HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

  Tuesday, October 23, 201212:00 AM(View: 41839)

  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

  Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

  Update Feb 7, 2013 - sắp theo thứ tự Đạo Tràng

  Số TT

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Khóa Kinh Nguyên Thủy

  Khóa Tâm Lý Học PG

  Khí Công

  Nội Trú

  Nam
  Nữ

  Đạo Tràng

  2
   

  Tran Quoc Khai

  KC

  0

  Nam

  Arizona Phoenix

  3

   

  Thanh Như

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  4

   Huỳnh Thị Ngọc Lan

  Như Hoa

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  5

   

  Như Anh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  6
   

  Thao Vo

   

   

   

  KC

  0

  Nam

  Canada

  7

  Ngô Gia Trung

   

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  Canada

  8

  Ngô Vân Anh

  Minh Tâm

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  9

     10

  Tran Hong Vu

  Quang Đạo

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nam 

  France

  11

  Tran Hong Yen

  Minh Y

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nữ 

  France

  12

  Thái Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

   Nữ

  France

  13

  Ngo Duc Thuong

  Minh Triet

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  France

  14

  Ngô Minh Thúy

  Minh Diệu

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  France

  15
   

  Trần Hữu Thế

  Quang Như

   

   

  KC

  Nội Trú

   Nam

  France Toulouse

  16

  O. Bouchet Bert (French)

   

  KC

  Nội Trú

  Nam

  France Toulouse

  17

   

  Minh Anh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  France Toulouse

  18

  Thanh Tú

  Kinh
  NT

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  France Toulouse

  19
   

  Tran Thi Thanh Tâm

  Trí Thành

   

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Germany

  20

  Hoàng Mỹ-Hiền

  Chơn Tâm Huệ

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  21

  Nguyễn Thị Minh Tuyết

  Minh Tuyết

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  22
   

  Nguyễn Thúy Mai

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  23

   Diệu Như

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  24

  Bảo Minh

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  25

  Thuần Tuệ

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  26

   

  Huệ Nhân

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  27

   

  Hạnh Phổ.

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  28

  Tạ Muội

  Minh Chánh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  29

  Trần Lan Hương

   

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  30

  Huỳnh kinh Kha

  Tuệ Phổ

  Kinh
  NT

  Nội Trú

  Nam

  Nam cali

  31

  Hoàng Mỹ Hương

  Tâm Hiền

  Kinh
  NT 

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  32

  Trần Hữu Đức

   

  Kinh
  NT 

  0

  Nam

  Nam Cali

  33

  Theresa Phan

   

  Kinh
  NT 

   

   

  0

  Nữ

  Nam Cali

  34

  Diễm Hồng T. Trần

  Thuần Chánh Nguyện

  Kinh
  NT 

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  35

  Phạm Ngọc Hiền

  Tâm Hoa

  Kinh
  NT 

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  36

   

  Huệ Đăng

  Kinh
  NT 

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  37

  Nguyễn Thuý Loan

  Huệ Giác

  Kinh

  NT

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  38

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  39

  Nguyễn Ken

   Tuệ Nhật

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  40

  Kim Chung Nguyễn

  Diệu Kiên

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  41

  Dương Thu Vân

  Huệ Tuyền

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  42

  Nguyễn Betty

  Tâm Nguyện 

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  43
   

  Nguyễn Phương Liên

  Kinh
  NT

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  44

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  45

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nam

  Nam Cali

  46

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  47

  Phạm Văn Đốc

  Chánh Thanh Tuấn

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  0

  Nam

  Nam Cali

  48

  Lê Công Dũng

  Tuệ Chiếu

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội
  Trú

  Nam

  Nam Cali

  49

  NguyễnThị Kim Tuyến

  Huệ Hạnh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  50

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  51

  Lê Thị Bé

  Diệu Tâm

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  0

  Nữ

  Nam Cali

  52

  Quảng Huyền

  Huệ Như

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  53

  Thảo Nguyễn

  Duyên Như

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  54

  Hoa Nguyễn

  Định Như

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  55

  Phạm Chương

  Chí Hãi

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nam

  Sacramento

  56

  Đoàn Văn Trùm

  Chúc Y

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nam

  Sacramento

  57

  Nguyễn Thị Yến

  Quảng Tâm

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  58

  Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  Diệu Thanh

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  59

  Nguyện Thị Thanh Ngân

  Diệu Giác

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  60
   

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

   

   

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  61
   

  Nguyễn Thị Phượng

  Huệ Châu

   

   

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  62

  Nguyễn Văn Quí

  Không Định

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nam

  San Jose

  63

  Võ Jennny

  Huệ Sơn

  Kinh
  NT

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  64

  Đặng kim Cương

  Chánh Cường

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nam

  San Jose 

  65

  Lê Kim Hoàng

  Minh Như

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  66

  Trần Lý Thu

  Huệ Y

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  67

  Hứa Bích Như

  Như Thật

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  68

  Diệu Thủy 

  Diệu Y

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  69

  Chính Châu

   

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  70

  Lê Văn Đức

  Quan Hĩ

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

   

  Nội Trú

  Nam

  Thụy Sĩ

  71

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuần

  Kinh
  NT 

  Tâm Lý Học PG

  KC

  Nội Trú

  Nữ

  Thụy Sĩ


  TOTAL : 71 thiền sinh

  24 nam

  46 nữ

  CÁC KHÓA HỌC

  Kinh Nguyên Thủy 56

  Tâm Lý học 51

  Khí công 44

  CÁC ĐẠO TRÀNG

  DT Arizona: 2

  Canada: 6

  Pháp: 9

  Đức : 1

  Houston : 9

  Nam Cali: 25

  Sacramento: 5

  San Jose: 10

  Thụy Sỹ: 2

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, February 24, 2021(View: 179)
  CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
  Tuesday, February 23, 2021(View: 157)
  HÌNH ẢNH buổi CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU ngày 20 tháng 2, 2021 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
  Wednesday, February 17, 2021(View: 303)
  CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU TỔ CHỨC Lễ CẦU SIÊU 1./ Cho Thân mẩu anh Tuệ Vinh là cụ bà Vương Thị Mân mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./Cho chị của anh Tuệ Thông là bà Lê Như Loan và 3 cháu Olivia Nguyễn, Edison Nguyễn, Colette Nguyễn cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng là Ông Cao Văn Liệt pháp danh Tâm Đức Thành mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh - Pd: Tâm Minh Cảnh là chị họ của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 2021 Tại thành phố Orange California 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như là bà Châu Ngọc Diệp từ trần ngày 16 tháng 2, 2021 tại Houston, Texas
  Tuesday, February 16, 2021(View: 125)
  Tuesday, February 2, 2021(View: 213)
  Kính bạch Thầy Không Chiếu, kính bạch Ni Sư Triệt Như, quý Sư Cô, cùng các thiền sinh và quý thân nhân của Thầy Không Huyễn, đặc biệt thiền sinh Diệu Đức là thị giả của Thầy Không Huyễn;
  Tuesday, February 2, 2021(View: 177)
  Ngày đầu tiên đến Đạo Tràng Thiền sinh trong chiếc xe lăn, lưng còng Lớp Căn Bản Thiền học xong Về nhà thực tập hết lòng, quyết tâm
  Friday, January 29, 2021(View: 411)
  tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG Tăng đoàn TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU Thầy Thích Không Huyễn lúc 3 pm chủ nhật 31 tháng 1, 2021 Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
  Thursday, December 31, 2020(View: 261)
  Thân gởi tới tất cả các đạo tràng lời chúc tốt đẹp nhất: chúng ta đầy đủ sức khỏe, tâm bình an, tự học có kết quả tốt trong suốt năm mới, và năm nào cũng là năm mới, ngày nào cũng là ngày mới an lành hơn, tinh tẩn hơn. Toàn gia đình đều thuận hòa hạnh phúc.
  Friday, June 12, 2020(View: 1207)
  Hội Thiền Tánh Không nam Cali vừa được Tiểu Bang California chính thức cấp phép là 1 tổ chức bất vụ lợi với danh xưng SUNYATA FOUNDATIONS
  Wednesday, January 8, 2020(View: 1778)
  Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không đê đầu đảnh lễ và tri ân.
  Wednesday, January 1, 2020(View: 2696)
  Thứ bảy 28 tháng 12, 2019 - 10am Lễ TƯỞNG NIỆM Hòa Thượng Ân Sư Thượng THÔNG Hạ TRIỆT tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH Chủ Trì Lễ Phật
  Sunday, December 29, 2019(View: 1696)
  Hội Phật Giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm së cử hành tưởng niệm Giác Linh cố Hoà Thượng vào ngày Chủ Nhật ngày 5-1-2020 lúc 10g30 sáng tại Chùa.
  Monday, August 19, 2019(View: 2879)
  Các bài giảng được phổ biến trong năm 2019 của Ni Sư Triệt Như.
  Wednesday, April 17, 2019(View: 2527)
  HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG trân trọng báo tin buồn Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ viên tịch vào lúc 8:30 sáng ngày chủ nhật 14-4-2019.
  Wednesday, April 17, 2019(View: 2906)
  Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ Pháp danh MINH LÝ Thế danh DƯƠNG HIẾU NGHỈA Sanh ngày 20 tháng 9 năm 1925 Tại Sa Đéc, Việt Nam Đã thâu thần thị tịch vào lúc 8:30 sáng, ngày Chủ Nhật 14-4-2019 (Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) Tại Washington State, Hoa Kỳ Trụ thế: 94 năm Hạ Lạp 15 năm
  Sunday, January 7, 2018(View: 7006)
  Các bài giảng được phổ biến trong năm 2018 của Ni Sư Triệt Như.
  Tuesday, June 20, 2017(View: 6858)
  Các bài giảng được phổ biến trong năm 2017 của Ni Sư Triệt Như.
  Thursday, April 6, 2017(View: 5543)
  Hình Ảnh Thiền sinh Tánh Không họp mặt Ngày Truyền Thống 2017
  Sunday, November 13, 2016(View: 4917)
  Danh Sách Huấn Luyện Viên Thiền Định Cấp 3 tạiTổ Đình từ 1/10/2016 đến 30/10/2016
  Tuesday, October 11, 2016(View: 5966)
  Các bài giảng được phổ biến trong năm 2016 của Ni Sư Triệt Như.
  Friday, September 23, 2016(View: 5625)
  Ngày 12 tháng 9, 2016 vừa qua, Thầy Thiền Chủ đã làm lễ bế giảng khóa Huấn luyện viên Thiền định Cấp 2 (chủ đề: Chánh Niệm Tỉnh Giác Định) tổ chức từ ngày 3 tháng 9 đến 12 tháng 9, 2016 tại Tổ đình Thiền Viện Tánh Không Riverside
  Wednesday, August 17, 2016(View: 5312)
  DANH SÁCH THIỀN SINH TỐT NGHIỆP Khóa 1 Huấn luyện viên Thiền Định Cấp 1: Không Tầm Không Tứ Định. Từ ngày thứ bảy 6 đến ngày thứ hai 15 tháng 8 năm 2016.
  Thursday, June 23, 2016(View: 7903)
  Sau khi Phật nhập diệt, hơn 18 Bộ phái Phật giáo lần lượt hình thành trên đất Ấn. Nền Tâm Lý Học Phật Giáo (TLHPG) từ đó được chư Tổ triển khai trong các Luận Thư của các ngài.
  Tuesday, June 14, 2016(View: 6878)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã bắt đầu từ Thứ Bảy 4 tháng 6 năm 2016. Học 7 ngày liên tiếp: từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Nam California.
  Saturday, May 7, 2016(View: 7006)
  Lễ Phật Đản Phật lịch 2560 năm nay lần đầu tiên sẽ được tổ chức: tại Thiền đường Tánh Không, vào ngày Chủ Nhật 8 tháng 5, 2016 - Từ 9am đến 12pm
  Saturday, April 9, 2016(View: 9386)
  Lớp Thiền Căn Bản bắt đầu từ Thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2016. Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20 và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4 năm 2016 tại Nam California.
  Monday, March 28, 2016(View: 10311)
  Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu Chứng Và Thành Đạo Của Đức Phật".
  Thursday, March 12, 2015(View: 15260)
  Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
  Saturday, February 28, 2015(View: 6753)
  Monday, December 15, 2014(View: 14213)
  Xin gởi đến quý Bác và quý Anh Chị những sinh hoạt và hình ảnh ngày công quả tại Thiền Viện cùng những lời giảng của Thầy ngày Chủ Nhật 7 tháng 12 vừa qua.
  Monday, December 1, 2014(View: 3590)
  Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2: từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 Khóa Thiền Căn Bản: từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 12
  Monday, December 1, 2014(View: 11048)
  Địa điểm: A & A Tasty Restaurant, 6601 Florin Rd, Sacramento, CA 95828 Thời gian: Vào lúc 1:00 giờ chiều Ngày Chủ nhật, 14 tháng 12 năm 2014
  Tuesday, November 25, 2014(View: 14844)
  Thật là một ngày vui trọn-vẹn, hoàn-toàn. Tôi ra về , tâm-hồn tràn ngập niềm vui với ý-nghĩ :" Từ nay "Tánh-Không " lại thêm một ngày truyền-thống dễ-thương nữa : “Ngày Tạ-ơn thầy"
  Tuesday, August 26, 2014(View: 9674)
  VIDEO trình chiếu toàn bộ Buổi Thuyết Trình và Giới Thiệu 2 quyển sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014 do Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia thực hiện.
  Saturday, August 16, 2014(View: 15842)
  Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
  Thursday, August 14, 2014(View: 11451)
  Photos by Huệ Nhã_Hình ảnh Buổi Thuyết trình và Giới thiệu hai sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tai Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014
  Sunday, March 23, 2014(View: 23715)
  Phật tánh và Precuneus. Bài giảng trong lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.
  Wednesday, November 6, 2013(View: 33516)
  Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
  Monday, July 22, 2013(View: 27619)
  Thông báo về Ban Điều Hành mới của Đạo Tràng Nam Cali niên khóa 2013 -2015.
  Friday, July 5, 2013(View: 33016)
  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2013 tại Thiền Viện Update Aug 27, 2013 TU HẠNH XUẤT GIA: Từ 01 đến 31 tháng 10, 2103 GIÁO THỌ: Từ 04 đến 13 tháng 10, 2013 BÁT NHÃ 4: Từ 18 đến 27 tháng 10, 2013
  Thursday, July 4, 2013(View: 34171)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt và Tăng Đoàn Thiền Tánh Không Trung Ương. tại: American Bodhi Center - 37979 FM 2979, Hempstead, Texas 77445 từ: Từ Thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013 - đến Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2013 Chuyên đề: Thực hành kỹ thuật “Không Nói” qua 4 bước và được chia làm 4 nhóm thực hành
  Friday, May 31, 2013(View: 33500)
  Khóa tu học Đặc biệt tại Thiền Viện từ 28/6 đến 30 tháng6/2013: Chủ đề CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHÀ do thầy Thiền Chủ hướng dẩn
  Monday, May 13, 2013(View: 38421)
  Các Bài Audio mới đăng.
  Tuesday, April 30, 2013(View: 29671)
  Tiễn Biệt Bác Tuệ Khánh Đào Khánh Thọ.
  Sunday, April 14, 2013(View: 37625)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
  Wednesday, January 23, 2013(View: 40300)
  Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
  Monday, December 10, 2012(View: 77242)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  Monday, December 10, 2012(View: 64487)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  Wednesday, November 21, 2012(View: 48859)
  Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
  Tuesday, August 21, 2012(View: 48166)
  Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
  Tuesday, August 21, 2012(View: 49859)
  Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
  Tuesday, June 19, 2012(View: 58549)
  Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
  Monday, April 2, 2012(View: 53192)
  Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
  Monday, March 26, 2012(View: 52785)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
  Thursday, February 16, 2012(View: 57446)
  Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
  Thursday, February 9, 2012(View: 52271)
  Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
  Friday, January 20, 2012(View: 52756)
  Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
  Thursday, January 5, 2012(View: 59428)
  Các sách cũ đã phát hành và ngưng tái bản có thể đọc online hay download: 1. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 1 2. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 2 3. Vào Cửa Không
  Saturday, December 3, 2011(View: 56334)
  Thư Mời: Đêm Văn Nghệ Hoa Đăng và Lễ Tất Niên tại Thiền Viện. Đêm thứ bảy 31 tháng 12 năm 2011 và sáng chủ nhật 1 tháng 1 năm 2012.
  Sunday, October 2, 2011(View: 60942)
  Tại Thiền Viện Tánh Không 18525 Frantz Road – Perris , CA 92570 Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10, 2011 5pm – 6pm: Buổi Cơm chay thân mật - 6:pm – 10-pm: Đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất
  Thursday, September 1, 2011(View: 52407)
  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH tham dự 3 khóa tu học tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
  Thursday, September 1, 2011(View: 53265)
  Trước khi bắt đầu chuyến nhập thất 1 năm, Thầy Thiền Chủ sẽ trực tiếp hướng dẫn 3 khóa tu học trong tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
  Monday, August 22, 2011(View: 62324)
  Đạo tràng Nam Cali mới nhận về một số tọa cụ và bồ đoàn đã đặt làm riêng cho Hội Thiền Tánh Không với huy hiệu của Hội.
  Friday, August 5, 2011(View: 65527)
  Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
  Monday, July 25, 2011(View: 66279)
  Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Thursday, July 7, 2011(View: 67885)
  Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Friday, June 17, 2011(View: 66595)
  Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Monday, June 13, 2011(View: 57223)
  Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
  Monday, June 13, 2011(View: 45761)
  Chúng tôi có duyên được gặp Thiền sư Thích Thông Triệt, thiền chủ Thiền viện Tánh không (Hoa Kỳ) nhân dịp ông qua Pháp giảng dậy. Thiền sư Thích Thông Triệt là người đã rất nhiều năm đeo đuổi ước vọng dùng các hiểu biết khoa học để soi sáng quá trình tu tập. Thiền sư là soạn giả cuốn sách « Thiền dưới ánh sáng khoa học », ấn hành năm 2010 (sách được dịch qua Pháp ngữ với tựa đề "Zen sous l'éclairage de la science" và Anh ngữ "Zen in the light of science”).
  Monday, April 18, 2011(View: 54665)
  Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
  Tuesday, April 5, 2011(View: 50930)
  Đây là hình chụp chung các Đạo tràng trong ngày Lễ Kỹ Niệm 15 Năm của Hội Thiền Tánh Không. Xin xem tất cả hình trong mục Hình Ảnh và video clip trong phần Video của Thư Viện.
  Saturday, October 2, 2010(View: 42074)
  HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG - Ban Tổ chức khóa Chuyên Tu Thiền Định 2010 - THÔNG BÁO SỐ 2
  Wednesday, September 8, 2010(View: 38555)
  HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG trân trọng thông báo NHỮNG SINH HOẠT ĐẶC BIỆT SẮP TỚI TRONG NĂM 2010- 2011 UPDATE: Sep 08, 2010
  Tuesday, June 22, 2010(View: 51549)
  Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
  Tuesday, June 15, 2010(View: 54805)
  Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010
  Saturday, May 1, 2010(View: 50518)
  THÔNG BÁO SỐ 1: Ghi Danh Khóa nhập thất chuyên tu 2010
  Sunday, March 14, 2010(View: 38479)
  Chuẩn bị "Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không." Chuẩn bị Đặc San "Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi." Chuẩn bị lễ Ra Mắt Sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học." Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.
  Wednesday, February 24, 20211:25 PM(View: 179)
  CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
  Tuesday, February 23, 20217:05 PM(View: 157)
  HÌNH ẢNH buổi CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU ngày 20 tháng 2, 2021 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
  Wednesday, February 17, 202110:48 AM(View: 303)
  CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU TỔ CHỨC Lễ CẦU SIÊU 1./ Cho Thân mẩu anh Tuệ Vinh là cụ bà Vương Thị Mân mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./Cho chị của anh Tuệ Thông là bà Lê Như Loan và 3 cháu Olivia Nguyễn, Edison Nguyễn, Colette Nguyễn cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng là Ông Cao Văn Liệt pháp danh Tâm Đức Thành mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh - Pd: Tâm Minh Cảnh là chị họ của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 2021 Tại thành phố Orange California 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như là bà Châu Ngọc Diệp từ trần ngày 16 tháng 2, 2021 tại Houston, Texas
  Tuesday, February 16, 20217:39 PM(View: 125)
  Tuesday, February 2, 202110:44 AM(View: 213)
  Kính bạch Thầy Không Chiếu, kính bạch Ni Sư Triệt Như, quý Sư Cô, cùng các thiền sinh và quý thân nhân của Thầy Không Huyễn, đặc biệt thiền sinh Diệu Đức là thị giả của Thầy Không Huyễn;
  Tuesday, February 2, 202110:34 AM(View: 177)
  Ngày đầu tiên đến Đạo Tràng Thiền sinh trong chiếc xe lăn, lưng còng Lớp Căn Bản Thiền học xong Về nhà thực tập hết lòng, quyết tâm
  Thursday, February 11, 20217:20 AM(View: 227)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 20216:28 AM(View: 130)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 20204:26 PM(View: 473)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 20206:01 PM(View: 2248)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 20204:22 PM(View: 578)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 20205:33 PM(View: 953)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  1,260,259