HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐẠO CỦA NGÀI XÁ LỢI PHẤT

Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 1339)

TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐẠO
CỦA NGÀI XÁ LỢI PHẤT

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "DUYÊN KHỞI"
do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 
xa loi phat

  

Trong Luật Tạng ghi lại khi ngài Xá Lợi Phất chưa xuất gia theo Phật, một hôm gặp ngài Assaji, một trong năm vị A La Hán đệ tử đầu tiên của Phật, ông hỏi đạo. Ngài Assaji, tóm kết giáo lý của đức Phật bằng hai câu kệ:

 

“Về các pháp phát sinh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ,

Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”.

(Ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣām tathāgataḥ hyavadat,

Teṣāṃ ca yo nirodha evam vādῑ mahāśramaṇaḥ.)

(Ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ tathāgato āha-tesañ ca yo nirodha evaṃcadῑ mahāsamaṇo.)

(Those things which proceed from a cause, of those the Tathāgata has told the cause.

And that which is their stopping - the Great Recluse has such a doctrine.)

 

Sau khi nghe câu này, ngài Xá Lợi Phất đã ngộ được lý Duyên Khởi của hiện tượng, sau đó quy y theo Phật.

 

Mẫu chuyện này xảy ra như sau:

 

Một hôm, Assaji đi trì bình. Ông bước đi từ tốn và mắt nhìn xuống, để lộ trên gương mặt vẻ trang nghiêm và bình thản từ nội tâm.   

 

Xá Lợi Phất cũng đang trì bình, trông thấy ông với phong thái cao quý và trang nghiêm, ông nghĩ rằng trước đây ông chưa bao giờ gặp một vị tăng có phong thái trang nghiêm như thế.

 

Trưởng lão Assaji khất thực từ nhà nầy đến nhà kia, và khi đã đủ thực phẩm ông trở về. Xá Lợi Phất đi theo sau ông và kính cẩn hầu trong khi ông thọ thực.

 

Bữa thọ thực xong, Xá Lợi Phất trao đổi những lời chào hỏi lịch sự với vị trưởng lão và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình bằng những lời sau đây:

 

–    Kính ngài, ngũ quan của ngài thật là bình thản và an tịnh. Nước da của ngài thật là sáng sủa và trong trẻo. Vì mục đích nào, ngài thoát ly thế tục? Ai là vị thầy của ngài? Và ngài truyền bá giáo lý của ai?

 

Gương mặt Assaji bừng sáng lên với tình thương và sự tôn kính khi ngài đáp lại:

 

-   Này đạo hữu, có một bậc Đại Ẩn Dật, con trai của dòng họ Thích Ca, người đã ra đi từ thị tộc Thích Ca. Dưới đấng Thế Tôn đó, tôi đã thoát ly. Đấng Tôn kính đó là tôn sư của tôi, và tôi đã truyền bá giáo pháp của Ngài.

 

–    Có phải người mới đến Vương Xá không? Ông ấy nắm giữ giáo lý gì? Ông ấy dạy ngài giáo lý gì?

 

Assaji hiểu điều đức Phật dạy, nhưng đó là sự nội chứng và ông không thể đặt ra thành ngôn ngữ. Cuối cùng ông đáp:

 

–    Tôi chỉ là người sơ cơ. Tôi chỉ mới thọ giới cụ túc. Tôi biết lời dạy của đức Phật là xác thực, nhưng tôi không thể giải thích đầy đủ cho đạo hữu.

 

Xá Lợi Phất nghĩ rằng vị thầy của Assaji có thể nói cho mình biết sự bí ẩn của pháp Bất Diệt, và Xá Lợi Phất tiếp tục hỏi:

 

–    Ngài không thể chỉ giáo cho tôi ngay cả một ít sao? Tôi chỉ muốn biết chính tinh thần của pháp đó.

 

Assaji suy nghĩ hồi lâu, rồi dạy Xá Lợi Phất cốt tủy giáo lý của đức Phật trong hai câu kệ nổi tiếng như sau:        

 

“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ,

Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”.

(Trích trong Đời sốngCông trình của Đại đức Xá Lợi Phấtcủa tỳ kheo Huyền Vi, trang 22-1971)

 

Đây không phải là câu trả lời có ý thuyết phục các nhà hiền triết nào đó mà họ đi lang thang khắp miền quê, cố tìm những cuộc đấu trí với bất cứ người nào mà họ thách thức đấu trí, nhưng Xá Lợi Phất không phải là hạng người trong số đó. Từ lâu, ông cố tìm sự thể hội nơi nội tâm, và khi nghe Assaji nói, ánh sáng đột ngột rực lên trong ông, và ông nói:

 

–    Có phải cái gì có sanh đều có diệt không?

 

Assaji đáp:

 

-   Vâng.

 

-   Và đàng sau Hữu và Phi Hữu, đàng sau Sinh và Diệt, là cái Bất Diệt phải không?

 

Assaji đáp lại lần nữa:

 

–    Vâng!

 

Xá Lợi Phất tiếp:

 

–    Sự chấm dứt luân hồi và sự tìm thấy cái Bất Tửsinh diệt và tất cả điều gì hiện hữuchấm dứt hiện hữu — gợn sóng lăn tăn trên vũng nước thời gian — có sinh đều có diệt — và dưới lòng vực thẳm là cái Bất Diệt. Thưa ngài, ngài đã chỉ cho tôi sự bí ẩn của Bất Diệt, sự bí ẩn của Không Sầu Khổ.

 

Assaji quả quyết:

 

–    Không phải tôi, mà là đức Phật. Hãy đi với tôi và tôi sẽ đưa đạo hữu đến đức Phật.

(Trích trong Dấu chân Đức Phật Cồ Đàmchương II, trang 30-31, của bà Marie Beuzeville Byles-1957)

 

Xá Lợi Phất khi nghe bài pháp của tỳ kheo Assaji lập tức giác ngộ. Tất cả nghi tình về sự hiện hữu đều bị xua tan lập tức.

 

Hòa Thượng Thích Thông Triệt


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 87)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 680)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 459)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 579)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1157)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 786)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 722)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1101)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1162)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1350)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1232)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1516)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1181)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1423)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1363)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 964)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 881)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1149)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 739)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1066)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 938)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1029)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 810)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 854)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 909)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
69,256