HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP048: KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

Tuesday, January 25, 202210:12 AM(View: 2029)

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 48

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
48 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Chúng ta hãy đọc đoạn kinh này, trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn, một lần đức Phật qua khỏi một cơn bệnh nặng, ngài A Nan vui mừng, đức Phật dạy:

25. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ananda, những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo?

Các bạn có suy gẫm gì về lời nói này của Đức Phật?

“Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta".

Lịch sử đã ghi chép rõ ràng Đức Phật là vị cầm đầu chúng Tỳ kheo đệ tử, và chúng Tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Đức Phật.

Sau mỗi bài kinh Phật giảng đều có câu cuối cùng: Chúng Tỳ kheo hoan hỷ thọ trì.

Vậy tại sao trong những lời giảng dạy cuối cùng trước khi nhập diệt, Đức Phật lại nói:

“Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta".

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộtrí tuệ siêu vượt thế gian được phát huy trọn vẹn.

Đạo Phật là đạo giải thoát. Giải thoáthoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi một cái gì. Có thể nói rõ hơn là:

- Giải thoát tâm: tâm không bị ràng buộc bởi lậu hoặckiết sử, tùy miên.
- Giải thoát tri kiến: cái thấy biết trở nên khách quan.
- Giải thoát tuệ: tuệ có tánh sáng tạo, mới lạ, không phải là gò bó hay bắt chước người khác.

Từ ngữ: “Đạo Phật” có nghĩa là “con đường tu theo Phật” hay “con đường tu theo bậc giác ngộ”. Từ “đạo” không có nghĩa là tôn giáo.

Trong kinh, đức Phật cũng có nói ý này “Ta chỉ là người chỉ đường”. Đức Phật luôn tự xưng là “ Như Lai”, ý nghĩa là: “ Đã đến Như Thế” (Such-Gone/ Thus-Come). Còn các danh xưng khác là do đệ tử và người đời tôn xưng ngài mà thôi, như: Thế Tôn, Phật...

Mới đọc qua kinh Đại Bát Niết Bàn, Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? có thể chúng ta không để ý nhiều tới mấy câu này, thấy nó đâu có gì quan trọng, dường như Đức Phật hơi khiêm nhường, không nói mình là người lãnh đạo Tăng đoàn. Chỉ vậy thôi.

Thiệt ra, nếu chúng ta suy gẫm sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều thâm thúy lắm.

Đức Phật đã giảng giải Chánh Pháp thật rõ ràng chi ly trong ba tạng kinh điển, gồm chung là Dhamma. Dhamma có thể tạm chia ra hai loại:

-       Tất cả những chân lý thường hằng, vận hành con ngườithế gian.
-       Tất cả những phương pháp tu học để thông hiểuứng dụng những chân lý đó.

1-    Những chân lý thường hằng, có giá trị phổ biến, thí dụ: qui luật vô thường, biến dịch, qui luật duyên khởi duyên sinh, qui luật nhân quả, qui luật tái sinh, bản thể là Không, là Huyễn, là Bình đẳng.

2-    Những phương pháp tu học cũng có giá trị phổ biến qua thời giankhông gian, thí dụ:

. Kinh Niệm Xứ, bằng tuệ tri để quan sát thân, thọ, tâm, pháp và cuối cùng an trú chánh niệm như vậy.
. Kinh Tứ Diệu Đế: thoát khổ bằng con đường tu có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
. Kinh Định niệm hít vào thở ra: quan sát hơi thở bằng tuệ tri.
. Tam họctam uẩn: Giới- Định- Tuệ.
. Tam Tuệ: Văn- Tư- Tu.
. Thất giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả.
. Đại kinh Xóm Ngựa: những giai đoạn tu đi tới quả vị A la hán:
-       Giới đức: hạnh tàm quí, thân, khẩu, ý thanh tịnh, sinh mạng thanh tịnh.
-       Tiết chế ăn uống.
-       Hộ trì các căn
-       Chú tâm cảnh giác.
-       Chánh niệm tỉnh giác
-       Đoạn trừ năm triền cái: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá, nghi.
-       Bốn tầng thiền
-       Ba minh
-       Quả vị A la hán: là vị đã xa lìa, chấm dứt hoàn toàn các pháp ác, bất thiện.
. Kinh Lõi cây: những giai đoạn tu đạt giải thoát:
-       Xuất gia
-       Hoàn thành Giới đức.
-       Đạt Định.
-       Hoàn thành tri kiến (Tuệ)
-       Giải thoát.

Trên đây là những pháp tương đối quan trọng, ngoài ra còn nhiều nữa.

Do đó, Đức Phật mới nói: Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy)”.

Vì thế, một khi chúng ta đã tiếp thu tất cả Pháp: chân lý và phương thức ứng dụng, thì bổn phận của mình là thực hành. Đức Phật không thể thực hành giùm mình được. Chính Đức Phật đã thực hành và khai mở kho tàng trí tuệ của riêng ngài. Ngài đã chỉ dạy kho tàng của mỗi người ở đâu, ngài lại chỉ cách thức đào kho tàng. Chúng ta phải tự mình đào kho tàng, vì nó ở trong tâm của riêng mình, không ai có thể đào giùm mình được. Chính vì thế, trong lời dặncuối cùng, đức Phật nhắc lại: “Hãy tự mình là ngọn đèn”“Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta".

 

Chính ở đây, chúng ta nhận ra tính cách khai phóng của Phật giáo. Những lời giảng dạy của đức Phật không phải là giáo điều, bắt buộc người đệ tử phải tuân theo, mà không được giải thích. Đức Phật vì thế không phải là một vị giáo chủ, không phải một đấng cứu rỗi, không phải một vị thần linh. Ngài tự nói: “Ta chỉ là người chỉ đường”. Chúng ta phải tự bước chân đi, con đường tâm linhcon đường khai phóng tâm, giải thoát tâm khỏi sự ràng buộc của đau khổ, của lậu hoặc và của luân hồi. Và cũng chính mục tiêu rốt ráogiải thoát, nên đức Phật tự cho là mình “không cầm đầu chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo không chịu sự giáo huấn của Như Lai”. Đức Phật chỉ ban cho chúng ta Dhamma.

Dhamma chính là khuôn vàng thước ngọc Đức Phật để lại cho đời. Chúng ta thừa tự Dhamma, như là tấm bản đồ kho tàng hạnh phúc, vậy các bạn ơi, chúng ta cùng nhau tiến bước, bản tâm chính thật nơi mình.

 

Thiền viện, 19-1-2022

TN

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 136)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 210)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 73)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 733)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 525)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 635)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1251)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 830)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 766)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1141)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1211)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1390)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1262)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1556)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1206)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1444)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1398)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 981)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 894)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1167)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 746)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1084)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 957)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1048)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 821)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 867)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256