HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP047: TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG

Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 2171)

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 47

TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG
47 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Đây là ba phẩm hạnh của Tâm. Tâm thì là một, mình chỉ tạm diễn nói ra có ba đặc điểm để dễ thực hành. Ba đặc điểm này liên hệ nhau mật thiết lắm.

Muốn tĩnh lặng thì tâm phải trong sạch. Nếu tâm còn khởi ý tham, hay sân thì nó không tĩnh lặng mà nó sẽ phóng đi tương lai hay quay về quá khứ hay bị cuốn hút theo đối tượng hiện tại.

Muốn trong sạch thì tâm phải tĩnh lặng, tức là không lay động dù tiếp xúc với đời. Cuối cùng muốn chiếu sáng, tâm phải tĩnh lặng và trong sạch.

Tuy vậy, con đường đi của chúng ta thường là từng bước thực hành, theo lời nhắc nhở của đức Phật, tương ứng với ba lãnh vực: Giới- Định- Tuệ.

Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật đã từng nhấn mạnh kết quả khi thực hành Niệm Xứthành tựu cả ba cùng lúc:

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”.

Cốt lõi thực hành là SATI, niệm Biết, có khi được trình bày là PAJĀNĀTI, dịch là tuệ tri, có khi dùng từ SAMPAJAÑÑA, dịch là tỉnh giác. Bản thể vẫn là Biết, hay sâu sắc hơn là hiểu biết (dịch ra tiếng Anh là to understand), hay biết với trí tuệ, hay tỉnh thức biết, hay tỉnh giác...

Chúng ta đã biết rõ tu tậptrở về bản tâm của chính mình. Nó hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng và chiếu sáng. Như lời ngài Huệ Năng tán thán khi sáng đạo:

Nào ngờ tánh mình vốn không sanh diệt,

Nào ngờ tánh mình vốn thanh tịnh trong sạch,

Nào ngờ tánh mình vốn chứa đầy đủ muôn Pháp,

Nào ngờ tánh mình vốn không dao động,

Nào ngờ tánh mình vốn sinh ra muôn Pháp.

Chúng ta thử thiết lập một lộ trình tu cho chính mình.

1-    Biết chắc chắn nguồn cội trí tuệ siêu vượt là từ Tâm của riêng mình, vậy ta phải quay về bên trongquan sát tâm mình. Bước này phù hợp với:

-       Hạnh tàm quý: nếu thấy mình có ý nghĩ nào xấu ác thì phải nhận biết, hỗ thẹn, và chấm dứt ngay. Không để cho ý nghĩ xấu ác trở thành lời nói và hành động xấu ác.

-       Đó cũng là hạnh tu giữ gìn thân, lời và ý nghiệp được trong sạch.

-       Cả ngày và đêm đều thường xuyên quan sát tâm không cho các pháp ác, bất thiện khởi lên. (Chú tâm cảnh giác, trong Đại Kinh Xóm Ngựa)

2-    Thọ trì Giới luật: cư sĩ chúng ta nhớ giữ gìn năm giới, đây là mối liên hệ tốt đẹp với gia đìnhxã hội:

-       Không giết hại hay có ý làm tổn thương bất cứ sinh vật nào.

-       Không tham lam trộm cắp tài sản của người khác.

-       Không khởi ý muốn hay hành động tà dục với người khác ngoài vợ hay chồng.

-       Không nói dối, nói lời thêu dệt, gây chia rẽ, lời thô bạo.

-       Không uống rượu, hay dùng các chất say sưa.

Tu sĩ thì có 250 giới hay 348 giới. Nói chung, khi chúng ta thực hành cẩn trọng bước thứ nhất thì xem như bước thứ hai này cũng được tốt rồi.

Kết quả của hai bước này là:

-        Tâm chuyển hóa lần lần, trở nên trong sạch.

-       Những đam mê ghiền nghiện từ từ giảm bớt, tham sân si cũng không thể khởi lên.

-       Năm triền cái không còn nữa: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi.

3-    Thực tập Định:

-       Chúng ta bắt đầu tập những phương thức dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, chỉ Biết thầm lặng, Biết y như đối tượng đang có trước giác quan của ta, không diễn nói hay suy nghĩ gì thêm. Đó là chủ đề Biết không lời hay Biết Như Thực về đối tượng bên ngoài.

-       Quan sát tâm mình, nhận ra tâm đang tĩnh lặng, trống rỗng. Chủ đề bây giờ là tâm, tâm đang tĩnh lặng.

-       Thực tập hoài hai bước này.

Kết quả:

-       Tâm tĩnh lặng, Biết không lời.

-       Tâm dừng lại, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa.

4-    Kinh Nghiệm Tuệ:

-       Khi tâm tĩnh lặng thực sự, tâm ta sẽ trở nên sắc bén, tiếp xúc với bên ngoài, tâm sẽ kiến giải tức khắc, không thông qua suy nghĩ, đó là chức năng Kiến giải tổng quát của tánh giác (Buddhitā), gọi là trực giác.

-       Mức độ chức năng kiến giải cao hơn, của Phật tánh (Buddhatā) là: Ngộ, hay chứng ngộ (realization) và sáng đạo (enlightenment). Nếu đối chiếu với não bộ, có thể đây là chức năng của vùng Precuneus, ở vỏ não (cortex), là vùng mà các nhà não học gọi là cái Lõi của não bộ con người. Khi Precuneus có mặt và hoạt động, tất cả các vùng ngôn ngữ đều im lặng, không hoạt động. Thí dụ: ý thức, ý căn, trí năng, Broca, Vùng nói, cơ cấu mạng lưới (trạm tiếp vận 1), Đồi Thị (trạm tiếp vận 2) Dưới Đồi (trạm tiếp vận 3) Ký Ức, Bản năng, tất cả đều yên lặng.

-       Tới bước này, chúng ta chỉ an trú trong chính bản tâm trong sạch và yên lặng, khi tọa thiền cũng như trong mọi lúc. Ta sẽ kinh nghiệm tâm chiếu sáng, tức là ánh sáng của trí tuệ siêu vượt sẽ tự động triển khai từ từ theo mức độ dụng công của mình.

Kết quả của bước này là tiến trình kết quả từ các bước trước:

-       Không tạo thêm nghiệp xấu ác, chuyển nghiệp cũ.

-       Thân phục hồi sức khỏe, trí nhớ tốt hơn.

-       Tâm từ, bi, hỷ, xả biểu hiện rõ.

-       Thông suốt giáo lý, kinh nghiệm tất cả các giai đoạn tu tập nên thuyết giảng thích hợp, lý luận sắc bén, gọi là biện tài.

-       Đây là Phật tánh tự động phát huy cho tới vô cùng.

Kết lại, bài này chỉ là nhắc lại con đường mòn trở về nguồn cội Tâm của mình mà thôi, theo sát giáo lý của đức Phật. Chúng ta nhớ luôn luôn quan sát tâm mình, xem tâm có đang trong sạch, hay đang tĩnh lặng, hay đang chiếu sáng. Có khi nào tâm tĩnh lặng mà chưa trong sạch? Là vì nó chưa thực sự tĩnh lặng mà mình tưởng là nó tĩnh lặng.

Khi tâm hoàn toàn trong sạch thì nó phải tĩnh lặng.

Khi tâm thực sự tĩnh lặng thì nó phải hoàn toàn trong sạch trong giây phút đó.

Và khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sạch, nghĩa là trống rỗng, thì tâm sẽ chiếu sáng.

Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.

 

Thiền viện, 14- 1- 2022

TN  

 

Reader's Comment
Sunday, January 23, 202210:20 AM
Guest
Lóe sáng
Hễ rỗng thì sạch.
Hễ sạch thì sáng.
Tự nhiên có sẵn là như thế.
Chiếu sáng là tự sáng.
Không có cái gì chiếu.
Cũng không có vật đón nhận sự sáng.
Muốn biết thì nhìn vào cái lóe sáng đầu tiên.
Không thấy sáng vì có ta muốn thấy.
Không thấy sáng vì bị che bởi hai từ chiếu sáng.
Ngôn ngữ là bức màn che ngay lúc nó chiếu.
Tôi thì tối, tối vì Tôi.
Muốn sáng thì lách vào cái lóe sáng đầu tiên.
Thursday, January 20, 20227:45 PM
Guest
Kính chào Ni Sư.
Con xin trình bày "Như Thật".
Vọng tưởng
Con người là khối tập hợp của ( đất nước gió lửa) sắc thọ tưởng hành thức. Khối này không thực chất tính, luôn thay đổi còn có tên gọi là vô ngã, vô thường.
Nhiều câu hỏi thắc mắc khi ngồi thiền vọng tưởng cứ khởi lên hoài không vô định được?
Vọng tưởng khởi lên là điều đương nhiên, cũng là bình thường.
Vì Vọng tưởng cũng là từ khối tập hợp của sắc tho tưởng hành thức, khối này luôn thay đổi, không thực chất tính hay còn gọi là vô thường, vô ngã.
Khi ngồi thiền thấy vọng tưởng khởi lên rồi biến mất, rồi khởi lên rồi biến mất, cứ nối tiếp như vậy, ngồi hàng giờ vọng tưởng vẫn không dứt.
Con dùng phương pháp " nghe như thật, thấy như thật, xúc chạm như thật, nhận biết như thật " .
Nhận ra được vọng tưởng đến rồi đi, sự sinh khởi vọng tưởng, sự mất đi vọng tưởng , thấy được sự sanh diệt vọng tưởng , ngay lúc đó tâm trở nên yên lặng, vẫn nhận thấy được sanh diệt vọng tưởng, rồi vọng tưởng mất đi, thay vào đó sự tỉnh lặng mà tâm vẫn nhận biết, sự tỉnh lặng được kéo dài thì vọng tưởng không còn nữa, ngay lúc đó là nơi đang trong định, cũng là nơi khởi sanh trí tuệ.
Con
Như quỳnh.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 76)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 184)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 201)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 149)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 301)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 230)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 407)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 360)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 405)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 220)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 351)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
Monday, April 17, 202310:01 AM(View: 556)
Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt thiết lập, kết hợp những tinh hoa rút từ tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật Thích Ca, các truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển, Thiền Tông và kỹ thuật Thiền, được soi sáng bởi các khám phá đương thời của khoa học não bộ và các chứng ngộ của Thầy thành một hệ thống tu thiền sâu sắc, tân thời, rõ ràng và hiệu quả.
Tuesday, April 11, 20237:56 PM(View: 529)
Vai trò của khoa học não bộ rất quan trọng. Đây là kiến thức thời đại. Chúng ta mượn khoa học não bộ để đối chiếu cách thực hành của chúng ta qua Pháp của Phật. Có như thế chúng ta mới chứng minh được giá trị Pháp của Phật đối với mọi trình độ căn cơ. Chúng ta biết vì sao chúng ta thực hành sai, vì sao chúng ta thực hành đúng.
Saturday, April 1, 20239:35 AM(View: 309)
Wir befinden uns mitten in einem wirbelnden Wasserstrudel, würden wir darin stehen bleiben, würden wir von dem absorbiert werden und wir werden ertrinken. Wenn wir uns bewegen würden, würden wir uns auch nur in diesem wirbelnden Strudel herum drehen. Aber wie können wir denn diesem Lebenskreis entkommen?
Sunday, March 26, 20237:30 PM(View: 531)
Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 566)
Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháp là trí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế gian là cõi Phật thanh tịnh an vui.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 355)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 592)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 341)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 819)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 364)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 558)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 910)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 358)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 325)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 668)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 627)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 594)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 459)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 369)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 538)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 652)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 642)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 433)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
69,256