HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD079 Thơ Thuần Trí Tịnh: PHÁP THỞ NHIỆM MẦU - Nhạc Thanh Tịnh

  Sunday, November 15, 20208:09 AM(View: 251)

  PHÁP THỞ NHIỆM MẦU

  DD079 PHÁP THỞ NHIỆM MẦU


   
  Hít thở đi thôi, hít thở đi thôi

  Chỉ biết không lời khi thở vậy thôi

  Mỗi ngày hít  thở đôi lần

  Lưng thẳng  gối ngồi chỉ mười phút thôi

  “Biết và chỉ Biết”, Tôi biết tôi đang hít vào

  Tôi biết tôi đang thở ra

  Thở cho sắc diện hồng hào

  Thân tâm hài hòa trí huệ thăng hoa

  “Biết và chỉ Biết”

  Tôi biết tôi đang hít vào, dài chậm và sâu

  Tôi biết tôi đang thở ra, dài chậm và sâu

  Thở cho thần sắc sáng trong

  Phong thái nhẹ nhàng tự tại thong dong.

  Rồi ”thầm nhận biết không lời”

  Hơi thở ra vào thầm nhận biết thôi

  “Tỉnh thức biết” và đã biết

  “Nhận thức không lời” “nhận thức gợi lên”

  Gợi lên “không lời” từng lúc vậy thôi

  Hơi thở nhẹ nhàng tự tại vào ra

  Hơi thở thưa dần như hết vào ra

  Vi diệu thay phép thở nhiệm mầu

  Đức Phật biết rồi từ thuở ấu thơ

  Kinh nghiệm thực hành Ngài truyền lại cho chúng ta

  An lạc ngay bây giờ và tại đây

  Không phải chờ lâu và kiếm đâu xa.

                                                        T.T.T

  Pháp thở nhiệm mâu_TTT
  ICON Nghe NhacSmall

   
  PHÁP THỞ NHIỆM MẦU

   Thơ: Thuần Trí Tịnh
  Nhạc: Thanh Tịnh
  Với tiếng hát: Bảo Phúc & Bích Tuy
  Đạo tràng San Jose Thực hiện
   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,256,055