HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0217 Tuệ Huy trình bày: Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN

Wednesday, June 2, 20216:23 PM(View: 538)
Tuệ Huy  trình bày  
Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN
trong lễ PHẬT ĐẢN
tổ chức tại Tổ Đình Tánh Không ngày 29 tháng 5, 2021

VIDEO:
CLICK vào giữa hình để xem
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UC13AOhLIJ2LeEfq4x8ANRUw


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
97,354