HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05 THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

Thursday, March 3, 20228:44 AM(View: 1492)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05


THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT


06 TIENG HAT GIUA TROI  VN v2

 

Trong hệ thống kinh điển Phát Triển, chắc chúng ta đã từng đọc qua bộ kinh Pháp Hoa. Trong đó có phẩm nhan đề: Thường Bất Khinh Bồ Tát. Vị bồ tát này có một phương thức tu đặc biệt. Ngài không tọa thiền, không đọc tụng kinh điển. Ngài chỉ lễ lạy vị tăng và ni, cư sĩ nam, hay cư sĩ nữ, vừa lạy vừa nói lớn:”Tôi không dám khinh quí vị, quí vị sẽ thành Phật”...Nhiều người thấy cử chỉ lạ đó lại sanh tâm bực bội, mắng nhiếc bồ tát. Nhưng bồ tát vẫn thực hành hạnh tu này.

Chúng ta suy gẫm xem hạnh tu này có ý nghĩa gì, lại được chư Tổ ghi lại trong một phẩm của bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh phổ thông thường lưu hành trong hệ Phát Triển.

Vị bồ tát này có thể chỉ là một nhân vật huyền thoại, hư ảo, danh xưng chỉ là tượng trưng cho hạnh tu mà thôi. Tuy nhiên điều này không quan trọng, vì không phải tất cả hiện tượng trên đời đều là hư ảo hay sao?

Điều quan trọng là chư Tổ muốn gởi gắm điều gì trong nhân vật này?

Hành động lễ lạy là biểu hiện cái tâm khiêm cung, hạ mình sát đất, tôn trọng quí kính người đối diện. Thiệt ra là quí kính Phật tánh nơi một người, chứ không phải quí kính cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Khi ta có tâm quí kính người khác như một vị Phật tương lai, thì ta có dám nhìn lỗi của vị Phật tương lai hay không, ta có dám khinh suất nói năng bừa bãi hay không, ta có dám xúc phạm bằng ý nghĩ, lời nói, cử chỉ hay không?

Vậy chỉ cần biết rõ mỗi người đều có Phật tánh, nghĩa là tin rằng mỗi người đều có khả năng giác ngộ như nhau, một ngày nào đó, một đời nào đó, người nào cũng phải giác ngộ. Trong dòng thời gian vô lượng, trong những không gian khác nhau, vô số nhân và duyên khác nhau, người này có thể giác ngộ sớm hơn người kia, có thể sớm hơn ta nữa. Khi nhận thứcsự thật này, chúng ta biết mình phải sống như thế nào ngay từ bây giờ. Đó là:

-       Sống hài hòa với tất cả mọi người, trẻ hay già, thiện hay ác. Đó là bắt đầu phát huy tâm Từ, thấy ai khổ đau, lầm lỗi, thì phát tâm giúp đỡ, là tâm Bi, thấy người thành công, hạnh phúc, thì khởi được tâm Hỷ, không phân biệt thiện ác, trẻ hay già, là bắt đầu tâm xả, tâm bình đẳng hay vô phân biệt trí.

-       Không cần phải “chú tâm cảnh giác” quay nhìn tâm mình xem có pháp ác hay không, nhưng lúc nào trong tâm cũng không thể khởi lên pháp ác, hay bất thiện.

-       Đối chiếu lời Phật dạy: ”không khen mình, chê người” thì mình đang áp dụng đúng.

-       Biết khiêm nhường và lễ độ đối với tất cả mọi người.

-       Phương thức này đánh thẳng vào cái Ngã của mình, không còn ngã mạn, ngã ái, ngã chấp, ngã dục.

Trong xã hội hiện nay mình đang sống, ta không thể có hành vi bất bình thường, ta không thể làm y như ngài Thường Bất Khinh bồ tát, người đời không mắng nhiếc, đánh đập ta, nhưng xã hội sẽ cho là ta khùng điên, nguy hiểm cho xã hội. Vì thế, ta chỉ áp dụng phương thức đó theo cách thích hợp hơn. Đó là trong thầm lặng, mình nhận thức rõ tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, mình cẩn thận lời nói, ý nghĩ và hành xử như trong kinh thường nói “thân cận, cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”, sau đó mới viên mãn công hạnh, bồ tát ấy mới thành Phật.

Trong cuộc sống thực tế của chúng ta hiện nay, đâu thấy có vị Phật nào, làm sao ta có dịp thân cận cung kính cúng dường vô lượng Phật được. Đó là chư Tổ muốn nói bóng bảy thôi, tất cả mọi người, chính là “vô lượng đức Phật” trong tương lai, nhưng chư Tổ không nói “trong tương lai”, để cho ý nghĩa mạnh hơn nữa. Tức là mỗi người, ta phải thấy rõ là một vị Phật hiện tiền. Đây là cái thấy của bồ tát. Cho nên bồ tát không bao giờ mệt mỏi, thân cận cung kính cúng dường Phật, làm sao có mệt mỏi, phải không các bạn? Vì thế bồ tát mới nguyện “đời đời thừa hành bồ tát đạo”, ở bên chư Phật đời đời, thì là niết bàn chứ gì nữa?

Tới đây, chúng ta đã thấy việc lễ lạy của bồ tát Thường Bất Khinh ban đầu mình thấy như theo tục đế bát nhã, lần hồi đi tới chân đế bát nhã rồi.

Tục đế bát nhã khi ta nói bồ tát lễ lạy Phật tánh của mỗi người, chứ không phải lễ lạy cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Còn phân biệt thân và tâm, thiện và ác. Lần hồi ta không phân biệt nữa, khi ta lễ lạy “cái đang là” , “cái như vậy”, khi ta thấy vô lượng đức Phật hiện tiền và ta đang “thân cận cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”.

Thấy vô lượng đức Phật hiện tiền, không phải hoang tưởng, mà là thấy trên mặt bản thể, đây là cái thấy của chân lý rốt ráo. Khi nào chúng ta thấy đúng như vậy, ta sẽ nhận ra rộng hơn nữa, không phải chỉ nói con người, mà chư Tổ Phát triển còn nói: “Tất cả pháp đều là Phật pháp”. Tới đây, tâm xả có mặt, tâm bình đẳng phát huy, vô phân biệt trí có mặt thì tâm nhị nguyên không còn, thế giới nhị nguyên cũng tan rã, cảnh giới danh và tướng cũng biến mất.

Khi ta thấy “Tất cả pháp đều là Phật pháp”, thì pháp âm của chư Phật vang rền khắp nơi, là vô tự chân kinh, là vô thanh chân kinh, không cần tìm cầu nơi nào nữa. Lúc đó: “không dừng lại, không bước tới, ta vượt qua bộc lưu”. 

Thiền viện, 22- 2- 2022

TN  

Line 2

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05

THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

audio-icon_thumbnail
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Sunday, March 26, 20237:30 PM(View: 135)
Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 211)
Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháp là trí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế gian là cõi Phật thanh tịnh an vui.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 116)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 303)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 113)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 433)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 131)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 338)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 505)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 158)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 157)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 425)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 364)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 371)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 266)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 162)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 334)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 389)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 420)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 219)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 544)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 373)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 786)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 275)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 314)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
Tuesday, January 10, 20231:01 PM(View: 447)
Thực tại là “giống như Thực” , đồng thời là “giống như Huyễn”. Đó là Trung Đạo. Nói cách khác nữa: Thực tại là không phải hoàn toàn Thực, cũng không phải hoàn toàn Huyễn. Cũng có thể nói: “Cái Đang là” vừa là “Thực” vừa là “Huyễn”.
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 359)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 537)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 356)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 414)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 547)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 689)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 481)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 478)
Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 386)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 544)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 449)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 466)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 471)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
201,047