HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05 THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

Thursday, March 3, 20228:44 AM(View: 2227)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05


THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT


06 TIENG HAT GIUA TROI  VN v2

 

Trong hệ thống kinh điển Phát Triển, chắc chúng ta đã từng đọc qua bộ kinh Pháp Hoa. Trong đó có phẩm nhan đề: Thường Bất Khinh Bồ Tát. Vị bồ tát này có một phương thức tu đặc biệt. Ngài không tọa thiền, không đọc tụng kinh điển. Ngài chỉ lễ lạy vị tăng và ni, cư sĩ nam, hay cư sĩ nữ, vừa lạy vừa nói lớn:”Tôi không dám khinh quí vị, quí vị sẽ thành Phật”...Nhiều người thấy cử chỉ lạ đó lại sanh tâm bực bội, mắng nhiếc bồ tát. Nhưng bồ tát vẫn thực hành hạnh tu này.

Chúng ta suy gẫm xem hạnh tu này có ý nghĩa gì, lại được chư Tổ ghi lại trong một phẩm của bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh phổ thông thường lưu hành trong hệ Phát Triển.

Vị bồ tát này có thể chỉ là một nhân vật huyền thoại, hư ảo, danh xưng chỉ là tượng trưng cho hạnh tu mà thôi. Tuy nhiên điều này không quan trọng, vì không phải tất cả hiện tượng trên đời đều là hư ảo hay sao?

Điều quan trọng là chư Tổ muốn gởi gắm điều gì trong nhân vật này?

Hành động lễ lạy là biểu hiện cái tâm khiêm cung, hạ mình sát đất, tôn trọng quí kính người đối diện. Thiệt ra là quí kính Phật tánh nơi một người, chứ không phải quí kính cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Khi ta có tâm quí kính người khác như một vị Phật tương lai, thì ta có dám nhìn lỗi của vị Phật tương lai hay không, ta có dám khinh suất nói năng bừa bãi hay không, ta có dám xúc phạm bằng ý nghĩ, lời nói, cử chỉ hay không?

Vậy chỉ cần biết rõ mỗi người đều có Phật tánh, nghĩa là tin rằng mỗi người đều có khả năng giác ngộ như nhau, một ngày nào đó, một đời nào đó, người nào cũng phải giác ngộ. Trong dòng thời gian vô lượng, trong những không gian khác nhau, vô số nhân và duyên khác nhau, người này có thể giác ngộ sớm hơn người kia, có thể sớm hơn ta nữa. Khi nhận thứcsự thật này, chúng ta biết mình phải sống như thế nào ngay từ bây giờ. Đó là:

-       Sống hài hòa với tất cả mọi người, trẻ hay già, thiện hay ác. Đó là bắt đầu phát huy tâm Từ, thấy ai khổ đau, lầm lỗi, thì phát tâm giúp đỡ, là tâm Bi, thấy người thành công, hạnh phúc, thì khởi được tâm Hỷ, không phân biệt thiện ác, trẻ hay già, là bắt đầu tâm xả, tâm bình đẳng hay vô phân biệt trí.

-       Không cần phải “chú tâm cảnh giác” quay nhìn tâm mình xem có pháp ác hay không, nhưng lúc nào trong tâm cũng không thể khởi lên pháp ác, hay bất thiện.

-       Đối chiếu lời Phật dạy: ”không khen mình, chê người” thì mình đang áp dụng đúng.

-       Biết khiêm nhường và lễ độ đối với tất cả mọi người.

-       Phương thức này đánh thẳng vào cái Ngã của mình, không còn ngã mạn, ngã ái, ngã chấp, ngã dục.

Trong xã hội hiện nay mình đang sống, ta không thể có hành vi bất bình thường, ta không thể làm y như ngài Thường Bất Khinh bồ tát, người đời không mắng nhiếc, đánh đập ta, nhưng xã hội sẽ cho là ta khùng điên, nguy hiểm cho xã hội. Vì thế, ta chỉ áp dụng phương thức đó theo cách thích hợp hơn. Đó là trong thầm lặng, mình nhận thức rõ tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, mình cẩn thận lời nói, ý nghĩ và hành xử như trong kinh thường nói “thân cận, cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”, sau đó mới viên mãn công hạnh, bồ tát ấy mới thành Phật.

Trong cuộc sống thực tế của chúng ta hiện nay, đâu thấy có vị Phật nào, làm sao ta có dịp thân cận cung kính cúng dường vô lượng Phật được. Đó là chư Tổ muốn nói bóng bảy thôi, tất cả mọi người, chính là “vô lượng đức Phật” trong tương lai, nhưng chư Tổ không nói “trong tương lai”, để cho ý nghĩa mạnh hơn nữa. Tức là mỗi người, ta phải thấy rõ là một vị Phật hiện tiền. Đây là cái thấy của bồ tát. Cho nên bồ tát không bao giờ mệt mỏi, thân cận cung kính cúng dường Phật, làm sao có mệt mỏi, phải không các bạn? Vì thế bồ tát mới nguyện “đời đời thừa hành bồ tát đạo”, ở bên chư Phật đời đời, thì là niết bàn chứ gì nữa?

Tới đây, chúng ta đã thấy việc lễ lạy của bồ tát Thường Bất Khinh ban đầu mình thấy như theo tục đế bát nhã, lần hồi đi tới chân đế bát nhã rồi.

Tục đế bát nhã khi ta nói bồ tát lễ lạy Phật tánh của mỗi người, chứ không phải lễ lạy cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Còn phân biệt thân và tâm, thiện và ác. Lần hồi ta không phân biệt nữa, khi ta lễ lạy “cái đang là” , “cái như vậy”, khi ta thấy vô lượng đức Phật hiện tiền và ta đang “thân cận cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”.

Thấy vô lượng đức Phật hiện tiền, không phải hoang tưởng, mà là thấy trên mặt bản thể, đây là cái thấy của chân lý rốt ráo. Khi nào chúng ta thấy đúng như vậy, ta sẽ nhận ra rộng hơn nữa, không phải chỉ nói con người, mà chư Tổ Phát triển còn nói: “Tất cả pháp đều là Phật pháp”. Tới đây, tâm xả có mặt, tâm bình đẳng phát huy, vô phân biệt trí có mặt thì tâm nhị nguyên không còn, thế giới nhị nguyên cũng tan rã, cảnh giới danh và tướng cũng biến mất.

Khi ta thấy “Tất cả pháp đều là Phật pháp”, thì pháp âm của chư Phật vang rền khắp nơi, là vô tự chân kinh, là vô thanh chân kinh, không cần tìm cầu nơi nào nữa. Lúc đó: “không dừng lại, không bước tới, ta vượt qua bộc lưu”. 

Thiền viện, 22- 2- 2022

TN  

Line 2

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 05

THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

audio-icon_thumbnail
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 135)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 207)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 73)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 732)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 523)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 634)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1251)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 829)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 765)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1141)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1209)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1389)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1261)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1555)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1205)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1443)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1397)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 981)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 893)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1166)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 746)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1083)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 956)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1048)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 821)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 867)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256