HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: NĂM ĐIỂM LIÊN KẾT CHÍNH YẾU TRONG THIỀN

Tuesday, January 9, 20247:40 PM(View: 1600)

NĂM ĐIỂM LIÊN KẾT CHÍNH YẾU TRONG THIỀN

 suphu-taithienduong-4x6 copy


Như những nghệ thuật khác trên thế gian, muốn chữa trị bệnh tâm thể, muốn chiến thắng tự ngã, muốn chuyển tâmthành tâm tỉnh, muốn tạo cho mình có cuộc sống hài hòa với người chung quanh và với môi trường chung quanh, ngoài Giáo lý Thiền, người hành thiền phải được trang bị thêm nhiều dữ kiện liên hệ đến sự thực hành. Thiếu trang bị, khi thực hành ta sẽ gặp nhiều chướng ngại.

Dưới đây là phần trình bày năm điểm liên kết chính yếu trong tiến trình thực hành mà người mới bắt đầu đi vào Thiền cần nắm vững.

Trên đại cương, những liên kết trong Thiền Căn Bản gồm năm chủ đề lớn mà ta phải trải qua: 1) Ba sắc thái biết, 2) Quán, 3) Chỉ và Định, 4) Tuệ, 5) Kỹ thuật thực hành.

1. Với Ba Sắc Thái Biết, ta nhận ra con người có ba loại biết: Biết của Ý căn, của Ý thức và của Tánh giác. Ta cần nắm rõ đặc tính, chức năng, và tác dụng của ba loại biết đó để khi thực hành ta không lầm lẫn giữa các sắc thái biết đó với nhau. Khi hiểu biết rõ ràng đặc tính, chức năng, và tác dụng của chúng đối với cuộc sống hằng ngày của ta, ta sẽ áp dụng kỹ thuật thích hợp để thực hành làm cho cái biết của Tánh giác có mặt, còn hai cái biết của Ý cănÝ thức tạm thời vắng mặt. Ta không cần nỗ lực tiêu diệt vọng tưởng, hàng phục vọng tâm vọng tưởng hay vọng tâm vẫn không điều kiện hung hăng xuất hiện như trước đây nữa. Chỉ vì khi Tánh giác có mặt thì ý căný thức không thể phát ra được. Tâm ta trở nên an tịnh. Lý dochức năng của tánh giác là biết không lời, đặc tính của nó là không ganh đua, không xung đột. Khi nó có mặt, tất nhiên tạp niệm không sanh, vọng tưởng không khởi. Ta biết rõ ràng, biết như thật, biết không hai. Qua đó, ta sẽ nhận ra ý nghĩa tâm thuần nhất hay tỉnh giác trong 4 oai nghi mà Phật dạy ta phải thực tập để đạt được nhất tâm. Chư Tổ dạy ta phải “vô sự” hay “vô tâm.” Nhưng làm thế nào để tánh giác có mặt? Trong phần kỹ thuật thực hành có hướng dẫn các kỹ thuật và chiêu thức để ta ứng dụng trong 4 oai nghi.

2. Với Quán, qua những phương thức thực tập, ta sẽ có nhận thức mới về chân tánh hiện tượng thế gian ở mức căn bảnvô thường, xung đột, không hài hòa, tức khổ, không thực chất tính, tức vô ngã, duyên sinh hay tương quan nhân quả. Tâm ta từ lần bớt dính mắc và chấp trước vào người, vào cảnh, vào tâm, vào vật. Mọi thứ nhận thức cũ do các thứ truyền thống thế gian vốn đã huân tập trong tâm ta sẽ từ lần bị tước bỏ. Trí năng bắt đầu tỉnh ngộ. Ta sẽ không còn mê lầm, mê chấp vào hiện tượng thế gian như trước. Ta sẽ có suy nghĩ chân chánh, có lời nói chân thật, có hành động đúng theo chánh pháp. Sau đó, hỷ lạc bắt đầu hiện hữu trong tâm ta và biểu lộ qua phong thái nói năng, đi đứng. Nơi đâu ta có mặt, niềm vui cũng đều có mặt. Mọi hận thù, tranh chấp, đố kỵ, thương, ghét, nghi kỵ không còn biểu hiện trong phong thái giao tiếp của ta với mọi người chung quanh. Trong Thiền, Quán là phương tiện cần thiết cho người mới đi vào Thiền. Bằng Quán, khi nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian, tâm ta sẽ được chuyển. Nó yên lặng. Ta bớt vướng mắc vào đối tượng. Ngồi Thiền, tâm dễ định. Do đó, Quán trợ duyên cho Chỉ và Định.

3. Với Chỉ và Định, qua các kỹ thuật thực hành như Không Định Danh Đối Tượng, Không Nói Thầm Trong Não, Chú Ý Trống Rỗng, Định Niệm Hít Vào Thở Ra, ta sẽ kinh nghiệm nội tâm trở nên yên lặng. Nó bớt lăng xăng, bớt dao động trước tất cả đối tượng. Mọi thách đố của hoàn cảnh không còn làm trí năng bị méo mó. Chỉ vì Tánh giác đã có mặt. Tâm không còn bị cảnh tác động. Ngôn hành trở nên yên lặng, đưa đến niềm vui (hỷ lạc) được xuất hiện. Dòng an tịnh nội tâm bắt đầu được xây dựng trên những kỹ thuật thực hành nêu trên.

Ngoài ra, khi biết không lời có mặt trong thời Thiền kéo dài từ 10 phút trở lên, ta kinh nghiệm được tâm thuần nhất hay nhất tâm. Trong đó hoàn toàn không có tất cả xung đột. Đây là trạng thái định. Sau đó, ta cũng kinh nghiệm thân tâm được cân bằng, và trí tuệ được phát huy. Trên nguyên tắc, từ trong Định, hào rãnh trí năng từ lần bị lấp mất, nhường chỗ lại cho tâm thuần nhất hay tri kiến bất nhị. Quán tính di động, dong ruổi, xao lãng, tán loạn, đần độn của tâm từ lần biến dạng. Tiếp duyên đối cảnh, tâm ta hằng tỉnh hằng giác, không còn bị vướng mắc vào đối tượng như trước.

Bình thường tâm được xây dựng trên cơ sở này. Sau đó ta sẽ kinh nghiệm sự đào thải tập khí/lậu hoặc và sự phát huy huệ lực đến chỗ sâu sắc hơn.

4. Với Tuệ, đây là phương thức thực tập không dán nhãn đối tượng, chú ý trống rỗng, tỉnh thức biết, thầm nhận biết, thấy biết như thật, nghe biết như thật trạng thái đang là của tất cả hiện tượng thế gian. Tuệ này có nghĩa là tuệ trí, tương đương tiếng Anh là “Insight.” Trong Pāli là từ “Vipassanā.” (Khác với từ “Paññā.” Từ này có nghĩa “Tuệ siêu vượt.” Tương đương tiếng Anh là “Transcendental wisdom.” Người Trung Hoa dịch âm là “Bát Nhã.” Nếu thành tựu vững chắc những kỹ thuật dụng công nêu trên, ta sẽ dẹp bỏ được quán tính suy luận của trí năng và những bệnh thành kiến, định kiến chủ quan đối với tất cả đối tượng; chánh niệm tỉnh giác sẽ có mặt trong 4 oai nghi. Tư duy không còn bị trí năng tác động. Từ đó chánh kiến, chánh tríchánh niệm có khả năng thể hiện trong sinh hoạt hằng ngày của ta. Phiền não cũng theo đó từ lần được dẹp bớt để cuối cùng đi đến chấm dứt toàn bộ. Mọi trói buộc của nghiệp thức sẽ từ lần được nới lỏng. Mấu chốt của tâm giải thoát được đặt trên những phương thức như thật.

Trên nguyên tắc, bằng những phương pháp của tu Tuệ ở Thiền Căn Bản, ta có khả năng cô lập hóa tập khí/lậu hoặc. Nội tâm dễ trở nên an tịnhsáng suốt. Chính vì thế, tu Tuệ rất cần thiết cho người tu Định mà chưa kinh nghiệm dừng được vọng tưởng.

5. Với Kỹ thuật thực hành, ta sẽ biết rõ giá trị của sự thực hành trong 4 oai nghi hay 4 tư thế; trong đó, tư thế ngồi là tốt nhất vì nó tạo ra tác dụng sinh học. Ta cũng nắm vững vai trò quan trọng của khu Dưới Đồi đối với sự tác động vào hệ thống Thần kinh Tự quản và Tuyến Yên, cũng như hệ thống Tuyến nội tiết. Từ đó ta sẽ nhận ra sự dụng công sai lầm khi ta sử dụng giao cảm thần kinh quá thường trực. hậu quả của sự tác động vào giao cảm thần kinh thường trực đưa đến uất cảm mãn tính, phá hoại cơ thể, rối loạn nội tâm, tạo ra bệnh tâm thể. Đồng thời nó cũng làm hại tế bào não khi cortisol từ tuyến thượng thận bị tiết ra quá nhiều qua những trạng thái ức chế tâm lý hay tỉnh táo quá mức để ngăn chận vọng tưởng, không cho nó khởi lên.

Đặc biệt trong kỹ thuật thực hành, ta biết cách làm thế nào để chận đứng niệm tham, sân, mạn, nghi, ác kiến bất chợt khởi lên. Ta không phát ngôn bừa bãi khi tham, sân, mạn, nghi, ác kiến nổi dậy. Ta biết cách làm thế nào để tánh giác có mặt, vọng tưởng không có mặt mà nội tâm vẫn ở trong tư thế thư giãn.

Khi mới bắt đầu dụng công, ta có thể chọn một trong bốn kỹ thuật để thực hành, hoặc tuần tự thực hành hết 4 kỹ thuật. Ngoại trừ kỹ thuật tỉnh thức biết thầm nhận biết thì chưa thực hành được vì ta chưa có kinh nghiệm biết không lời trong vài giây. Mỗi kỹ thuật tuy có tác dụng là làm chủ sự suy nghĩ để tánh giác hiển lộ, nhưng mỗi kỹ thuật đều có tác dụng riêng đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh. Khi thực sự thực hành, ta sẽ nhận ra điều này. Nếu không áp dụng một trong những kỹ thuật trên, ta sẽ không bao giờ làm chủ được niệm khởi. Chỉ vì niệm khởi vốn tiềm tàng trong tập khí hay lậu hoặc. Các thứ đam mê, ghiền nghiện trong ngũ dục sẵn sàng phát ra xung lực để kích thích tâm, làm cho tâm khởi niệm đủ loại mỗi khi tâm bị dính với cảnh, hay tâm không tỉnh thức trước các đối tượng giác quan. Đến khi thực hành lên mức cao hơn, ta sẽ áp dụng hai kỹ thuật tỉnh thức biết thầm nhận biết với mục đích làm cho tánh giác trở thành năng lực biết vững chắc. Qua đó ta cũng trừ được những trạng thái uể oải (hôn trầm), tâm tán loạn, lăng xăng, dao động (trạo hối), và ngủ gục (thụy miên). 

Tóm lại, năm chủ đề nói trên là năm mắt xích liên kết chặt chẽ trong tiến trình thực hành của Thiền Căn Bản. Tuy mục tiêu Thiền Căn Bảnlàm chủ sự suy nghĩ, song khi suy nghĩ không còn khởi lên theo quán tính của tế bào não và quán tính lăng xăng dao động của ý căný thức, ngay đó tánh giác liền có mặt. Giống như khi đèn bật sáng, bóng đen liền bị xua tan.

Là người mới bắt đầu đi vào đường Thiền, ta cần nắm vững những mắt xích liên kết trong từng chủ đề dụng công giữa tâm, não, khu Dưới đồi, hệ thống Tuyến nội tiết để nhận ra những tác dụng hỗ tương đặc biệt của từng chủ đề đối với thân, tâm, não bộ, và trí tuệ tâm linh.

Tác dụng của thiền đối với đời sống con người dựa trên những cơ sở đó.

 

Tóm kết

Muốn hoàn tất Giai đoạn I của Thiền Căn Bản, ta cần nắm vững lý luận của các tiến trình thực hành như sau:

1. Nghi thức thực hành trong 4 oai nghi. - Trong đó ta cần thiết lập buồng thiền riêng và siêng năng thực tập tọa thiền để tạo ra tác dụng sinh học trong tiến trình dừng niệm. Ngoài ra, ba tư thế khác ta đều áp dụng biết không lời.

2. Hạn chế nhân duyên thế gianhạn chế tri kiến thế gian. - Phần lớn tâm không được trong sạch là do ta dính mắc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Ta cần hạn chế bớt các nhân duyên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn trâu nội tâm được kiến hiệu hơn. Những quan hệ nào không cần thiết và đôi khi mang lại tác hại nội tâm, cản trở năng lực tánh giác, ta nên hạn chế. Nếu cần, ta cũng nên cắt đứt. Nhứt là băng hình mang tính chất đồi trụy hay chuyện dài tình cảm xã hội, phim ma quái, và truyện Tàu qua các phim chưởng, ta cũng cần cắt đứt trọn vẹn để tâm không còn huân tập những tình cảm xúc cảm.

3. Nắm vững nội dung Ba Sắc Thái Biết. - Không nắm vững, ta dễ lẫn lộn giữa biết không lời của tánh giác và biết có lời của ý thứcý căn hay của suy nghĩtrí năng. Ta cũng dễ lẫn lộn giữa tự ý thức (self-consciousness) và tự nhận biết (self-awareness) (hay tự giác). Sau đó, ta cần áp dụng kỹ thuật để thực tập làm cho cái biết không lời trở thành năng lực vững chắc.

4. Kỹ thuật thực hành. - Với người thực hành, ta phải thấy kỹ thuật thực hànhphương tiện giúp ta thành tựu mục tiêu nhắm đến. Không nắm vững kỹ thuật thực hành, ta không làm sao làm chủ được vọng tâm. Khi đã không làm chủ được vọng tâm, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự có mặt vững chắc của tánh giác trong sinh hoạt hằng ngày của ta. Cho nên, ta chớ lơ là kỹ thuật thực hành. Sự khó của Thiền là ở chỗ thực hành. Nó đòi hỏi ta phải miên mật, phải tinh tấn dụng công. Đây là điều kiện cơ bản để ta có kinh nghiệm tâm linh. Nó là sự khác nhau giữa Thiền và các pháp môn khác trong đạo Phật.

5. Phân biệt Định và Huệ. - Ngoài ra, ta cũng cần nhận thức rõ, cái biết không lời là nền tảng của Định và của Huệ. Muốn đi sâu vào khu rừng Bát Nhã, trước hết ta cần có kinh nghiệm biết không lời. Nếu không kinh nghiệm được biết không lời, các chủ đề lớn của Bát Nhã như “Không,” “Chân Như” sẽ là những thuật ngữ trừu tượng và siêu hình mà mãi mãi ta không làm sao kinh nghiệm được. Lý do là muốn đến chân trời mới này, ta phải trải qua kinh nghiệm biết không lời của tánh giác, rồi tiến lên tuệ trí không lời, cuối cùngnhận thức không lời.

6. Làm chủ sự suy nghĩ. - Sau cùng, ta cần nắm vững trọng tâm nhắm đến của Thiền Căn Bảnlàm chủ sự suy nghĩ. Trong Phật giáo, suy nghĩ được Phật so sánh như dây bò trên cây cổ thụ śālā. Thiền sư Trung Hoa gọi nó là “sắn bìm.” Khi làm chủ được nó, tất cả “sắn bìm đều đứt.” Trong Thiền, Suy Nghĩ được sánh như cục u nhỏ, nhưng cực độc. Nó có khả năng tàn phá thân-tâm và thiêu đốt trí tuệ tâm linh của ta, cũng như gây phiền não, đau khổ cho người chung quanh. Muốn thoát khổ, giác ngộgiải thoát mà không thành tựu mục tiêu làm chủ sự suy nghĩ trước, ta sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được sự an lạc và hài hòa thực sự bên trong ta. Khi làm chủ được nó, “mặt trời trí huệ tự chiếu.” Như Tổ Bá Trượng nói: “Đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự hiện.” Khi thực sự làm chủ được nó, chân tâm tự hiển lộ, tất cả “lửa tham, sân, si đều tự tắt.” Tâm ở trạng thái hằng tỉnh hằng giác. Ta không lấy đá đè cỏ. Không lấy tâm thiện đè tâm ác. Ta chỉ cần thực tập cách Không Nói Thầm Trong Não. Khi không nói thầm trong não được vững chắc, ngay đó bộ mặt xưa nay, tức tánh giác liền hiện tiền. Đây là cách đi thẳng của Thiền.

 

KẾT LUẬN

Đầu mối của thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát bắt đầu từ điểm làm chủ sự suy nghĩ. Không làm chủ được sự suy nghĩ, phiền não và khổ đau vẫn dai dẳng theo ta; “lửa tam độc vẫn cháy;” bệnh tâm thể khó tránh; yên vui trong gia đình khó thành tựu; an lạc và hài hòa trong cuộc sống bình thường không thể nào có; Sơ Thiền, cũng không thể nào kinh nghiệm được. Trong kỹ thuật thực hành có hướng dẫn nhiều cách áp dụng. Khi làm chủ được nó, ta sẽ nhận ra năng lực tiềm tàng bên trong thân, tâm, và trí tuệ của ta bắt đầu chuyển động. Đây là những hoạt động của tế bào não ở các định khu trên vỏ não, đặc biệt là vùng Kiến Giải Tổng Quát và hệ thống Viền Não.

Làm Chủ Sự Suy Nghĩ được so sánh như “đi xe một số.” Tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng người lái xe biết cách nhấn ga, nhả ga, biết cách rà thắng, nhả thắng. Thiếu điêu luyện nghệ thuật lái xe một số, ta sẽ không biết khúc nào cần nhấn ga để lấy trớn khi xe đang lên dốc, không biết khúc nào cần nhả ga và rà thắng, đạp thắng khi xe đang xuống dốc, hoặc không biết rà thắng khi quẹo qua, quẹo lại trên những khúc quanh ngoằn ngoèo trên triền núi. Đường làm chủ sự suy nghĩ của Thiền được so sánh cũng ngoằn ngoèo, lên đèo, xuống dốc như đường xe chạy. Nếu thiếu kỹ thuật dụng công, ta sẽ không bao giờ làm chủ được sự suy nghĩ.

Do đó, muốn điêu luyện nghệ thuật “đi xe một số,” ta cần sự hỗ trợ của thực hành và kỹ thuật thực hành. Thực hành và kỹ thuật thực hành là hai phương tiện giúp ta hoàn chỉnh con đường Tâm linh. Muốn tự ngã trở nên thanh tịnh, tâm ngôn bị kiểm soát, ta phải áp dụng đúng pháp và đúng kỹ thuật. Nếu áp dụng sai pháp, dù trải qua vài mươi năm thực hành, cơ bản ta chẳng những không hàng phục được vọng tâm để chân tâm hiển lộ mà bệnh tâm thể cũng không tự chữa được.

Trích từ bài giảng "Lý Thuyết Cơ Bản Về Thiền".
BBT

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, June 18, 20242:30 PM(View: 297)
Người Phật tử có lòng tôn kính đức Phật, thường có lòng biết ơn cây bồ đề, mình lại nghĩ thêm rằng cây bồ đề biểu hiện cho trí tuệ giác ngộ, nên đã có lúc phóng tâm muốn có một cây bồ đề xanh tươi của riêng mình.
Wednesday, June 12, 20249:35 AM(View: 353)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 8 tháng 6, 2024 với chủ đề: PHÁP
Tuesday, June 11, 202411:40 AM(View: 668)
Mà bây giờ mình đã biết, cây nào cũng là cây giác ngộ, hoa lá, cảnh vật nào cũng hiển lộ thực tại cuối cùng. Vậy thì cây cảnh hoa lá nào cũng là "cây bồ đề", đâu có cái nào là của riêng mình đâu ?
Monday, June 10, 20241:27 PM(View: 367)
Từ ngữ Pháp, từ xưa tới giờ có rất nhiều ý nghĩa và ý nghĩa của nó rất rộng cho nên cô tạm gom lại để phân ra ba nội dung khác nhau tức là có thể xếp vào ba ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma.
Sunday, June 9, 20249:11 PM(View: 244)
Als ich heute Nachmittag den Vorgarten des Sunyata-Zentrums betrachtete, der mit schwarzer und fruchtbarer Erde bedeckt wurde, fühlte ich mich glücklich. Liebe Freunde, wenn der Geist unbedeckt ist, strahlt das Weisheitslicht von selbst aus!
Saturday, June 8, 20249:28 PM(View: 386)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT: LA VERTU, LA STABILISATION DU MENTAL, LA SAGESSE - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 382)
LE PROCESSUS DE PRATIQUE PAR L'AUDITION ET LA VISION - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 362)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT DES BHIKKHUS AU TEMPS DU BOUDDHA - Traduit en Français par Nhất Hòa et Tâm Minh.
Wednesday, June 5, 20245:06 PM(View: 426)
Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất giúp thanh tịnh chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, quả là lời hứa tuyệt vời của đức Thế Tôn. Với pháp môn này, đức Phật dạy hành giả trực tiếp quán thẳng vào bốn xứ thuộc thân-tâm để nhận ra thân, thọ, tâm, pháp thực chất của nó là vô thường, bất như ý, vô ngã.
Monday, May 20, 202410:22 AM(View: 542)
La retraite de Sunyata Toulouse à Moissac, dans le sud-ouest de la France, est terminée et nous sommes retournés à nos vies quotidiennes. En revoyant les images de ces jours de paix, de sérénité et de bonheur, en compagnie d'amis méditants d'ici et d'ailleurs, mon cœur ne peut s'empêcher d'évoquer quelques attachements et souvenirs.
Monday, May 20, 202410:11 AM(View: 563)
Wenn der Geist ein Objekt wahrnimmt, nimmt er „was gerade ist“ wahr. Wenn er aber in sich kehrt, nimmt er „die Soheit „(Tathatā/ the Suchness) wahr. Hier endet alles, es gibt keine Worte, keine Schrift, keine Namen, keine Außenwelt, kein Denken, keine Diskriminierung, keine Liebe, keinen Hass mehr. Alles ist gleichwertig. Haben die Partriarchen Recht, dass „die Erleuchtung bereits im Augenkontakt liegt“?
Monday, May 13, 20245:16 PM(View: 581)
Thiền Chỉ, tiếng Pali là “Samatha”. Nó có một từ nữa mang nghĩa tương đồng gọi là “Samadhi”, tức là Định. “Chỉ” là dừng lại. “Thiền Chỉ” hay “Thiền Định” là trạng thái tâm chuyên chú vào một cảnh, một đề mục, khiến cho mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, tạo sự an vui (sukkha) hỷ lạc cho hành giả.
Thursday, May 9, 20244:00 PM(View: 939)
Chiều nay, ngắm nhìn khoảng sân rộng trước tổ đình sạch bót, một màu đen phì nhiêu, đất xốp, sẵn sàng chờ đón được gieo trồng, mình cảm thấy vui. Các bạn hiền ơi, đất tâm nếu trống không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu!
Wednesday, May 8, 20247:45 AM(View: 448)
Also: „Alle Dharmas kehren zu einem zurück, wo ist dieses Eine?“ Es kann sein, dass alle Dharmas zu dem Geist zurückgeht. Nun verstehen wir vielleicht, warum die Patriarchen damals gegangen sind, ohne jegliche Spur hinterlassen zu haben, als sie gegangen sind. Das Prajnaparamita-Sutra hat jedoch unendlich über die Leere, Illusion und Soheit berichtet.
Friday, May 3, 20246:55 PM(View: 577)
It is normal, natural, and reasonable that mundane phenomena emerge, change then terminate. If we could grasp that comprehension, when something appears or disappears, we are neither cheerful nor sorrowful. Then, our mind is serene and peaceful. And we realize that everywhere is our original adobe, every phenomenon, fact, event, situation or being, carries the truths of transience, the principles of cause-responded conditions, non-selfness, and the trait of bareness… The Dharma sounds from our Lord have been roaring and echoing in the infinite universe. As a result, the planet where we are now is the Buddha’s very realm, my dearest friends.
Thursday, May 2, 20243:30 PM(View: 1089)
Phải thông hiểu tới những chân lý rốt ráo: bản chất của thế gian là trống không, là như huyễn, do nhân duyên hội họp mà sinh ra, rồi sẽ thay đổi, và sẽ mất đi. Mình sẽ bớt dính mắc với những cảnh thăng trầm trong cuộc đời. Đây là trí tuệ xuất thế gian, giúp mình sống bình an trong đời.
Wednesday, May 1, 20246:56 AM(View: 682)
Der Wagen „mit einem Gang“ ist die wortlose Achtsamkeit (Sati), die uns vom Anfang bis zum Ende des Kultivierungsweges begleitet. In Wirklichkeit gibt es aber keinen Weg, der uns zur Erleuchtung bringt. Denn dieses wortlose Bewusstsein gehört uns von der Geburt an. Es war und ist rein, ruhig, klar und objektiv. Liebe Freunde, hole dieses wortlose Bewusstsein von Innen heraus. Suche es nirgendwo draußen.
Friday, April 26, 202411:42 AM(View: 888)
Khi nó thấy cảnh, thì nó thấy “cái đang là”. Khi nó an trú trong chính nó, thì nó thấy “cái như vậy” (Tathatā/ the Suchness). Bây giờ, mọi sự đều chấm dứt, không có lời nói, không có văn tự, không có tên gọi, thế gian cũng không còn. Không suy nghĩ, không phân biệt, không thương ghét, tất cả tan biến, bình đẳng. Có phải cổ nhân đã nói đúng “chạm mắt là bồ đề”?
Sunday, April 21, 20242:20 PM(View: 1492)
Vậy thì “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” có thể là muôn pháp đều về tâm, còn nếu thắc mắc: tâm về chỗ nào? Thì ăn gậy là phải rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao chư Thiền Đức ngày xưa ra đi không cần lưu lại dấu vết mà hê thống kinh Bát nhã ba la mật lại viết tràng giang đại hải về Không, Huyễn và Chân Như. Có phải vì chỗ đó ngoài ngôn ngữ, còn nếu dùng ngôn ngữ thì nói hoài cũng không xong?
Saturday, April 20, 20246:38 AM(View: 715)
Also durch die Sinnesorgane nehmen wir also, „was gerade ist“, eine reale Sache wahr, das heißt, wir nehmen es wie eine reale Sache, obwohl es nicht echt ist. Ebenso ist ihre Stabilität, ihre Dauerhaftigkeit eine „Illusion“... Das Reale besteht darin, Phänomene durch die Sinnesorgane wahrzunehmen und die Illusion besteht darin, die Essenz eines Phänomens durch eine Weisheit zu verstehen.
Wednesday, April 17, 20242:27 PM(View: 804)
Tu tập theo đạo Phật không phải để sở hữu được điều gì, mà thực ra là để buông xả không bám víu với bất kỳ những gì ở trên đời... mà chỉ nhận biết rõ ràng pháp đến rồi đi, đó là điều tự nhiên của vạn pháp. Và sự đến đi đó, là bài học “sinh diệt, vô thường, vô ngã” giúp cho chúng ta không bị dày vò phiền não khi nghịch cảnh đến, hoặc quá đắm chìm mê say hưởng khoái lạc, khi duyên thuận lợi đến với mình, mà phải sống trong trung đạo vừa phải.
Tuesday, April 16, 202411:33 AM(View: 783)
Therefore, with our senses, we feel the “what-is.” It is the “As-Is Truth,” “Yathābhūta,” which is akin to the Truth, but it is not truly stable and permanent. It is also the “As-Is Delusion,” akin to a dream... The “As-Is Truth,” is the phenomena perceived by human senses and the latter, the “As-Is Delusion,” the Nature recognized by the Prajña Wisdom.
Sunday, April 14, 20245:07 PM(View: 1508)
Cảnh sanh khởi, biến đổi rồi hoại diệt của thế gian là tự nhiên, là bình thường, là hợp tình hợp lý. Nếu hiểu thật sự điều này thì khi cái gì đó sanh ra hay diệt mất, ta không vui cũng không buồn. Bây giờ tâm bình an, thanh thản, bây giờ mới thấy nơi nào cũng là ngôi nhà xưa của mình, cảnh nào cũng hiển lộ những chân lý vô thường, duyên sinh, vô ngã, bản thể trống không… Pháp âm của Phật vang rền khắp hư không, như vậy cõi này đang là cõi Phật đó, bạn hiền ơi.
Saturday, April 6, 202410:03 AM(View: 580)
Nur einfach die Augen aufmachen und das Objekt wahrnehmen, wie es ist, mit verbalem oder nonverbalem Bewusstsein, der Geist ist rein, ruhig und objektiv. Das ist der Naturgeist. Gebote, Kontemplation, Samatha, Samadhi und Weisheit sind vollständig in ihm vorhanden.
Saturday, April 6, 20248:52 AM(View: 1361)
... chiếc “xe một số” chính là cái Biết, nó đưa ta từ bước đầu tới bước cuối con đường. Thực ra, có con đường nào đâu, vì cái biết là của mình, từ đầu nó vẫn trong sạch, tĩnh lặng, khách quan và chiếu sáng. Bạn hiền ơi, cứ lấy viên ngọc đó ra mà xài, hồn nhiên, đừng lăng xăng tạo tác gì thêm nữa.
Friday, April 5, 20246:46 PM(View: 616)
Bài Luận giảng này cho chúng ta biết rằng: điểm quan trọng bậc nhất của Thiền chỉ là làm chủ tâm ngôn. Không làm chủ được tâm ngôn, dù chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, đường Thiền của ta sẽ đến nơi bế tắc.
Thursday, April 4, 20241:07 PM(View: 822)
In Spring 1929, we cheered our Master’s coming into life. In Spring 1982, we celebrated the glory of our Master’s Recognition of the Path. In Winter 2019, he left us... But with those, this morning, under warm sunlight, while relishing the spring flowers, how come it seems someone’s eyes are full in tear.
Friday, March 29, 20247:58 PM(View: 1062)
Vậy qua giác quan, ta thấy “cái đang là”, đó là thấy Như Thực, giống như thiệt, chứ không phải thiệt có bền vững, thường hằng, mà đó cũng là “cái Như Huyễn”, như mộng mà thôi. ...cái Như Thực là thấy hiện tượng qua giác quan, còn cái Như Huyễn là thấy bản thể qua trí tuệ bát nhã.
Friday, March 29, 20247:35 AM(View: 769)
5 LÝ DO chúng tôi chọn chủ đề: LUẬN GIẢNG VẤN ĐÁP THIỀN VÀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI
Wednesday, March 27, 20246:45 AM(View: 700)
Heute, ein Frühlingsmorgen, blauer Himmel, weiße Wolken, warme Sonne und volle Kirschblüten vor dem Hof ​​des Sunyata Zentrums, möchte ich euch einen Meditations-Laib: Gebote, Samadhi und Weisheit anbieten, der aus dem reinen Wissen eines Naturgeistes gemacht wurde.
Monday, March 25, 20249:43 AM(View: 758)
La nature du monde est vide, est vacuité. Ce n'est juste qu'une illusion. Cette sagesse nous donne la capacité de séparer notre mental de tout attachement au monde. Ce n’est qu’alors que l’on peut demeurer dans la conscience "Ainsi". Lorsque nous possédons la sagesse et la perspicacité pour reconnaître la nature du monde, alors il n’y a plus de chemin, plus besoin de dharma, plus de portes à ouvrir. Nous vivons vraiment dans notre maison spirituelle qui existe depuis toujours en nous.
Sunday, March 24, 20245:02 PM(View: 983)
Mùa xuân năm 1929, mừng Thầy đến, mùa xuân năm 1982, mừng Thầy thấy rõ con đường, mùa đông năm 2019, Thầy đi.... ...Biết vậy, mà sao sáng nay, trong nắng ấm, ngắm hoa xuân, lại dường như có ai rơi nước mắt.
Sunday, March 24, 20244:44 PM(View: 894)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: CON ĐƯỜNG GIỚI QUÁN ĐỊNH TUỆ ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Sunday, March 24, 202410:27 AM(View: 732)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Luận giảng số 1 GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TẠO LUẬN
Sunday, March 17, 20243:11 PM(View: 848)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Lời Tựa
Sunday, March 17, 20242:16 PM(View: 1033)
Chỉ là đơn thuần, mở mắt ra nhìn ngắm, cảnh thế nào nhận biết y như vậy, diễn nói hay thầm lặng, tâm đều trong sạch, tĩnh lặng, khách quan. Đó là chân tâm, Giới, Quán, Chỉ, Định, Tuệ đầy đủ
Wednesday, March 13, 20249:44 AM(View: 809)
Unzählige Jahre habe ich törichterweise nach einem „Märchenland im Jenseits des Nebels“ gesucht. Wie oft bin ich dem Nebel begegnet und wie oft habe ich davon geträumt, ein Märchenland zu finden. Am Ende meines Lebens wurde es mir klar, dass das wahre Märchenland nirgendwo draußen ist, sondern es ist in mir.
Wednesday, March 13, 20249:16 AM(View: 800)
Les quatre niveaux du jhana (état mental), à travers lesquels le Bouddha a réalisé la Triple Connaissance, sont également connus comme “les quatre niveaux du Samadhi”. C’est ainsi que nous comprenons que le Samadhi joue un rôle important dans le Zen bouddhiste. Il est le passage obligé pour l'exploration du vaste firmament de la Sagesse transcendante.
Sunday, March 10, 20244:31 PM(View: 1214)
Các bạn hiền ơi, sáng nay, một buổi sáng mùa xuân, nắng ấm, hoa mai đang nở rộ trước sân Tổ đình, trời xanh và mây trắng. xin dâng tặng cho bạn ổ bánh Thiền Giới Định Tuệ, làm bằng cái Biết trong sáng của chân tâm.
Wednesday, March 6, 202410:36 AM(View: 1068)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: VẤN ĐỀ SINH TỬ ngày 17 tháng 2 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, March 6, 202410:20 AM(View: 735)
Nghĩa chữ “tu” không chỉ là sửa đổi hành động từ xấu sang tốt, mà chữ tu còn mang ý nghĩa là “thực tập” hay “hành trì” một pháp môn nào đó.
Tuesday, March 5, 20242:20 PM(View: 1162)
Research works from Dr. Michael Erb on the mapping of the brain of Master Reverend Thích Thông Triệt Những đo đạc sau cùng của Thiền sư Thích Thông Triệt đã được thực hiện vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2013. Tôi tường trình ở đây một số kết quả từ những thực nghiệm này kết hợp với kỹ thuật chụp ảnh chức năng cộng hưởng từ (f-MRI) và điện não đồ (EEG, 256 channels).
Wednesday, February 28, 20244:27 PM(View: 988)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: GẶP GỠ ĐẦU NĂM mùng 3 TẾT Giáp Thìn 2024 tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Tuesday, February 27, 20249:03 AM(View: 847)
La Sagesse, ici je veux dire le Vipassanā, la Vue profonde. Dans les limites de cet article, je passerai en revue le Satipaṭṭhāna sutta, Le récit de l’attention vigilante, extrait de la corbeille Nikāya. Bien que les gens disent toujours "Contemplation des Quatre Fondements de l’attention" et que, dans le sutra, il est aussi dit “Contempler le corps” (Kāya-anupassanā) etc. De nos jours les vénérables moines classent le sutra “Le récit de l’attention vigilante” dans le Vipassanā c'est à dire appartenant à la Sagesse. Donc, dans cet article, je le définirai aussi temporairement comme la Sagesse, c'est-à-dire utiliser la sagesse pour pratiquer
Saturday, February 24, 20249:13 PM(View: 957)
Tâm trong đạo Phật được giảng giải rất chi tiết tùy theo các tông phái trong đạo Phật. Bài viết này chỉ nhằm đáp ứng cho các Phật tử mới bắt đầu học Phật, giúp các bạn nhận ra tâm là gì?
Thursday, February 22, 20247:52 AM(View: 1185)
Khi biết mà không dính với tất cả những pháp thế gian hạnh phúc hay phiền lụy, thì ngay khi đó tâm trở về trạng thái tĩnh lặng, cái biết tự tánh sẽ hiển lộ, đây là cái biết của trực giác. Cái biết trực giác này sẽ phát huy đến vô lượng, đưa người thực hành vượt qua bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát...
Tuesday, February 20, 20243:56 PM(View: 1031)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. Kỳ này bài viết chỉ rõ phương thức thực hành để chuyển đổi từ tâm phàm phu sang tâm bậc thánh. Nếu không nắm rõ kỹ thuật thực hành thì xem như đường tu bị bế tắc đành phải chờ một duyên lành vậy.
Thursday, February 15, 20247:20 AM(View: 1295)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM ngày mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 14, 20243:55 PM(View: 969)
A propos de la contemplation, il existe plusieurs variantes. Dans ce qui suit, je n’aborderai que l'Anupassanā, qui consiste généralement à contempler les phénomènes du monde de manière continue pour en saisir leur nature ou leurs caractéristiques qui sont: l’impermanence, la souffrance, le non-soi.
Wednesday, February 14, 20243:29 PM(View: 1052)
Nach der erlangten Erleuchtung ging der Buddha zum Wildpark, um den fünf Brüdern des Ehrwürdigen Kondanna die ersten Dharma-Sutras zu predigen, darunter das Sutra *Die Merkmale des Nicht-Ich*
Friday, February 9, 20249:04 AM(View: 895)
So geht ein Frühling nie zu Ende. Auch wenn er einen anderen Namen wie Sommer, Herbst oder Winter hat, ist er immer der Frühling im Geist eines jeden. Wenn wir ihn Frühling nennen, ist er der Frühling. Wenn wir ihn nicht Frühling benennen, gibt es dann keinen Frühling, und wenn es keinen Frühling gibt, gibt es keine Jahreszeiten.
Tuesday, February 6, 20243:13 PM(View: 889)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
69,256