HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD079 AUDIO: PHÁP THỞ NHIỆM MẦU Thơ Thuần Trí Tịnh - Nhạc Thanh Tịnh - tiếng hát: Bảo Phúc & Bích Tuyền

Sunday, November 15, 20208:09 AM(View: 1013)

PHÁP THỞ NHIỆM MẦU

DD079 PHÁP THỞ NHIỆM MẦU


 
Hít thở đi thôi, hít thở đi thôi

Chỉ biết không lời khi thở vậy thôi

Mỗi ngày hít  thở đôi lần

Lưng thẳng  gối ngồi chỉ mười phút thôi

“Biết và chỉ Biết”, Tôi biết tôi đang hít vào

Tôi biết tôi đang thở ra

Thở cho sắc diện hồng hào

Thân tâm hài hòa trí huệ thăng hoa

“Biết và chỉ Biết”

Tôi biết tôi đang hít vào, dài chậm và sâu

Tôi biết tôi đang thở ra, dài chậm và sâu

Thở cho thần sắc sáng trong

Phong thái nhẹ nhàng tự tại thong dong.

Rồi ”thầm nhận biết không lời”

Hơi thở ra vào thầm nhận biết thôi

“Tỉnh thức biết” và đã biết

“Nhận thức không lời” “nhận thức gợi lên”

Gợi lên “không lời” từng lúc vậy thôi

Hơi thở nhẹ nhàng tự tại vào ra

Hơi thở thưa dần như hết vào ra

Vi diệu thay phép thở nhiệm mầu

Đức Phật biết rồi từ thuở ấu thơ

Kinh nghiệm thực hành Ngài truyền lại cho chúng ta

An lạc ngay bây giờ và tại đây

Không phải chờ lâu và kiếm đâu xa.

                                                      T.T.T

Pháp thở nhiệm mâu_TTT
ICON Nghe NhacSmall

 
PHÁP THỞ NHIỆM MẦU

 Thơ: Thuần Trí Tịnh
Nhạc: Thanh Tịnh
Với tiếng hát: Bảo Phúc & Bích Tuy
Đạo tràng San Jose Thực hiện
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
120,243