HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD081 Thơ Như Nguyên: THIỀN TẬP

Monday, November 16, 20208:45 AM(View: 972)

THIỀN TẬP
thumbnail

Thầy đã trao con chiếc xe một số,
Thầy bảo: "Tà tà đi tới nghe con."
Một số - con đi đóng cửa đường mòn,
Cắt những dây dưa thì thầm trong não.

Không Nói, con đi dù trong mưa bão,
Trong nắng xuân mềm, dưới lá thu rơi,
Trong ánh mặt trời tỉnh thức gọi mời,
Giữ Biết Không Lời tròn đầy! Con nguyện...

Thư giãn thân, tâm, và thư giãn niệm.
Tắt tứ, tắt tầm, làm chủ tâm ngôn.
Không Nói pháp môn, thẳng một lối về,
Ôm sát chủ đề, trong ngoài biết rõ.

Cảm niệm ơn Thầy, vườn tâm con tỏ.
Miên mật thực hành mọi lúc, mọi nơi
Trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi,
Không Nói vun bồi, vô ngôn vững chắc.

Như Nguyên
Sydney, 8 June 2020

Reader's Comment
Friday, November 27, 20207:28 AM
Guest
Thơ mới của cô Như Nguyên hay quá. Vần điệu sắc nét. Âm điệu có nhạc. Nội dung còn hay hơn nữa, diễn được ý thiền tròn đầy. Khéo vận dụng được những chữ, những từ của thiền và của thơ. Xin thành tâm chúc mừng. Quang Thiện (Trần Thiện Tích).
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,469