. Với Chỉ và Định, qua các kỹ thuật thực hành như Không Định Danh Đối Tượng, Không Nói Thầm Trong Não, Chú Ý Trống Rỗng, Định Niệm Hít Vào Thở Ra, ta sẽ kinh nghiệm nội tâm trở nên yên lặng. Nó bớt lăng xăng, bớt dao động trước tất cả đối tượng. Mọi thách đố của hoàn cảnh không còn làm trí năng bị méo mó. Chỉ vì Tánh giác đã có mặt. Tâm không còn bị cảnh tác động. Ngôn hành trở nên yên lặng, đưa đến niềm vui (hỷ lạc) được xuất hiện. Dòng an tịnh nội tâm bắt đầu được xây dựng trên những kỹ thuật thực hành nêu trên.

Ngoài ra, khi biết không lời có mặt trong thời Thiền kéo dài từ 10 phút trở lên, ta kinh nghiệm được tâm thuần nhất hay nhất tâm. Trong đó hoàn toàn không có tất cả xung đột. Đây là trạng thái định. Sau đó, ta cũng kinh nghiệm thân tâm được cân bằng, và trí tuệ được phát huy. Trên nguyên tắc, từ trong Định, hào rãnh trí năng từ lần bị lấp mất, nhường chỗ lại cho tâm thuần nhất hay tri kiến bất nhị. Quán tính di động, dong ruổi, xao lãng, tán loạn, đần độn của tâm từ lần biến dạng. Tiếp duyên đối cảnh, tâm ta hằng tỉnh hằng giác, không còn bị vướng mắc vào đối tượng như trước.

Bình thường tâm được xây dựng trên cơ sở này. Sau đó ta sẽ kinh nghiệm sự đào thải tập khí/lậu hoặc và sự phát huy huệ lực đến chỗ sâu sắc hơn.

4. Với Tuệ, đây là phương thức thực tập không dán nhãn đối tượng, chú ý trống rỗng, tỉnh thức biết, thầm nhận biết, thấy biết như thật, nghe biết như thật trạng thái đang là của tất cả hiện tượng thế gian. Tuệ này có nghĩa là tuệ trí, tương đương tiếng Anh là “Insight.” Trong Pāli là từ “Vipassanā.” (Khác với từ “Paññā.” Từ này có nghĩa “Tuệ siêu vượt.” Tương đương tiếng Anh là “Transcendental wisdom.” Người Trung Hoa dịch âm là “Bát Nhã.” Nếu thành tựu vững chắc những kỹ thuật dụng công nêu trên, ta sẽ dẹp bỏ được quán tính suy luận của trí năng và những bệnh thành kiến, định kiến chủ quan đối với tất cả đối tượng; chánh niệm tỉnh giác sẽ có mặt trong 4 oai nghi. Tư duy không còn bị trí năng tác động. Từ đó chánh kiến, chánh tríchánh niệm có khả năng thể hiện trong sinh hoạt hằng ngày của ta. Phiền não cũng theo đó từ lần được dẹp bớt để cuối cùng đi đến chấm dứt toàn bộ. Mọi trói buộc của nghiệp thức sẽ từ lần được nới lỏng. Mấu chốt của tâm giải thoát được đặt trên những phương thức như thật.

Trên nguyên tắc, bằng những phương pháp của tu Tuệ ở Thiền Căn Bản, ta có khả năng cô lập hóa tập khí/lậu hoặc. Nội tâm dễ trở nên an tịnhsáng suốt. Chính vì thế, tu Tuệ rất cần thiết cho người tu Định mà chưa kinh nghiệm dừng được vọng tưởng.

5. Với Kỹ thuật thực hành, ta sẽ biết rõ giá trị của sự thực hành trong 4 oai nghi hay 4 tư thế; trong đó, tư thế ngồi là tốt nhất vì nó tạo ra tác dụng sinh học. Ta cũng nắm vững vai trò quan trọng của khu Dưới Đồi đối với sự tác động vào hệ thống Thần kinh Tự quản và Tuyến Yên, cũng như hệ thống Tuyến nội tiết. Từ đó ta sẽ nhận ra sự dụng công sai lầm khi ta sử dụng giao cảm thần kinh quá thường trực. hậu quả của sự tác động vào giao cảm thần kinh thường trực đưa đến uất cảm mãn tính, phá hoại cơ thể, rối loạn nội tâm, tạo ra bệnh tâm thể. Đồng thời nó cũng làm hại tế bào não khi cortisol từ tuyến thượng thận bị tiết ra quá nhiều qua những trạng thái ức chế tâm lý hay tỉnh táo quá mức để ngăn chận vọng tưởng, không cho nó khởi lên.

Đặc biệt trong kỹ thuật thực hành, ta biết cách làm thế nào để chận đứng niệm tham, sân, mạn, nghi, ác kiến bất chợt khởi lên. Ta không phát ngôn bừa bãi khi tham, sân, mạn, nghi, ác kiến nổi dậy. Ta biết cách làm thế nào để tánh giác có mặt, vọng tưởng không có mặt mà nội tâm vẫn ở trong tư thế thư giãn.

Khi mới bắt đầu dụng công, ta có thể chọn một trong bốn kỹ thuật để thực hành, hoặc tuần tự thực hành hết 4 kỹ thuật. Ngoại trừ kỹ thuật tỉnh thức biết thầm nhận biết thì chưa thực hành được vì ta chưa có kinh nghiệm biết không lời trong vài giây. Mỗi kỹ thuật tuy có tác dụng là làm chủ sự suy nghĩ để tánh giác hiển lộ, nhưng mỗi kỹ thuật đều có tác dụng riêng đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh. Khi thực sự thực hành, ta sẽ nhận ra điều này. Nếu không áp dụng một trong những kỹ thuật trên, ta sẽ không bao giờ làm chủ được niệm khởi. Chỉ vì niệm khởi vốn tiềm tàng trong tập khí hay lậu hoặc. Các thứ đam mê, ghiền nghiện trong ngũ dục sẵn sàng phát ra xung lực để kích thích tâm, làm cho tâm khởi niệm đủ loại mỗi khi tâm bị dính với cảnh, hay tâm không tỉnh thức trước các đối tượng giác quan. Đến khi thực hành lên mức cao hơn, ta sẽ áp dụng hai kỹ thuật tỉnh thức biết thầm nhận biết với mục đích làm cho tánh giác trở thành năng lực biết vững chắc. Qua đó ta cũng trừ được những trạng thái uể oải (hôn trầm), tâm tán loạn, lăng xăng, dao động (trạo hối), và ngủ gục (thụy miên). 

Tóm lại, năm chủ đề nói trên là năm mắt xích liên kết chặt chẽ trong tiến trình thực hành của Thiền Căn Bản. Tuy mục tiêu Thiền Căn Bảnlàm chủ sự suy nghĩ, song khi suy nghĩ không còn khởi lên theo quán tính của tế bào não và quán tính lăng xăng dao động của ý căný thức, ngay đó tánh giác liền có mặt. Giống như khi đèn bật sáng, bóng đen liền bị xua tan.

Là người mới bắt đầu đi vào đường Thiền, ta cần nắm vững những mắt xích liên kết trong từng chủ đề dụng công giữa tâm, não, khu Dưới đồi, hệ thống Tuyến nội tiết để nhận ra những tác dụng hỗ tương đặc biệt của từng chủ đề đối với thân, tâm, não bộ, và trí tuệ tâm linh.

Tác dụng của thiền đối với đời sống con người dựa trên những cơ sở đó.

 

Tóm kết

Muốn hoàn tất Giai đoạn I của Thiền Căn Bản, ta cần nắm vững lý luận của các tiến trình thực hành như sau:

1. Nghi thức thực hành trong 4 oai nghi. - Trong đó ta cần thiết lập buồng thiền riêng và siêng năng thực tập tọa thiền để tạo ra tác dụng sinh học trong tiến trình dừng niệm. Ngoài ra, ba tư thế khác ta đều áp dụng biết không lời.

2. Hạn chế nhân duyên thế gianhạn chế tri kiến thế gian. - Phần lớn tâm không được trong sạch là do ta dính mắc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Ta cần hạn chế bớt các nhân duyên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn trâu nội tâm được kiến hiệu hơn. Những quan hệ nào không cần thiết và đôi khi mang lại tác hại nội tâm, cản trở năng lực tánh giác, ta nên hạn chế. Nếu cần, ta cũng nên cắt đứt. Nhứt là băng hình mang tính chất đồi trụy hay chuyện dài tình cảm xã hội, phim ma quái, và truyện Tàu qua các phim chưởng, ta cũng cần cắt đứt trọn vẹn để tâm không còn huân tập những tình cảm xúc cảm.

3. Nắm vững nội dung Ba Sắc Thái Biết. - Không nắm vững, ta dễ lẫn lộn giữa biết không lời của tánh giác và biết có lời của ý thứcý căn hay của suy nghĩtrí năng. Ta cũng dễ lẫn lộn giữa tự ý thức (self-consciousness) và tự nhận biết (self-awareness) (hay tự giác). Sau đó, ta cần áp dụng kỹ thuật để thực tập làm cho cái biết không lời trở thành năng lực vững chắc.

4. Kỹ thuật thực hành. - Với người thực hành, ta phải thấy kỹ thuật thực hànhphương tiện giúp ta thành tựu mục tiêu nhắm đến. Không nắm vững kỹ thuật thực hành, ta không làm sao làm chủ được vọng tâm. Khi đã không làm chủ được vọng tâm, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự có mặt vững chắc của tánh giác trong sinh hoạt hằng ngày của ta. Cho nên, ta chớ lơ là kỹ thuật thực hành. Sự khó của Thiền là ở chỗ thực hành. Nó đòi hỏi ta phải miên mật, phải tinh tấn dụng công. Đây là điều kiện cơ bản để ta có kinh nghiệm tâm linh. Nó là sự khác nhau giữa Thiền và các pháp môn khác trong đạo Phật.

5. Phân biệt Định và Huệ. - Ngoài ra, ta cũng cần nhận thức rõ, cái biết không lời là nền tảng của Định và của Huệ. Muốn đi sâu vào khu rừng Bát Nhã, trước hết ta cần có kinh nghiệm biết không lời. Nếu không kinh nghiệm được biết không lời, các chủ đề lớn của Bát Nhã như “Không,” “Chân Như” sẽ là những thuật ngữ trừu tượng và siêu hình mà mãi mãi ta không làm sao kinh nghiệm được. Lý do là muốn đến chân trời mới này, ta phải trải qua kinh nghiệm biết không lời của tánh giác, rồi tiến lên tuệ trí không lời, cuối cùngnhận thức không lời.

6. Làm chủ sự suy nghĩ. - Sau cùng, ta cần nắm vững trọng tâm nhắm đến của Thiền Căn Bảnlàm chủ sự suy nghĩ. Trong Phật giáo, suy nghĩ được Phật so sánh như dây bò trên cây cổ thụ śālā. Thiền sư Trung Hoa gọi nó là “sắn bìm.” Khi làm chủ được nó, tất cả “sắn bìm đều đứt.” Trong Thiền, Suy Nghĩ được sánh như cục u nhỏ, nhưng cực độc. Nó có khả năng tàn phá thân-tâm và thiêu đốt trí tuệ tâm linh của ta, cũng như gây phiền não, đau khổ cho người chung quanh. Muốn thoát khổ, giác ngộgiải thoát mà không thành tựu mục tiêu làm chủ sự suy nghĩ trước, ta sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được sự an lạc và hài hòa thực sự bên trong ta. Khi làm chủ được nó, “mặt trời trí huệ tự chiếu.” Như Tổ Bá Trượng nói: “Đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự hiện.” Khi thực sự làm chủ được nó, chân tâm tự hiển lộ, tất cả “lửa tham, sân, si đều tự tắt.” Tâm ở trạng thái hằng tỉnh hằng giác. Ta không lấy đá đè cỏ. Không lấy tâm thiện đè tâm ác. Ta chỉ cần thực tập cách Không Nói Thầm Trong Não. Khi không nói thầm trong não được vững chắc, ngay đó bộ mặt xưa nay, tức tánh giác liền hiện tiền. Đây là cách đi thẳng của Thiền.

 

KẾT LUẬN

Đầu mối của thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát bắt đầu từ điểm làm chủ sự suy nghĩ. Không làm chủ được sự suy nghĩ, phiền não và khổ đau vẫn dai dẳng theo ta; “lửa tam độc vẫn cháy;” bệnh tâm thể khó tránh; yên vui trong gia đình khó thành tựu; an lạc và hài hòa trong cuộc sống bình thường không thể nào có; Sơ Thiền, cũng không thể nào kinh nghiệm được. Trong kỹ thuật thực hành có hướng dẫn nhiều cách áp dụng. Khi làm chủ được nó, ta sẽ nhận ra năng lực tiềm tàng bên trong thân, tâm, và trí tuệ của ta bắt đầu chuyển động. Đây là những hoạt động của tế bào não ở các định khu trên vỏ não, đặc biệt là vùng Kiến Giải Tổng Quát và hệ thống Viền Não.

Làm Chủ Sự Suy Nghĩ được so sánh như “đi xe một số.” Tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng người lái xe biết cách nhấn ga, nhả ga, biết cách rà thắng, nhả thắng. Thiếu điêu luyện nghệ thuật lái xe một số, ta sẽ không biết khúc nào cần nhấn ga để lấy trớn khi xe đang lên dốc, không biết khúc nào cần nhả ga và rà thắng, đạp thắng khi xe đang xuống dốc, hoặc không biết rà thắng khi quẹo qua, quẹo lại trên những khúc quanh ngoằn ngoèo trên triền núi. Đường làm chủ sự suy nghĩ của Thiền được so sánh cũng ngoằn ngoèo, lên đèo, xuống dốc như đường xe chạy. Nếu thiếu kỹ thuật dụng công, ta sẽ không bao giờ làm chủ được sự suy nghĩ.

Do đó, muốn điêu luyện nghệ thuật “đi xe một số,” ta cần sự hỗ trợ của thực hành và kỹ thuật thực hành. Thực hành và kỹ thuật thực hành là hai phương tiện giúp ta hoàn chỉnh con đường Tâm linh. Muốn tự ngã trở nên thanh tịnh, tâm ngôn bị kiểm soát, ta phải áp dụng đúng pháp và đúng kỹ thuật. Nếu áp dụng sai pháp, dù trải qua vài mươi năm thực hành, cơ bản ta chẳng những không hàng phục được vọng tâm để chân tâm hiển lộ mà bệnh tâm thể cũng không tự chữa được.

Trích từ bài giảng "Lý Thuyết Cơ Bản Về Thiền".
BBT

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, February 28, 20244:27 PM(View: 61)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: GẶP GỠ ĐẦU NĂM mùng 3 TẾT Giáp Thìn 2024 tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Saturday, February 24, 20249:13 PM(View: 148)
Tâm trong đạo Phật được giảng giải rất chi tiết tùy theo các tông phái trong đạo Phật. Bài viết này chỉ nhằm đáp ứng cho các Phật tử mới bắt đầu học Phật, giúp các bạn nhận ra tâm là gì?
Tuesday, February 27, 20249:03 AM(View: 45)
La Sagesse, ici je veux dire le Vipassanā, la Vue profonde. Dans les limites de cet article, je passerai en revue le Satipaṭṭhāna sutta, Le récit de l’attention vigilante, extrait de la corbeille Nikāya. Bien que les gens disent toujours "Contemplation des Quatre Fondements de l’attention" et que, dans le sutra, il est aussi dit “Contempler le corps” (Kāya-anupassanā) etc. De nos jours les vénérables moines classent le sutra “Le récit de l’attention vigilante” dans le Vipassanā c'est à dire appartenant à la Sagesse. Donc, dans cet article, je le définirai aussi temporairement comme la Sagesse, c'est-à-dire utiliser la sagesse pour pratiquer
Thursday, February 22, 20247:52 AM(View: 245)
Khi biết mà không dính với tất cả những pháp thế gian hạnh phúc hay phiền lụy, thì ngay khi đó tâm trở về trạng thái tĩnh lặng, cái biết tự tánh sẽ hiển lộ, đây là cái biết của trực giác. Cái biết trực giác này sẽ phát huy đến vô lượng, đưa người thực hành vượt qua bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát...
Tuesday, February 20, 20243:56 PM(View: 400)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. Kỳ này bài viết chỉ rõ phương thức thực hành để chuyển đổi từ tâm phàm phu sang tâm bậc thánh. Nếu không nắm rõ kỹ thuật thực hành thì xem như đường tu bị bế tắc đành phải chờ một duyên lành vậy.
Thursday, February 15, 20247:20 AM(View: 537)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM ngày mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 14, 20243:55 PM(View: 302)
A propos de la contemplation, il existe plusieurs variantes. Dans ce qui suit, je n’aborderai que l'Anupassanā, qui consiste généralement à contempler les phénomènes du monde de manière continue pour en saisir leur nature ou leurs caractéristiques qui sont: l’impermanence, la souffrance, le non-soi.
Wednesday, February 14, 20243:29 PM(View: 263)
Nach der erlangten Erleuchtung ging der Buddha zum Wildpark, um den fünf Brüdern des Ehrwürdigen Kondanna die ersten Dharma-Sutras zu predigen, darunter das Sutra *Die Merkmale des Nicht-Ich*
Friday, February 9, 20249:04 AM(View: 296)
So geht ein Frühling nie zu Ende. Auch wenn er einen anderen Namen wie Sommer, Herbst oder Winter hat, ist er immer der Frühling im Geist eines jeden. Wenn wir ihn Frühling nennen, ist er der Frühling. Wenn wir ihn nicht Frühling benennen, gibt es dann keinen Frühling, und wenn es keinen Frühling gibt, gibt es keine Jahreszeiten.
Tuesday, February 6, 20243:13 PM(View: 412)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Wednesday, January 31, 202411:00 AM(View: 385)
Người sống trong Mùa Xuân Xuất Thế Gian này tâm trạng luôn vô tư, bình thản, an vui, tự tại trong mỗi sát-na. Trạng thái đó tương tục mãi từ sát-na này đến sát-na khác, và cứ thế mà hưởng mùa Xuân bất tận vĩnh cửu.
Monday, January 29, 20248:11 PM(View: 662)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn; đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. BBT
Saturday, January 20, 20249:38 PM(View: 421)
Am 24.12 kamen eine Schülerin und ihre Familie mit einem Obstkorb zu Sunyata Chan Nhu zu Besuch. In der Nacht hat sie mir über ihr stressiges Leben erzählt: dem vielseitigen Berufsleben, den ganzen Tag nur den Bildschirm anzustarren, dann die lange, lästige Besprechung in der Firma, so dass sie die Stimme des Arbeitskollegen noch im Ohr hörte, als sie zu Hause ankam. Als ich das gehört habe, war ich traurig. Ist das Leben draußen so schwer?
Tuesday, January 16, 202412:47 PM(View: 666)
Ngoài cái chớp mắt “đang là”, tất cả thân, tâm và cảnh là của quá khứ, của tương lai hay của hiện tại, chúng nó chỉ là ảo ảnh, ảo giác trong ký ức, hay trong tưởng tượng mà thôi. Hoa đào sẽ nở mỗi mùa xuân, nhưng đóa hoa năm nay đâu phải là đóa hoa năm trước. Người ngắm hoa đào bây giờ cũng không phải là người ngắm hoa năm cũ.
Tuesday, January 16, 202410:39 AM(View: 481)
Les cinq entraves sont les cinq liens qui enchaînent l'esprit humain dans les afflictions, créant ainsi de nombreux karmas qui le conduisent vers le samsara. Ces obstacles obstruent notre clarté d'esprit de telle manière que nous sommes embrouillés par l'ignorance et incapables de s'éveiller.
Wednesday, January 3, 20249:34 AM(View: 627)
Le coeur est le noyau, la quintessence. Il ne se trouve pas à l'extérieur. Si on le compare avec un arbre, ce ne sont ni les feuilles ni les branches, etc... mais le noyau de l'arbre. Ce coeur doit être condensé pour être appelé le coeur. Cependant, dans le bouddhisme, il existe de nombreux coeurs ou des principes fondamentaux. Pourquoi?
Tuesday, January 2, 202410:36 AM(View: 861)
Các em Thiền sinh đã tâm tình về cuộc sống của mình, cũng chịu nhiều áp lực: từ công việc quá phức tạp, bận rộn, suốt ngày dán mắt trên computer, rồi những giờ hội họp nặng nề dài đằng đẵng trong sở làm. Lúc trở về nhà lại còn mang theo lời nói, cử chỉ, thái độ không thân thiện của các nhân viên của mình. Lắng nghe các em tâm sự, mình thấy xót xa. Cuộc đời vất vả tới như vậy sao?
Tuesday, January 2, 202410:07 AM(View: 704)
Hôm nay tưởng niệm ngày Thầy rời xa chúng con tròn bốn năm. Chúng con tâm thành đảnh lễ Thầy một vị Ân Sư tôn kính. Lời tri ân xin được thay thế bằng sự cố gắng tu tập theo đúng Chánh pháp. Nguyện sống sao cho xứng đáng là đệ tử của Thầy.
Monday, December 25, 20238:25 AM(View: 747)
Mình chỉ sống thảnh thơi, cái tâm bình an, thanh thản, hiểu biết những định luật tụ nhiên này, giúp người khác cũng hiểu biết như mình, sống hài hòa cùng nhau. Thì đâu còn cái gì là tham sân si, cái gì là lậu hoặc, cái gì là biển khổ trần gian nữa.
Thursday, December 21, 20233:51 PM(View: 789)
NIỆM, CHÁNH NIỆM, CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC Dù là những danh từ chết, thuật ngữ vẫn là những danh từ chuyên môn của một bộ môn. Tác dụng từ chuyên môn này nhắm giúp người mới bắt đầu đi vào ngành chuyên môn hiểu được thực chất các từ ngữ chết đó nói lên ý nghĩa gì, công dụng ra sao... Khi hiểu sai, sự dụng công của ta dễ dàng đưa đến sai. Tất nhiên kết quả sẽ trái với điều ta mong muốn
Thursday, December 21, 202311:14 AM(View: 654)
Kiết sử là những sợi dây trói buộc, sai khiến chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Nó sai xử chúng sanh làm việc này việc nọ, thiện có, ác có… tạo đủ thứ nghiệp, khiến chúng sanh phải chịu luân hồi sanh tử hết đời này sang đời khác để trả nghiệp quả đã gieo.
Wednesday, December 20, 20238:11 AM(View: 829)
Làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần thục. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi của thế gian. Tế bào não vùng suy nghĩ sẽ từ lần bị hạn chế dính mắc ngoại duyên. Ý hành, ngôn hành sẽ trở nên yên lặng. Tâm định sẽ trở nên vững chắc. Nếu thực sự đạt được làm chủ suy nghĩ, xem như ta làm chủ được sự di động của tâm.
Wednesday, December 13, 202311:24 AM(View: 800)
A lit incense stick in honor of Thầy. Minh Tuyền
Wednesday, December 13, 202311:05 AM(View: 719)
Alors, Bahiya, il faut t'entraîner ainsi: Dans ce qui est vu, il n'y aura que ce qui est vu; Dans ce qui est entendu, que ce qui est entendu; Dans ce qui est ressenti, que ce qui est ressenti; Dans ce qui est connu, que ce qui est connu.
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 749)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 778)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 673)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 1134)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 978)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 967)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1752)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 1223)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 1174)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1623)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1593)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1776)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1671)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 2002)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1572)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1835)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1780)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 1303)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
69,256