HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP047: TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG

Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 1177)

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 47

TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG
47 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Đây là ba phẩm hạnh của Tâm. Tâm thì là một, mình chỉ tạm diễn nói ra có ba đặc điểm để dễ thực hành. Ba đặc điểm này liên hệ nhau mật thiết lắm.

Muốn tĩnh lặng thì tâm phải trong sạch. Nếu tâm còn khởi ý tham, hay sân thì nó không tĩnh lặng mà nó sẽ phóng đi tương lai hay quay về quá khứ hay bị cuốn hút theo đối tượng hiện tại.

Muốn trong sạch thì tâm phải tĩnh lặng, tức là không lay động dù tiếp xúc với đời. Cuối cùng muốn chiếu sáng, tâm phải tĩnh lặng và trong sạch.

Tuy vậy, con đường đi của chúng ta thường là từng bước thực hành, theo lời nhắc nhở của đức Phật, tương ứng với ba lãnh vực: Giới- Định- Tuệ.

Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật đã từng nhấn mạnh kết quả khi thực hành Niệm Xứthành tựu cả ba cùng lúc:

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”.

Cốt lõi thực hành là SATI, niệm Biết, có khi được trình bày là PAJĀNĀTI, dịch là tuệ tri, có khi dùng từ SAMPAJAÑÑA, dịch là tỉnh giác. Bản thể vẫn là Biết, hay sâu sắc hơn là hiểu biết (dịch ra tiếng Anh là to understand), hay biết với trí tuệ, hay tỉnh thức biết, hay tỉnh giác...

Chúng ta đã biết rõ tu tậptrở về bản tâm của chính mình. Nó hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng và chiếu sáng. Như lời ngài Huệ Năng tán thán khi sáng đạo:

Nào ngờ tánh mình vốn không sanh diệt,

Nào ngờ tánh mình vốn thanh tịnh trong sạch,

Nào ngờ tánh mình vốn chứa đầy đủ muôn Pháp,

Nào ngờ tánh mình vốn không dao động,

Nào ngờ tánh mình vốn sinh ra muôn Pháp.

Chúng ta thử thiết lập một lộ trình tu cho chính mình.

1-    Biết chắc chắn nguồn cội trí tuệ siêu vượt là từ Tâm của riêng mình, vậy ta phải quay về bên trongquan sát tâm mình. Bước này phù hợp với:

-       Hạnh tàm quý: nếu thấy mình có ý nghĩ nào xấu ác thì phải nhận biết, hỗ thẹn, và chấm dứt ngay. Không để cho ý nghĩ xấu ác trở thành lời nói và hành động xấu ác.

-       Đó cũng là hạnh tu giữ gìn thân, lời và ý nghiệp được trong sạch.

-       Cả ngày và đêm đều thường xuyên quan sát tâm không cho các pháp ác, bất thiện khởi lên. (Chú tâm cảnh giác, trong Đại Kinh Xóm Ngựa)

2-    Thọ trì Giới luật: cư sĩ chúng ta nhớ giữ gìn năm giới, đây là mối liên hệ tốt đẹp với gia đìnhxã hội:

-       Không giết hại hay có ý làm tổn thương bất cứ sinh vật nào.

-       Không tham lam trộm cắp tài sản của người khác.

-       Không khởi ý muốn hay hành động tà dục với người khác ngoài vợ hay chồng.

-       Không nói dối, nói lời thêu dệt, gây chia rẽ, lời thô bạo.

-       Không uống rượu, hay dùng các chất say sưa.

Tu sĩ thì có 250 giới hay 348 giới. Nói chung, khi chúng ta thực hành cẩn trọng bước thứ nhất thì xem như bước thứ hai này cũng được tốt rồi.

Kết quả của hai bước này là:

-        Tâm chuyển hóa lần lần, trở nên trong sạch.

-       Những đam mê ghiền nghiện từ từ giảm bớt, tham sân si cũng không thể khởi lên.

-       Năm triền cái không còn nữa: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi.

3-    Thực tập Định:

-       Chúng ta bắt đầu tập những phương thức dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, chỉ Biết thầm lặng, Biết y như đối tượng đang có trước giác quan của ta, không diễn nói hay suy nghĩ gì thêm. Đó là chủ đề Biết không lời hay Biết Như Thực về đối tượng bên ngoài.

-       Quan sát tâm mình, nhận ra tâm đang tĩnh lặng, trống rỗng. Chủ đề bây giờ là tâm, tâm đang tĩnh lặng.

-       Thực tập hoài hai bước này.

Kết quả:

-       Tâm tĩnh lặng, Biết không lời.

-       Tâm dừng lại, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa.

4-    Kinh Nghiệm Tuệ:

-       Khi tâm tĩnh lặng thực sự, tâm ta sẽ trở nên sắc bén, tiếp xúc với bên ngoài, tâm sẽ kiến giải tức khắc, không thông qua suy nghĩ, đó là chức năng Kiến giải tổng quát của tánh giác (Buddhitā), gọi là trực giác.

-       Mức độ chức năng kiến giải cao hơn, của Phật tánh (Buddhatā) là: Ngộ, hay chứng ngộ (realization) và sáng đạo (enlightenment). Nếu đối chiếu với não bộ, có thể đây là chức năng của vùng Precuneus, ở vỏ não (cortex), là vùng mà các nhà não học gọi là cái Lõi của não bộ con người. Khi Precuneus có mặt và hoạt động, tất cả các vùng ngôn ngữ đều im lặng, không hoạt động. Thí dụ: ý thức, ý căn, trí năng, Broca, Vùng nói, cơ cấu mạng lưới (trạm tiếp vận 1), Đồi Thị (trạm tiếp vận 2) Dưới Đồi (trạm tiếp vận 3) Ký Ức, Bản năng, tất cả đều yên lặng.

-       Tới bước này, chúng ta chỉ an trú trong chính bản tâm trong sạch và yên lặng, khi tọa thiền cũng như trong mọi lúc. Ta sẽ kinh nghiệm tâm chiếu sáng, tức là ánh sáng của trí tuệ siêu vượt sẽ tự động triển khai từ từ theo mức độ dụng công của mình.

Kết quả của bước này là tiến trình kết quả từ các bước trước:

-       Không tạo thêm nghiệp xấu ác, chuyển nghiệp cũ.

-       Thân phục hồi sức khỏe, trí nhớ tốt hơn.

-       Tâm từ, bi, hỷ, xả biểu hiện rõ.

-       Thông suốt giáo lý, kinh nghiệm tất cả các giai đoạn tu tập nên thuyết giảng thích hợp, lý luận sắc bén, gọi là biện tài.

-       Đây là Phật tánh tự động phát huy cho tới vô cùng.

Kết lại, bài này chỉ là nhắc lại con đường mòn trở về nguồn cội Tâm của mình mà thôi, theo sát giáo lý của đức Phật. Chúng ta nhớ luôn luôn quan sát tâm mình, xem tâm có đang trong sạch, hay đang tĩnh lặng, hay đang chiếu sáng. Có khi nào tâm tĩnh lặng mà chưa trong sạch? Là vì nó chưa thực sự tĩnh lặng mà mình tưởng là nó tĩnh lặng.

Khi tâm hoàn toàn trong sạch thì nó phải tĩnh lặng.

Khi tâm thực sự tĩnh lặng thì nó phải hoàn toàn trong sạch trong giây phút đó.

Và khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sạch, nghĩa là trống rỗng, thì tâm sẽ chiếu sáng.

Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.

 

Thiền viện, 14- 1- 2022

TN  

 

Reader's Comment
Sunday, January 23, 202210:20 AM
Guest
Lóe sáng
Hễ rỗng thì sạch.
Hễ sạch thì sáng.
Tự nhiên có sẵn là như thế.
Chiếu sáng là tự sáng.
Không có cái gì chiếu.
Cũng không có vật đón nhận sự sáng.
Muốn biết thì nhìn vào cái lóe sáng đầu tiên.
Không thấy sáng vì có ta muốn thấy.
Không thấy sáng vì bị che bởi hai từ chiếu sáng.
Ngôn ngữ là bức màn che ngay lúc nó chiếu.
Tôi thì tối, tối vì Tôi.
Muốn sáng thì lách vào cái lóe sáng đầu tiên.
Thursday, January 20, 20227:45 PM
Guest
Kính chào Ni Sư.
Con xin trình bày "Như Thật".
Vọng tưởng
Con người là khối tập hợp của ( đất nước gió lửa) sắc thọ tưởng hành thức. Khối này không thực chất tính, luôn thay đổi còn có tên gọi là vô ngã, vô thường.
Nhiều câu hỏi thắc mắc khi ngồi thiền vọng tưởng cứ khởi lên hoài không vô định được?
Vọng tưởng khởi lên là điều đương nhiên, cũng là bình thường.
Vì Vọng tưởng cũng là từ khối tập hợp của sắc tho tưởng hành thức, khối này luôn thay đổi, không thực chất tính hay còn gọi là vô thường, vô ngã.
Khi ngồi thiền thấy vọng tưởng khởi lên rồi biến mất, rồi khởi lên rồi biến mất, cứ nối tiếp như vậy, ngồi hàng giờ vọng tưởng vẫn không dứt.
Con dùng phương pháp " nghe như thật, thấy như thật, xúc chạm như thật, nhận biết như thật " .
Nhận ra được vọng tưởng đến rồi đi, sự sinh khởi vọng tưởng, sự mất đi vọng tưởng , thấy được sự sanh diệt vọng tưởng , ngay lúc đó tâm trở nên yên lặng, vẫn nhận thấy được sanh diệt vọng tưởng, rồi vọng tưởng mất đi, thay vào đó sự tỉnh lặng mà tâm vẫn nhận biết, sự tỉnh lặng được kéo dài thì vọng tưởng không còn nữa, ngay lúc đó là nơi đang trong định, cũng là nơi khởi sanh trí tuệ.
Con
Như quỳnh.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, February 16, 20228:50 PM(View: 906)
Vậy có sinh không, có diệt không? Không. Sống là năng lượng, là chuyển động, là biến hóa. Nguồn sống của vạn pháp không sinh không diệt bao giờ.
Saturday, February 12, 20228:19 AM(View: 508)
Das harmonische Leben in der Sangha ist ein Maßstab für unsere Praxis. Wenn wir uns nicht harmonisieren können, haben wir noch nicht genug Weisheit und Mitgefühl besaßen.
Thursday, February 10, 20228:50 AM(View: 1098)
Chí xuất thế xuất trần mình vẫn phải giữ cứng cỏi ngang nhiên như thân cây tiêu cổ thụ kia, nhưng đối diện với giông gió trong đời thì chúng ta cẩn thận thấp mình xuống, càng sát đất càng tốt, chúng ta nép sát vai nhau, nương tựa bóng che của Phật Pháp Tăng thường trụ mà sống, thì có gió bão nào thổi lung lay chúng ta được.
Thursday, February 10, 20228:10 AM(View: 875)
Hôm nay, là mùa xuân. Đất trời cũng chuyển mình. Tổ đình năm nay chưa có hoa đào, hoa mai vàng chỉ mới ra búp non. Chỉ có thủy tiên đơm hoa trắng muốt, thoảng hương tinh khiết, thầm lặng dâng hiến cho đời hương sắc của mình. Có ai nghe tiếng hát của hoa thủy tiên, giữa đất trời bao la mùa xuân?
Wednesday, February 9, 20224:02 PM(View: 513)
Hoffentlich können wir in den kommenden neuen Frühlingstagen unsere Sorgen, Unklarheiten und Fehler beenden, die wir in dem vergangenen Jahr gemacht haben.
Wednesday, February 9, 20223:38 PM(View: 603)
At last! The chick-flicks “ the Mind” are over. Sleep, all the member cast, the troublemakers. The red velvet curtains have drawn down. Now, everywhere is the very emptiness, tranquility and brightness.
Saturday, February 5, 20229:05 AM(View: 524)
Alles was wir für unseren spirituellen Weg erfüllen müssen, sind die Erinnerung und die Vergessenheit. Leider haben wir sie im Alltag oft verwechselt. Was wir nicht vergessen sollen, haben wir vergessen und was wir vergessen sollen, haben wir nicht vergessen.
Friday, February 4, 202212:13 AM(View: 653)
Bài kinh “Người Biết Sống Một Mình”, đức Phật đã chỉ bày cho chúng sanh về nghệ thuật sống để được an lạc hạnh phúc một cách sâu sắc ngay trong từng sát-na hiện tại.
Friday, February 4, 202212:09 AM(View: 588)
“Con Đường Không Có Lầm Lỗi” gồm ba pháp: Thu thúc lục căn, Tiết độ ăn uống và Chú tâm cảnh giác là những pháp căn bản đức Phật hướng dẫn những Tỷ-kheo còn sơ cơ thực hành nhằm tiến tới việc loại trừ các ác pháp: Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến gọi chung là lậu hoặc. Cả ba pháp này nhằm huấn luyện tâm hành giả an trú trong Tánh giác.
Thursday, February 3, 20224:55 PM(View: 708)
Hai từ Không Nói đó là phương tiện duy nhất để chúng ta cắt đứt toàn bộ vọng tưởng hay niệm suy nghĩ khởi lên trong đầu chúng ta mà trước đây chúng ta không nhận ra thực chất chúng là cái gì
Saturday, January 29, 20222:00 PM(View: 489)
Somit kann man sagen, dass Samadhi und Pranja nicht getrennt werden können. Immer wenn Samadhi tief und fest ist, bringt es das Pranja hervor und umgekehrt, wenn Prajna existiert, wird der Geist rein und ungebunden. Das heißt: der Geist ist so unerschütterlich stabil, dass die acht Verblendungswinde des Lebens ihn nicht beeinflussen können.
Wednesday, January 26, 20221:24 PM(View: 535)
Năm qua, Hội Thiền Tánh Không Sacramento dù lắm chật vật cũng đã cố gắng thực hiện Đặc San Xuân Tân Sửu và đã được đón nhận nhiều ưu ái. Năm nay, với sự khích lệ đó, Ban Biên Tập tiếp tục thực hiện Đặc San Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Bên Thềm Tánh Không” qua ứng dụng Google Drive. Mong rằng với Đặc San bé nhỏ trong thời công nghệ sẽ mang đến chút niềm vui cho người đọc trong mấy ngày Xuân và mùa Xuân vẫn luôn là mùa của: Cung chúc Niềm Tin Yêu và Hy Vọng.
Tuesday, January 25, 20221:50 PM(View: 885)
Hi vọng, theo những ngày xuân mới sắp đến, chúng ta sẽ đặt một dấu chấm cuối cùng cho những ưu tư, buồn phiền, những vụn vặt, sai sót, trong năm cũ.
Tuesday, January 25, 202211:42 AM(View: 850)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Tuesday, January 25, 202210:12 AM(View: 760)
Dhamma chính là khuôn vàng thước ngọc Đức Phật để lại cho đời. Chúng ta thừa tự Dhamma, như là tấm bản đồ kho tàng hạnh phúc, vậy các bạn ơi, chúng ta cùng nhau tiến bước, bản tâm chính thật nơi mình.
Monday, January 24, 20227:10 PM(View: 557)
Und was können wir von diesem nichtfühlenden Dharma lernen? Wir müssen die Weisheit haben, um ein nützliches Leben für uns selbst und andere zu führen. Ein Leben in Harmonie, das vollständig von Gier, Wut und Verblendung befreit wurde. Diese drei Geistesgifte haben eine Macht, die die ganze Welt vernichten kann, was uns zu Leiden führt und nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vielen zukünftigen Leben.
Friday, January 21, 20229:16 PM(View: 609)
Bằng phản xạ giác quan thì do tiềm năng hoạt động của 3 tánh: thấy, nghe và xúc chạm. Bằng phản xạ thụ động thì do tiềm năng hoạt động của vùng precuneus.
Monday, January 17, 20226:47 PM(View: 751)
Người nào học thiền mà không nắm vững chủ đề nhận thức thì cuộc đời tu thiền của mình kể như buông trôi.
Wednesday, January 12, 202210:45 AM(View: 1129)
Như vậy bài học của lửa, nước, gió, mây là gì? Ta phải có trí tuệ để biết sống tốt, hữu ích cho mình và cho người khác. Sống hài hoà, trừ diệt hẵn tâm tham, tâm sân, tâm si. Ba thứ tâm này có sức tàn phá, hủy diệt tất cả thế gian, đưa tới khổ đau mà thôi. Không những trong đời này mà còn khổ đau trong nhiều đời sau nữa.
Monday, January 10, 20222:02 PM(View: 998)
Bài này chúng tôi đã đăng trong Đặc san Thiền Tánh Không số 1, phát hành vào Xuân năm 1999. Đây là lúc chúng tôi mới vừa học từ nơi Thầy được 3 năm qua 3 khóa tu học Căn bản tại 3 nơi: năm 1996 tại Beaverton (Oregon), năm 1997 tại Corona (Nam Cali), năm 1998, tại Westminster (Nam Cali).
Saturday, January 8, 202210:22 AM(View: 673)
Regel, Samadhi und Weisheit nur Begriffe wie „der Achtfachen Pfad“. Sie sind nur ein Mittel, das von Buddha präsentiert wurde, um die Fähigkeiten vieler fühlender Wesen zu fördern. Ebenso wie „die sieben Erleuchtungsglieder“ (Bojjhanga), die Zuflucht zu Buddha, die Ordination… Alle sind Begriffe, die Buddha erfunden hat. Wir sollen deshalb nicht an diesen Begrifflichkeiten anhaften sondern den tiefen Sinn, der darin steckt, verstehen.
Wednesday, January 5, 20229:53 AM(View: 1404)
Hôm nay ngẫm nghĩ lại tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả của mình trên con đường tu chỉ là làm sao nhớ và làm sao quên. Thêm một vấn đề cũng quan trọng là nhớ cái gì và quên cái gì.
Friday, December 31, 20211:58 PM(View: 692)
Ein liebender Vater wartet immer irgendwo auf die Rückkehr seiner Kinder!
Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 1261)
Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 791)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Monday, December 27, 20218:45 PM(View: 917)
Hôm nay, cung đối trước di ảnh tôn nghiêm của Thầy, chúng ta kính lễ Thầy tam bái. Hứa nguyện noi theo gương Thầy tự giác, giác tha trong khả năng của mỗi người.
Sunday, December 26, 202111:30 AM(View: 1205)
Tăng Đoàn phải hòa hợp, đây là thước đo công phu tu tập của mình. Nếu chưa hòa hợp là mình chưa đủ Trí Tuệ và Từ Bi.
Tuesday, December 21, 20214:21 PM(View: 1207)
Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và ánh sáng.
Saturday, December 11, 20211:48 PM(View: 720)
Zum Schluss kann man sagen, dass man diesen Durchbruch oder den Zustand des wortlosen Gewahrseins mindestens ein Mal bei der Übung erleben muss. Nur so kann man dann ohne irgendein Hindernis im Kopf vorwärts gehen. Solange man diesen Zustand noch nicht erlebt hat, steht man immer noch vor dem Tor des Meditationshauses. Sobald der Geist klar und rein wird, verschwinden das Selbst und Nicht-Selbst automatisch.
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 1708)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 8, 20217:43 AM(View: 1100)
Mấy đêm liền, nửa khuya tỉnh giấc, mở hé mắt trông ra trời, lại gặp trăng. Cám ơn trăng, đã tới thăm mình. Trăng cười, cả phòng đẫm trong ánh sáng an lạc.... Có phải thế không trăng ơi? Vậy mà sao mình hững hờ, không biết.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 1563)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Wednesday, December 1, 202110:41 AM(View: 1462)
Như thế, Định và Huệ không thể tách rời nhau. Hễ Định vững chắc thì phát huy Huệ, hễ Huệ thông suốt thì tâm không dính mắc với thế gian, tức là tâm Định, bất động trước tám ngọn gió đời.
Sunday, November 28, 20219:39 PM(View: 829)
Das ist mein Traumland. Mein Traumland ist hier, dieses Meditationshaus, und auch die ganze Welt. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in dieser Welt bleiben. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in diesem Traumland leben und sterben.
Sunday, November 28, 20218:37 AM(View: 836)
Đọc: Triệt như Diễn ngâm: MINH NHƯ Đệm Đàn tranh: HOÀNG NHƯ
Wednesday, November 24, 20216:32 PM(View: 757)
Đúc kết về lý thuyết và thực hành: Thiền Chỉ, Định, Huệ, Quán. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 24, 202112:54 PM(View: 1299)
“Chân thật” rất quan trọng nó không những là đức hạnh, nó cũng là trí tuệ, nó cũng là cửa dẫn tới niết bàn nữa.
Tuesday, November 23, 202111:00 PM(View: 1179)
Giới, Định, Tuệ chỉ là ba chữ thôi, là phương tiện, Đức Phật bày ra để hướng dẫn nhiều căn cơ chúng sanh, cũng như Bát chánh đạo, Thất giác chi, quy y, xuất gia ...Tất cả là ngôn ngữ, là lời, do Đức Phật tạm bày ra. Chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, mà phải hiểu cái gì ẩn sâu bên trong văn tự.
Sunday, November 21, 20219:54 AM(View: 784)
Es gibt aber eines, was nicht illusorisch ist. Es ist seit der Geburt immer bei uns gewesen. Tag und Nacht. Egal wie wir es behandeln, gerecht oder ungerecht, ignorant oder aufmerksam, bleibt es immer uns treu. Was ist es? Er ist unser Bewusstsein, unser Geist. Daher sollen wir ihn, diesen treuen, anspruchslosen Gefährten, jede freie Minuten Aufmerksamkeit schenken.
Wednesday, November 17, 20216:29 PM(View: 800)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 9/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: Quán Tam Pháp Ấn Giải thích về lý thuyết và thực hành Thiền Quán Tam Pháp Ấn: Vô thường - Khổ - Vô ngã.
Wednesday, November 17, 20212:00 PM(View: 1504)
Đó, xứ mộng xứ mơ, cõi bình an của mình là cái tổ đình này, mà cũng là cả thế gian nữa. Làm sao có đến có đi đâu, làm sao có sống hay chết? Đi đâu thì cũng trong thế gian, sống hay chết cũng là quanh quẩn trong xứ mộng xứ mơ này.
Wednesday, November 17, 20211:47 PM(View: 1279)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Saturday, November 13, 20218:35 AM(View: 914)
Alle Schulen, die in dieser Zeit aus den beiden Hauptrichtungen entstanden, bewahrten jedoch die grundlegenden Lehren des Buddhas „Shakyamuni“ und sie führten zu dem gleichen ultimativen Ziel: Befreiung von Leiden, Anhaftung und zur Erleuchtung hin.
Thursday, November 11, 20216:46 AM(View: 938)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 8/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: THIỀN QUÁN Ý nghĩa - Nguồn gốc - Đặc tính - Tác dụng và mục đích của Thiền Quán.
Wednesday, November 10, 20218:16 AM(View: 1269)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Wednesday, November 10, 20216:31 AM(View: 958)
Wie wir das Leben wahrnehmen, hängt es von unserem Geisteszustand ab. Ob wir es mögen oder nicht mögen, ob wir es lieben oder hassen, die Entscheidung treffen wir immer selbst.
Monday, November 8, 20214:08 PM(View: 1011)
Vô Tầm Vô Tứ Định là nền tảng cơ bản của tất cả các loại Định trong Thiền Phật Giáo gồm chung cả ba hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông. Tầng Định này được thiết lập trên cơ sở không quán tưởng, không suy nghĩ, nói chung là trong vô ngôn hay không lời.
Saturday, November 6, 20217:42 AM(View: 1513)
Hôm nay nhắc lại chuyện đời xưa, mới có mấy năm thôi, mà sao lâu như cả trăm năm vậy. Ngày vui qua mau. Hai mươi năm. Chưa kịp mừng ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm thì rủ nhau đi hết. Mùa thu đang tới, rồi mùa xuân, rồi lại mùa thu...Bây giờ, chỉ còn hai chiếc lá vàng. Hắt hiu trên cành.
Wednesday, November 3, 20212:01 PM(View: 808)
THIỀN HUỆ (tiếp theo): 1. Ứng dụng thiền huệ trong cuộc sống hàng ngày. 2. Tác dụng của thiền huệ đối với thân tâm. 3. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 3, 202111:33 AM(View: 1765)
Kết luận, bước đột biến, hay là ngộ, phải có một lần hay nhiều lần trên con đường tu, thì mình mới mong bước vào nhà thiền, mình sẽ thong dong bước tới mãi, không còn chướng ngại trong tâm nữa. Nếu chưa nhận ra bản tâm, thì mình còn đứng ngoài cổng,...Hễ thấy rõ bản tâm, tự nhiên cái ngã phai tàn.
Tuesday, November 2, 20214:08 PM(View: 996)
Năm nay, chỉ trong vòng 6 tháng trở lại, đại gia đình Tánh Không đã chịu 3 cái tang lớn. Đó là Sư Cô Quản Chúng Thích Nữ Phúc Trí ra đi ngày 25-4-2021, Thầy Giáo Thọ Thích Không Chiếu ra đi ngày 11-9-2021 và mới đây 28-10-2021, Thầy Thích Tuệ Chân nguyên là Viện Phó Tổ Đình Tánh Không, cũng đã ra đi.
Tuesday, November 2, 20219:50 AM(View: 943)
Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 92 Translated into English by Như Lưu THE BODHI PRAYER BEADS OF LAY BUDDHISTS
Wednesday, October 27, 20218:21 PM(View: 1466)
Các tông phái, các vị thiền sư, các phương tiện giáo hoá... là pháp hữu vi, có sanh có diệt. Còn chân lý thì vô vi, thường hằng, không sinh diệt.
Wednesday, October 27, 20211:31 PM(View: 739)
Phân biệt trí và huệ - Huệ của tâm thanh tịnh - Pháp Như Thật - Không dán nhãn đối tượng.
Wednesday, October 20, 20218:29 PM(View: 1607)
Thiền Tông Trung Hoa được xem như bắt đầu từ Sơ Tổ là ngài Bodhidharma, người Ấn Độ, qua tiếng rống sư tử, thức tỉnh con người trở lại bản tâm, nhận ra bản tánh, trống rỗng, tịch diệt, chiếu sáng của mỗi người.
Wednesday, October 20, 20217:51 PM(View: 825)
Hồi đáp sinh học trong thiền. Thông qua tâm thực hành Pháp do Phật hay Tổ dạy, cơ chế não bộ sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước hóa học tác động đến thân - tâm - trí tuệ tâm linh. Bài giảng giúp thiền sinh hiểu được khi thực hành đúng Pháp hoặc khi thực hành sai Pháp kết quả ra sao.
Wednesday, October 20, 20211:25 PM(View: 871)
In this article, I will limit the time scope to the period from 100 years after the passing of the Buddha to approximately the second century AD, which could be considered as the period in which Buddhism split into several schools. I will examine the causal conditions that led to the formation of the two main lineage streams of Buddhism: the Mahāyāna (Great Vehicle) and Hīnayāna (Small Vehicle).
81,461