HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0682 Triệt Như: Ý NGHĨA CỦA TỪ PHÁP, phiên tả Tuệ Chiếu

Saturday, June 15, 20249:15 PM(View: 567)

Ý NGHĨA KHÁC NHAU CỦA TỪ PHÁP

 

blank

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Sáng hôm nay, thứ bảy 8 tây tháng 6 năm 2024, sinh hoạt tại đạo tràng Nam Cali.

Bữa hôm nay quý vị có yêu cầu cô cái gì đặc biệt không? Vậy thì hôm nay cô trình bày lại chủ đề Pháp.

Đây là một chủ đề cô rất tâm đắc và mỗi lần cô giảng thì có thể sâu sắc hơn một chút.

Hôm nay cô trình bày một từ ngữ thôi, đó là từ Pháp, tức là Dhamma vì mình có hai tạng Kinh, một bằng tiếng Pāli và một bằng tiếng Sanskrit cho nên cô chú thích hai từ Dhamma tiếng Pāli với Dharma tiếng Sanskrit. Ngoài ra có số nhiều của từ này là chữ "a" có thêm dấu huyền "ā" là Dhammā và Dharmā.

Phần trình bày hôm nay, cô tạm xếp loại cho gọn những ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma. Phần này là cô xếp loại chứ không có trong kinh sách nào hết, thành ra quý vị cứ nghe rồi suy gẫm lại. Nếu thấy hợp lý thì chấp nhận còn có ý kiến gì khác thì tùy ý. Từ ngữ Pháp, từ xưa tới giờ có rất nhiều ý nghĩaý nghĩa của nó rất rộng cho nên cô tạm gom lại để phân ra ba nội dung khác nhau tức là có thể xếp vào ba ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma.

blank

Ý nghĩa thứ nhất của Pháp có nghĩa là những chân lý thường hằng, nghĩa là nó có một cách tự nhiên và không bao giờ thay đổi; nghĩa là từ khi có thế gian thì nó đã có những chân lý này và áp dụng tất cả mọi thời đại, mọi không gian. Đó là những định luật, tức là những luật cố định, không bao giờ thay đổi. Những lời dạy của Đức Phật trình bày về những chân lý này có giá trị ở chỗ Đức Phật nhận ra những qui luật phổ quát chi phối cả vũ trụ chứ không phải chỉ chi phối hành tinh của mình thôi. Những chân lý vận hành vũ trụ có nhiều lắm. Các tạng kinh điển cũng chỉ là để trình bày, giải thích về những sự thật này mà thôi. Các nhà Phật học Phát triển tạm phân ra hai loại chân lý theo mức độ sâu sắc hay là không sâu sắc. Hai loại chân lý này tạm đặt tên là Tục đế bát nhãChân đế bát nhã.

Tuy nhiên chúng ta xem như mình là những người bình thường, từ xưa tới giờ mình sống trong tập thể gia đình hay xã hội hay quốc gia của mình; mình cũng sống theo một loại chân lý của đời và chân lý của cuộc đời được tạm gọi là Tục đế. Đế là chân lý, tục là của thế gian. Mặc dù mình chưa được Đức Phật dạy tới những chân lý thường hằng, nhưng trong đời sống bình thường mình cũng phải tuân theo những sự thật do con người đặt ra.

 

Tại sao gọi là sự thật có nghĩa là nó cụ thể, nó chi phối đời sống bình thường của mình và mọi người phải tuân theo, cho nên cũng được gọi tên là chân lý hay là sự thật. Cô cho ví dụ những sự thật của con người đặt ra. Ví dụ như mình lái xe đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì chạy hoặc là mình qui định ở Mỹ thì lái xe bên tay mặt trong khi những xứ khác, ví dụ như bên Úc, bên Anh, bên Ấn Độ thì lái xe bên tay trái; đó là những sự thật, mỗi tập thể phải tuân theo những qui định của tập thể đó. Như vậy, những sự thật của cuộc đời nó có một giá trị tương đối tức là ai thuộc về một tập thể nào, một tôn giáo nào hay một quốc gia nào, một địa phương nào phải tuân theo những luật lệ của địa phương, của tôn giáo, của quốc gia của mình. Như vậy những sự thật này được gọi là qui ước, tức là do chính con người đặt ra và con người phải tuân theo. Nếu không tuân theo thì sự sống chung sẽ không có được an toàn, không có được trật tự.

Như vậy, Tục đế còn có cái tên là chân lý qui ước, nó có giá trị tương đối, chủ quan có nghĩa là nó thay đổi tùy theo thời đại, thay đổi tùy theo tôn giáo, tùy theo tập thể. Những qui ước của thế gian này biểu lộ ra bằng nhiều hình thức lắm. Thí dụ như lời nói, như là chữ viết, như là đặt ra tên gọi .v.v. Những thứ đó là hình tướng của chân lý qui ước. Ví dụ như cái giỏ hoa này, mình thấy cái bông cúc này. Khi mình gọi nó là cái bông cúc đó là qui ước do mình đặt tên; giờ mình nói nó màu trắng thì màu trắng đó cũng là qui ước do mình đặt ra. Thí dụ như cái bông này thì mình đặt tên là bông khác rồi. Nó màu hồng thì màu hồng cũng là qui ước. Cái lá này mình đặt tên đó là cái lá, cũng là qui ước và mình nói nó màu xanh cũng là qui ước. Như vậy, tất cả những tên gọi đều là sự thật qui ước của con người đặt ra. Người Việt thì nói khác, người Pháp nói khác và người Mỹ nói khác cho nên đó là sự thật của cuộc đờichân lý qui ước hay là tục đế của cuộc đời.

Cô tiến thêm một bước nữa về kết quả của chân lý qui ước. Khi mắt mình nhìn thấy có cái giỏ hoa này thì mình nói nó có thật, đó là cái thấy qui ước của cuộc đời, mình thấy nó có thật rồi mình tiếp tục mình nói nó đẹp, mình nói mình thích. Đó là những kết quả của chân lý qui ước, mình dính mắc vào đây để có những cảm thọ, những cảm xúc dính mắc với cuộc đời. Tuy nhiên chân lý qui ước cũng có ích lợi, nhờ lời nói, nhờ ngôn ngữ, nhờ chữ viếtchúng ta có thể truyền thông với nhau. Một người phát minh ra được một cái gì hay có thể dùng những phương tiện lời nói, chữ viết hay là những phương tiện truyền thông khác để truyền bá ra những khám phá mới của mình; cho nên nó là nền tảng của sự tiến bộ văn minh, văn hóa, văn chương, khoa học kỹ thuật .v.v. Cho nên chân lý qui ướctrí tuệ của con người. Nó giúp cho đời sống chung được hài hòa, thông cảmtruyền bá ra những phát minh mới lạ, một người tìm ra được một cái gì hay cả nhân loại đều được hưởng. Đó là cái ích lợi của chân lý qui ước. Tuy nhiên, nếu mình dính mắc vào lời nói, ngôn ngữ thì có khi mình sẽ có những kết quả không tốt. Ví dụ như mình lợi dụng lời nói ngôn ngữ, chữ viết để mình rêu rao, mình phỉ báng người, mình kết tội người thì đó là mình đã sử dụng sai lầm phương tiện khách quan của ngôn ngữ, của chữ viết. Hoặc là những phát minh mới thuộc về khoa học kỹ thuật để giúp ích cho đời sống vật chấttinh thần của con người, nếu như ai đó lạm dụng để chuyển ra thành những vũ khí giết người thì đó là đã lạm dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cô cũng chỉ gợi ý khái quát như vậy để quý vị suy gẫm thêm về chân lý qui ước hay là tục đế. Tóm lại, tục đế có rất nhiều hữu ích cho đời sống của con người nhưng nếu con người lạm dụng, ứng dụng sai lầm thì nó cũng đưa tới những hậu quả không tốt đó là chân lý của cuộc đời.

Cao hơn chân lý của cuộc đời là những chân lýĐức Phật dạy.

Bây giờ, cô bước qua lãnh vực khác, tức là cô bước qua giảng Tục đế bát nhãChân đế bát nhã. Sở dĩ có từ bát nhã là để phân biệt với những chân lý của thế gian. Hồi nãy, cô giảng chân lý của thế giantục đế bây giờ trong Phật pháp cũng có tục đế nhưng nó cao hơn, nó tốt hơntục đế của cuộc đời cho nên các nhà Phật học Phát triển tạm thêm vô hai từ bát nhã. Bát nhã tức là phiên âm của từ Paññā là trí tuệ siêu vượt, tức là trí tuệ hiểu biết cao hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn cái trí tuệ của người thế gian thì gọi là Bát Nhã. Trong Phật giáo, Đức Phật đã sáng đạo khi Ngài nhận ra những chân lý chi phối con người, chi phối thế gian, chi phối cả vũ trụ. Tất cả những chân lý này đều có đặc tính chung là phổ quát cho tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời đại cho nên giá trị của nó là thường hằng, không bao giờ thay đổi và có tính cách chính xác một cách tuyệt đối.

 Đức Phật giảng dạy rất nhiều sự thật, những sự thật này có nhiều mức độ khác nhau cho nên tạm phân ra hai mức độ: một bên là Tục đế bát nhã, một bên là Chân đế bát nhã.

Tại sao lại có từ tục đế ở đây? Vì cũng dùng giác quan để tiếp xúc với hiện tượng thế gian và có thể nhận ra một cách dễ dàng, cũng giống như bên sự thật của cuộc đời, mình ở trong đời cũng dùng giác quan tiếp xúc với cuộc đời và thấy rằng hiện tượng hay đối tượng là có thật cho nên trong cái thấy của tục đế bát nhã cũng tương tự với cái thấy của người đời là dùng giác quan để tiếp xúc với thế gian bên ngoài và nhận biết những đối tượng của giác quan đều là có thật trước giác quan của mình. Thí dụ như mình mở mắt ra, mình nhìn thấy cái giỏ hoa này thì ở trong cái nhìn của tục đế bát nhã cũng dùng giác quan để nhìn và thấy có giỏ hoa này trước mắt của mình; trong cái giây phút này hai cái nhìn đó giống nhau cho nên tạm dùng từ là tục đế. Nhưng khác nhau ở chỗ là người đời nhìn cái giỏ hoa sẽ phân biệt cái bông này màu trắng, nhụy vàng; cái bông kia màu hồng hay là màu tím rồi sinh ra cái tâm là khen, là thích; trong khi cái nhìn của tục đế bát nhã thì cũng thấy giỏ hoa này có thật trước mắt của mình, trong giây phút này chỉ thấy và biết đúng y như sự thật nó đang hiện hữu trước mắt của mình.

Cái tâm thanh thản, khách quan; có giỏ hoa, biết có giỏ hoa từ đó không có sinh cái tâm dính mắc, không có khen, không có chê, không có thích hay là không thích; đó là cái khác nhau của hai cách nhìn. Tục đế thì nhìn thấy có giỏ hoa này có thật và sinh cái tâm dính mắc, để thích hay không thích như vậy là bị lôi cuốn theo cảnh ở bên ngoài, còn cái thấy của trí tuệ gọi là cái thấy tục đế bát nhã cũng dùng mắt nhìn giỏ hoa, thấy có giỏ hoa thật trước mắt của mình nhưng cái Tâm dừng lại; không thích, không khen, không chê mà đồng thời Đức Phật còn giảng dạy thêm là trong cái thấy này,  nếu nhìn cái giỏ hoa nhiều lần, hôm nay nhìn, chiều nay nhìn, ngày mai nhìn, ngày mốt nhìn thì sẽ nhận ra nó thay đổi và đó là qui luật vô thường. Thành thử cái nhìn của tục đế bát nhã nó sâu sắc hơn, cao hơn, khách quan hơn, đúng sự thật hơn cái nhìn của người đời đó là điểm khác biệt. Cho nên những chân lý này được đặt tên là tục đế mà có trí tuệ cho nên gọi là Tục đế Bát Nhã.

Cô trình bày như vậy quý vị có nhận ra sự khác biệt không? Tại sao gọi là tục đế và tại sao gọi là tục đế bát nhã? Nó khác nhau phải không? Hai đặc điểm khác thuộc về Tam pháp ấn là khổ và vô ngã ngoài ra có y duyên tánh.

Tất cả những quan điểm này cũng được xếp là Tục đế bát nhã. Cô giảng thêm một chút. Thí dụ như khổ là trong Tứ Diệu Đế, tại sao Tứ Diệu Đế được các nhà Phát triển xếp là tục đế bát nhã? Tại vì chân lý thứ nhất của cuộc đời là biển khổ, người đời như chúng ta sống đều thấy trong cuộc đời của mình có nhiều cảnh khổ xảy tới cho mình hay xảy ra cho những người chung quanh. Từ khổ này rất là rộng, ý nghĩa rộng lắm. Thí dụ như mình đau ốm cũng gọi là khổ, mình đi ra đường mình vấp té thì cũng nói là khổ, mình muốn cái gì đó mà không được thì cũng nói đó là khổ cho nên tất cả những gì không được vừa ý thì gọi chung một từ là khổ. Người đời bình thường cũng nói cuộc đời này khổ. Trong cái thấy của Đức Phật, Ngài cũng bước xuống chỗ đứng của người đời để cũng nói rằng đúng cuộc đời là khổ, cho nên trong Tứ Diệu Đế cái chân lý thứ nhất Đức Phật lại còn phân chia ra 13 thứ khổ nữa. Đó là cái nhìn của tục đế. Tuy nhiên qua tới chân lý thứ nhì thì Đức Phật đã nhận ra được nguyên nhân tại sao khổ mà người đời thì không có nhận ra nguyên nhân mà đổ thừa tại hoàn cảnh, tại người khác chứ không có nhận ra cái nguồn gốc của khổ đau là do nơi mình.

Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói rằng nguồn gốc của mọi nỗi khổ trong đời là do ta mà ta như thế nào thì khổ? Ta khát ái, tham lam, ái dục, đó là cái ta, cái ta- ý thức, cái ngã, cho nên nguồn gốc của khổ đau là tự nơi mình; mình thích, mình dính mắc, mình ham muốn cái gì đó mà không được do đó là nguồn gốc của khổ đau. Qua tới chân lý thứ nhì này thì hiểu được nguyên nhân của khổ đau; đó là trí tuệ phi thường mà người đời không có nhận ra đâu! Cho nên Tứ Diệu Đế cũng được xếp là Tục đế bát nhã.

Tại sao vô ngã cũng được xếp là Tục đế bát nhã? Trong bài Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói rằng con người thật ra là do năm khối kết hợp. Năm khối gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức; khi phân chia con người gồm năm khối có nghĩa là Đức Phật cũng công nhận con người có thật, nghĩa là ta có thật và có thể phân chia làm năm khối hay là năm nhóm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chính cái nhìn ta có thật và phân chia ra được năm nhóm trong ta. Cái nhìn đó thuộc về cái nhìn của giác quan thuộc về cái nhìn của tục đế nhưng rồi Đức Phật giảng giải ra từng nhóm và chứng minh mỗi nhóm do nhiều nhân, nhiều duyên kết hợp lại mà thành, thực chất là không có cái gì bền vững trong mỗi nhóm cho nên kết luận vô ngã; thành thử khi lý luận về vô ngã bắt đầu là tục đế nhưng có trí tuệ cho nên gọi là Tục đế bát nhã và khi chứng minh được vô ngã thì cái trạng thái vô ngã đã tiến qua Chân đế bát nhã rồi.

Cô phân tích tới lãnh vực cuối cùng là y duyên tánh. Y là nương tựa, duyên là điều kiện. Tất cả thế gian này có là do rất nhiều điều kiện thành lập nên đó là cái thấy bằng giác quan có thể nhìn thấy rõ ràng y duyên tánh. Ví dụ như cũng là cái giỏ hoa này; tại sao cái giỏ hoa có bông màu trắng, có bông màu hồng, có lá kết hợp lại, rồi có cái bình, cái giỏ, rồi có nước v.v., rồi có người làm. Đó là mới kể sơ sơ những cái mình thấy rõ ràng trước mắt. Nếu mình truy ra nữa, mình sẽ nói làm sao có cái bông? Phải có người trồng mà người trồng như thế nào? Có đất, có nước, có gió v.v. Mình suy ra cái giỏ bông này có mặt hôm nay là do vô số điều kiện hội tụ lại, tạm đặt tên là cái giỏ hoa, cho nên cái giỏ hoa là một hiện tượng thế gian được kết hợp do vô số điều kiện. Đó là mình có thể nhìn bằng con mắt để nhìn thấy có cái giỏ hoa có thật, nhưng khi mình hiểu nó được kết hợp gồm nhiều điều kiện thì cái đó là bằng trí tuệ. Do đó y duyên tánh được xếp là Tục đế bát nhã.

Có một chân lý thứ nhì tên là Chân đế bát nhã gồm những bản thể. Bản thể tức là những đặc điểm sâu sắc, ẩn tàng bên trong hiện tượng, phải bằng trí tuệ mới nhận ra được tới cái bản thể và đây là những cái bản thể cuối cùng, nó cũng chi phối tất cả hiện tượng thế gian gồm có tánh Không, tánh Huyển, tánh Chân như, tánh Bình đẳng.

Cô đúc kết lại. Tục đế bát nhã là cái nhìn về mặt hiện tượng, còn chân đế bát nhã là cái nhìn trên mặt bản thể. Hiện tượng thì có thể nhận biết qua giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, còn bản thể phải nhận biết bằng trí tuệ bát nhã tức là trí tuệ siêu vượt. Có khi người ta xếp Tục đế bát nhã là thuộc về hiện tượng học là từ “phenomenology”, còn chân đế bát nhã người ta xếp là bản thể học “ontology” đó là sự xếp loại của Đại thừa.

Đây là cô mới trình bày khái quát về ý nghĩa thứ nhất của từ dhamma là bao gồm tất cả những chân lý thường hằng bất biếnĐức Phật đã trình bày ở trong kinh điển. Chúng ta phải nắm cho thiệt vững chỉ có những chân lý này mà thôi. Nhưng có hằng hà kinh điển sách vở giải thích, bàn luận về những chân lý này; nếu chúng ta không nắm vững chúng ta sẽ bị rối ren, mơ hồ; còn mình nắm tất cả lại chỉ có bấy nhiêu chân lý này mà thôi. Tuy nhiên mỗi sự thật được bàn luận, được giải thích trong rất nhiều khía cạnh khác nhau; mỗi vị giải thích trong cái nhìn chủ quan của họ. Thành thử nếu mình không nắm vững có khi mình lại không nhận ra rõ ràng. Cô mong rằng quý vị nắm thật vững những lĩnh vực này; đó là những chân lý không bao giờ thay đổi.

blank

Bây giờ cô trình bày tiếp tới ý nghĩa thứ nhì của từ Pháp. Ý nghĩa thứ nhì, đó là những phương pháp, những cách thức thực hành hay là tu tậpĐức Phật dạy ở trong kinh điển. Có rất nhiều cách tu tập, cô không kể ra hết được vì nhiều vô số. Ở đây, cô chỉ ghi ra những phương thức phổ thông mà trong nhiều năm qua, mình đã có biết như chánh niệm, chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm đặt trước mặt, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, đó là những cách phổ thông chúng ta cũng đều biết hết rồi. Như lý tư duy hay là quán, chỉ, định, huệ, tam tuệ tức là văn, tư, tu hay là Tứ Diệu Đế: khổ, tập, diệt, đạo; nhất là cái chỗ đạo đế đó là Bát Chánh Đạo. Đây là cô liệt kê những phương pháp phổ thông mình đã biết và có thể mình cũng đã thực hành rồi.

Ngoài ra trong kinh cũng còn có rất nhiều cách thức. Ví dụ như chúng ta đã học rồi bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn trong phẩm Pháp Bất Thối, Đức Phật kể ra Bảy Pháp Bất Thối thứ nhất rồi Đức Phật kể ra nhóm Bảy Pháp bất thối thứ nhì, rồi nhóm Bảy Pháp bất thối thứ ba .v.v. Rồi có nhóm Sáu Pháp bất thối nữa, nói chung là mấy mươi pháp thực hành cho tỳ kheo trong thời Đức Phật. Thành thử liệt kê ra rất là nhiều cách để tu tập. Ngoài ra trong mỗi bài kinh ngắn có khi mình cũng nhận biết một phương cách tu nữa. Thành thử ra xem như vô số phương pháp để tu tập.

Đố quý vị tại sao Đức Phật chỉ bày ra quá nhiều cách tu tập như vậy? Tại sao? Tại vì chúng sinh khả năng căn cơ khác nhau, ai thích pháp nào thì tu tập theo pháp đó.

 

Như vậy, những phương thức thực hành này có tính cách là phổ quát khắp mọi người hay không? Không, nó chỉ có tính cách tương đối, có giới hạn ai thích cái nào thì làm cái đó chứ không phải là làm tất cả. Thí dụ như trong bài kinh Tứ niệm xứ, có rất nhiều cách để thực hành; đâu phải là bắt buộc phải làm hết tất cả những cách ở trong bài Kinh Tứ niệm xứ đâu. Thành ra quý vị nhận biết trong cái ý nghĩa thứ nhì này về cách thực hành, nó không có tính cách phổ quát như ý nghĩa thứ nhất của từ Pháp. Tại vì những phương thức thực hành này Đức Phật lập ra, bày ra để giảng giải tùy theo căn cơ hoàn cảnh của mỗi người.

blank

Bây giờ cô trình bày tới cái ý nghĩa thứ ba của từ Pháp, tức là hiện tượng thế gian.

Trong kinh Đức Phật trình bày rất là gọn tất cả những hiện tượng thế gian không ngoài 18 giới tức là 18 yếu tố này:

-         thứ nhất đó là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý

-         và thứ nhì là sáu đối tượng của sáu căn: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.

-         Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng thì có cái biết rõ ràng gọi là thức, phát sinh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thứcý thức.

 Ở trong kinh gọi sáu giác quan này là nội xứ tức là bên trong mỗi người; còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong kinh gọi là ngoại xứ, nghĩa là bên ngoài thế gian và sáu thức đây là nói về phần tâm cũng như ý là cũng thuộc về tâm.

Như vậy, cô có thể nói tóm gọn lại là thế gian gồm có hai phần, hai phần thôi! Đố quý vị hai phần nào? Một phần là vật chất, một phần là phi vật chất.

Vật chất có tên gọi là gì? Là sắc; còn phần phi vật chất là gì? Là danh, danh và sắc đó là hai; chỉ có hai loại, hai lãnh vực mà thôi: danh và sắc. Danh là từ nāma, sắc là từ rūpa; sắc là vật chất danh là phần về tâm hay là tinh thần. Đó là cô tóm gọn lại ý nghĩa thứ ba của từ Pháp và đây là Pháp số nhiều (Dhammā) là ý muốn nói tất cả hiện tượng thế gian mà bây giờ mình nói theo kiểu bình dân thì hiện tượng thế gian là gì quý vị?

Hiện tượng thế gian là tất cả những gì mà sáu căn của mình nhận biết được; sáu căn chứ không phải năm căn, năm căn là phần vật chất thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là đối tượng của nó là vật chất trong khi đó đối tượng của Ý là phần tâm. Thành ra, mình có thể nói một cách bình dân hiện tượng thế gian bao gồm tất cả mọi đối tượng của sáu giác quan của con người.

Như vậy, có cái gì ở bên ngoài 18 giới này hay không? Có không? Không. Vậy tu là chỉ như vậy. 18 yếu tố này nó còn có tên gọi là Pháp Hữu Vi. Pháp Hữu Vi là pháp do điều kiện. Quý vị nhìn lên bảng, quý vị thấy liền nó do điều kiện mới có. Thí dụ: Tại sao có nhãn thức là vì có sắc và có giác quan là con mắt. Pháp do điều kiện, tất cả 18 yếu tố là do điều kiện hết. Tại sao có con mắt cũng là do điều kiện, nhiều cái hợp lại phải không? Đây là pháp hữu viđặc tính của pháp hữu vi là sao? Là y duyên tánh phải không? Là do điều kiện mà làm ra thì kết quả là như thế nào? Có thường hằng bất biến hay không? Nó thay đổi luôn, là vô thường, có biến đổi, có chấm dứt. Nó có chấm dứt không? Vô thường, biến đổi thì có đi đến chấm dứt hoại diệt nhưng mà có hoại diệt hoàn toàn không? Không. Nó sẽ biến đổi thành cái khác đó là sự tuần hoàn ở trong vũ trụ. Nó thành, trụ, hoại, diệt rồi trở thành cái khác, rồi trụ, rồi hoại, rồi diệt, rồi trở thành cái khác nữa. Đó là sự luân hồi của vũ trụ. Do đó khi mình nhận ra pháp hữu vi thì kết quả là phải như vậy, phải vô thường, phải biến đổi, phải hoại diệt, phải tái sinh.

Đó là cô trình bày ba nội dung của từ Pháp.

blank

Bây giờ tới phần quan trọng nhất. Tại sao ba nội dung đó lại được trình bày trong một chữ Dhamma là vì nó có liên hệ với nhau phải không? Nó có liên hệ với nhau. Quý vị nhìn cái sơ đồ này chắc cũng nhận ra sự liên hệ rồi. Ý nghĩa thứ nhất là những chân lý thường hằng. Ví dụ như tánh Không, có nhìn thấy bằng mắt không? Không. Nó vô hình, tiềm ẩn bên sâu dưới hiện tượng, không thể nhìn thấy, nhận ra bằng giác quan nhưng mà nó có mặt và nó vận chuyển thế gian, cho nên nó hiển lộ ra thành tướng. Nó là tánh mà tánh thì vô hình sâu sắc; nó đã hiển lộ ra thành tướng, tướng của nó là cái gì? Là hiện tượng thế gian mà bây giờ chúng ta sống ở trong đời, chúng tagiác quan cho nên mình sử dụng giác quan. Bây giờ mình bắt đầu tu tập, sử dụng giác quangiác quan thì thấy cái gì? Thấy hiện tượng thôi. Con mắt nhìn thì thấy vật đó là mình phải đi vào bằng cửa thấy cái tướng của hiện tượng thế gian, rồi quan sát suy gẫm sâu sắc hơn, học hỏi để nhận ra cái tánh ẩn tàng bên trong hiện tượng thế gian.

Quý vị nhìn vào đây, quý vị sẽ thấy cái đường đi mà cô ghi mực đỏ, đó là đường tu của mình đó. Mình có trí tuệ sẵn tức là có cái tâm, cái chân tâm mình có. Đây là bản tâm trong sạch của mình, rồi mình mới dùng trí tuệ để quan sát, suy gẫm, học hỏi. Khi mình quan sát tu tập tức là ý nghĩa thứ nhì. Đem những phương phápĐức Phật dạy để mình tu tập thì tu bằng cách gì? Dùng giác quan để nhận ra về hiện tượng thế giannhận ra trước nhất là cái gì? Nhận ra tục đế bát nhã tức là những chân lý đầu tiên của hiện tượng thế gian. Bằng trí tuệ, suy gẫm, quan sát sâu sắc hơn mới nhận ra được thêm tới bản tánh là những chân lý cuối cùng sâu sắc nhất của hiện tượng thế gian; qua tới đây là chân đế bát nhã đó là con đường tu của mình.

 

Như vậy, trí tuệ của mình càng ngày càng chiếu sáng hơn. Đó là con đường tu. Như vậy, quý vị thấy cái ý nghĩa thứ nhấtchân lý thường hằng. Nó tiềm ẩn, nó sâu sắc và nó thể hiện ra là ý nghĩa thứ ba của cái từ Dhammā là hiện tượng thế gian. Tánh và tướng không khác với nhau; tướng biểu lộ của tánh. Trong mỗi hiện tượng thế gian đều biểu lộ tất cả những bản thể của những chân lý thường hằng. Hiện tượng thế gian biểu lộ những chân lý thường hằng bất biến thì mình phải đi vào bằng các phương pháp tu tập; đây là ý nghĩa thứ nhì. Phương pháp tu tập dùng giác quan để quan sát hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian đây là ý nghĩa thứ ba để nhận ra bản thể sâu sắc nhất là cái ý nghĩa thứ nhất. Đây là sự liên hệ chặt chẽ giữa ba ý nghĩa của cái từ Dhamma. Không thể thiếu một trong ba cái lãnh vực này. Nếu khôngphương pháp tu tập thì chúng ta không thể nào mà trực nhận ra được cái bản thể cuối cùng; cho nên   thông qua cái ý nghĩa thứ ba là hiện tượng thế gian để nhận ra bản thể sâu sắc nhất.

cố gắng trình bày tại sao từ Dhamma có nhiều ý nghĩa. Thật ra nó thu gọn lại tất cả vũ trụ ở trong từ Dhamma; không phải là nói thế giới của mình thôi đâu! Cô muốn nói tất cả là tam thiên, đại thiên thế giới gọi chung là hiện tượng thế gian. Tam thiên đại thiên thế giới và đây là những bản thể chi phối tất cả hiện tượng thế gian và đây là những cái phương thức tu tập Đức Phật bày ra để cho mình nhận ra được những đặc điểm của hiện tượng thế gian nó tìm ẩn sâu sắc, đó là những chân lý thường hằng bất biến. Qua chủ đề này cô muốn muốn nhắn nhủ điều gì? Cô muốn để các em phát biểu. Khi nghe cô trình bày chủ đề này, chúng ta có khởi lên nhận thức gì hay không? Cô cũng muốn hỏi các em ở trên zoom nữa. Có ai nhận ra một điều gì hay hay qua chủ đề này hay không? Khi cô giảng bài này ở bên đạo tràng Toulouse, có một em chỉ nói có hai chữ thôi. Em đó nói tuyệt vời! Cô chưa có thì giờ để hỏi em đó tại sao chỉ nói hai tiếng đó.

Bây giờ không ai trả lời thì cô đặt câu hỏi. Những chân lý thường hằng bất biến có phải chỉ nằm trong bộ kinh Pāli và Sanskrit mà thôi. Có phải không? Không phải. Vậy thì ở đâu? Nó ở đâu? Nó ở tất cả mọi nơi phải không? Tất cả mọi hiện tượng thế gian phải không? Mà hiện tượng thế gianlời nói hay không? Có tên gọi hay không? Có chữ viết hay không? Như vậy, Kinh là gì? Như vậy vô tự chân kinh ở đâu? Ở khắp hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian là một trang Kinh Vô Tự. Thí dụ như đây, nhìn cái giỏ hoa quý vị có thấy vô thường không? Có thấy y duyên tánh không? Có thấy bản thể trống không không? Tất cả cái gì ở trong đời cũng đều hiển hiện tất cả những chân lýĐức Phật dạy. Có đúng không? Mỗi người có hiển lộ tất cả những chân lý đó không? Khi quý vị nhận ra như vậy rồi, quý vị có cần mở kinh ra đọc không? Đó là hiểu liền phải không?

Vô Tự Chân Kinh hiển hiện khắp mọi nơi. Bây giờ, quý vị có hiểu cái câu của bà Bàng Long Uẩn nói: "Dễ dễ dễ, trên đầu ngọn cỏ, ý Tổ sư". Có hiểu không? Ngọn cỏ có vô thường không? Có y duyên tánh không? Có bản thể trống không không? Đó! Ở trên đầu ngọn cỏ cũng là vô tự chân kinh. Phải không? Như vậy mỗi khi mình quan sát một vật gì, một hiện tượng gì; quan sát bằng trí tuệ mình có nghe Đức Phật giảng pháp hay không? Mỗi khi quan sát một hiện tượng bằng trí tuệ mình sẽ nghe Đức Phật giảng pháp. Phải không? Mình hiểu liền tại sao trong thiền, chư Tổ nói rằng Vô Tình thuyết pháp. Vô tình nghe. Mình không có cái tâm lăng xăng thì mình mới nghe được lời thuyết pháp của loài vô tình. Cái này là loài hữu tình hay vô tình? Loài vô tình. Mình nhìn nó, nếu cái tâm mình lăng xăng thì mình sẽ không có nhận ra; cái tâm mình phải yên lặng, trong sạch, dừng lại quan sát nó thì mình mới nghe nó nhắc nhở mình. Bây giờ ta đẹp nhưng mà ta sẽ thay đổi, sẽ héo tàn. Phải không? Đó là nó nhắc nhở mình đó, đó là mình phải không có cái tình cảm của đời, tâm thanh thản trong sạch mới nghe được những lời thuyết pháp của loài vô tình. Đó là câu "vô tình thuyết pháp, vô tình nghe". Hiểu chưa? Nếu như quý vị đọc bài kinh A di đà, thì ở trên đó, chim chóc cũng thuyết pháp. Vậy hiểu không? Vàng bạc, châu báu gì, trái cây gì cũng thuyết pháp hết. Hiểu chưa? Như vậy, chữ Pháp có phải là tuyệt vời không?

Bài giảng hôm nay, cô nghĩ là bốn vị mới này chắc cũng nắm được tại vì cô giảng từ bước đầu. Như vậy mình nắm ra phương thức thực hành chung là vậy, mình không phải bắt buộc phải ngồi thiền đâu! Mình có thể ở trong đời sống bình thường của mình, mình nhìn ngắm cái gì thì chú tâm vào quan sátsuy gẫm thêm thì sẽ nhận ra rất nhiều điều hay ở trong hiện tượng chung quanh mình thôi. Thí dụ như mình nhìn cái này, mình quan sátđồng thời mình cũng nhận ra cái tâm mình lúc đó nó đang an lạc, mình đâu có khởi ý tham lam, giận ghét gì đâu? Cái tâm bình thường, bình an; chỉ mở mắt nhìn thấy, biết đây là cái bình hoa như vậy thôi, đồng thời mình nhận ra cái tâm mình lúc đó không có dính mắc vô cái bình hoa. Dù cho mình biết nó đẹp nhưng mà rồi thôi. Dừng. Không có khởi thêm cái ý gì khác nữa. Khởi thêm nữa thì nó dẫn tới cái sự dính mắc nhiều vào trong cái bình hoa. Mình thấy nó đẹp, mình biết nó đẹp tới đó dừng được rồi. Dù mình có nói ra cũng được nhưng mà tới đó mình dừng thôi thì cái tâm của mình là cái tâm khách quan, nhìn thấy biết nó đẹp, biết nó đẹp, chấm dứt, không khởi ý gì thêm, tìm hiểu cái bình này của ai? Mua ở đâu? Mua bao nhiêu tiền? Thí dụ mình khởi thêm cái ý đó là mình dính mắc vô đây rồi. Nhưng mình nhìn, mình biết đây là bình hoa và nó đang đẹp, đang tươi rồi chấm dứt. Đó là phương thức tu tập mà tạm đặt tên là thiền hoặc là có khi tạm đặt tên là biết như thật, biết một cách khách quan, biết mà không có cái ngã, không có cái thích hay là ghét gì trong đó, không có cái tâm sân hận, không có phê bình, không có chỉ trích thì cái biết đó vẫn là cái biết của chân tâm.

Đó là phương thức tu tập tạm đặt tên là Thiền, chứ Thiền không có gì bí hiểm hết đó quý vị. Thiền là cái đời sống rất là bình thường, đơn giản. Càng đơn giản thì càng đúng, còn nếu mình rắc rối, mình khởi thêm nhiều ý, suy nghĩ lung tung thì cái đó làm cho tâm của mình rối ren, mà nếu lúc nào cũng rối ren thì mình gặp cái bình hoa này mình đã rối rồi, mình gặp cái áo đẹp mình rối hơn nữa, mình gặp cái chuyện gì khác ở trong đời thì mình càng dính mắc nhiều hơn nữa. Đó là đầu mối của khổ đau. Trước nhất mình hại mình, sức khỏe của mình, nó sẽ suy yếu trước nhất. Thí dụ như, mình nghe ai nói câu gì đó không vừa ý, mình chấm dứt liền không suy nghĩ tiếp nữa. Còn nếu mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài trong đầu thì áp suất máu cao liền, mà mỗi ngày cứ áp suất máu cao thì quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi; đó là mình sẽ bệnh, hết bệnh này tới bệnh kia thôi, đó là mình tự hại mình đó. Thành thử mình có một chút ít kiến thức về khoa học, về y học thì mình sẽ biết cách nắm giữ cái tâm của mình lại để giúp ích cho mình, trước nhất tứcsức khỏe của mình tốt thì cái tâm mình bình an, an lạc thì không khí gia đình nó cũng êm ái, hài hòa. Đó là mục đích của con đường tu của mình, nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình đi bộ ở trong sân, trong nhà, mình đi bộ mình cũng có thể ngắm cây cảnh, hoa lá mà đồng thời mình cũng nhận biết cái tâm mình đang bình an, đang an lạc, khách quan thì đó là con đường tu thiền của bước đầu. Khi nào trong tâm mình nó khởi lên một cái gì đó lo thì mình phải suy xét tại sao mình lo, mình lo như vậy nó có ích lợi gì không? Nếu mình thấy nó vô ích thì thôi mình buông bỏ liền, không có lo nữa. Những việc gì trong đời xảy tới mình, giải quyết rồi thôi mình buông; mình lo, mình buồn, mình khổ cũng không có giúp ích được cái gì thêm. Đó là phương thức gọi là thực hành thiền.

Qua bài giảng hôm nay, cô muốn giới thiệu thêm với quý vị là ở trong đời sống hàng ngày của mình, mình có thể nhận ra tất cả những sự thật trong cuộc đời bằng cách là quan sát vào mỗi hiện tượng thế gian mà mình tiếp xúc để nhận ra những lời nhắc nhở của Đức Phật. Thí dụ như, mình nhận ra quy luật vô thường mình cũng đỡ khổ nhiều lắm, đỡ dính mắc nhiều lắm mà nếu như mình nhận được bản thể của cuộc đời chỉ là huyển ảo thôi, như giấc mộng thôi thì tất cả những cái gì buồn khổ nó cũng qua đi. Hạnh phúc hay là sự giàu sang rồi nó cũng qua đi, không có cái gì trường tồn ở trên thế gian, chỉ có cái tâm chân thật, trong sáng của mình là thường hằng thôi. Cô chấm dứt bài giảng hôm nay.

Như vậy thiền không có gì khó nhưng mà do nơi mình thôi, hễ mình tỉnh thức lúc nào thì mình trở về sống trong cái chân tâm của mình, chỉ vậy thôi. Đừng có đòi hỏi gì hết, đừng có mong cầu gì hết, hễ mong cầu là đi lạc đường.

 

Hết

Pháp thoại: Ni Sư Triệt Như

Phiên tả: Tuệ Chiếu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 7, 20243:14 PM(View: 325)
Hằng ngày trâu và tôi. Miên mật dùng Pháp Thở. Để tu dưởng thân tâm. Luôn sống trong Chánh Niệm. Gột rửa Tham, Sân, Si. Quay lại với chính mình. Thân và Tâm an trú. Bây giờ và Ở đây...
Friday, July 5, 20246:16 PM(View: 116)
Thưa quý thiền sinh xa gần Thật hiệu quả, thật nhiệm mầu, bạn ơi ! Thiệt đó! chớ không phải chơi ! Tôi xin trân trọng kính mời, uống đi !!!
Friday, July 5, 20245:13 PM(View: 108)
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đủ Thức dậy, thì đã đúng một năm Ngày về cố quốc, không xa nữa Mà đã gần lắm, thật quá gần
Saturday, June 29, 202411:23 AM(View: 149)
Lão quỳ xuống bạch: Thầy ơi! TRE nay đã lớn khôn rồi, thành thân! TRE mang Pháp THẦY khắp trần Đại chúng cùng nhau rần rần đến nghe!!!
Friday, June 28, 20245:11 PM(View: 218)
Quảy gánh Thiền Pháp Tánh Không - Đường mây khắp chốn, tây đông truyền thừa - Bát Thập hơn! sức vẫn thừa - Không gậy! nhẹ gót nhặt thưa bước đều!
Wednesday, June 26, 20249:34 AM(View: 194)
Thoảng như giọt nước mưa sa. Lang thang một cõi đời ta vô thường. Tim ta chất chứa ngàn thương. Chia tay trong nỗi vấn vương ngọt ngào ...
Monday, June 24, 202410:14 AM(View: 174)
Cái Già nay đến thật gần Nó đang đột nhập vào thân ta rồi Ta hỏi Ta : có bồi hồi ? Ta trả lời : Tuyệt vời lắm thay ! Nếu sợ, già có hết ngay? Nếu không, thì cứ ngó ngay”Cái Già “
Monday, June 24, 20249:09 AM(View: 298)
Không biết mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là VÔ MINH. Biết rõ mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là TỈNH THỨC. Tôi nghĩ Phật đã dạy chúng ta những điều đơn giản đó trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và như vậy là ta Tu theo Phật.
Saturday, June 15, 202411:36 AM(View: 169)
Tôi quỳ xuống, xá Ông Tàng Thức Đã hiễn linh, dẫn đến mức này Dầu rằng, không tỏ rõ bóng này Nhưng tự Tâm, đã THẦM NHẬN BIẾT !!!
Saturday, June 15, 202411:21 AM(View: 177)
“Giữa khuya trống rỗng, trống trơn Chung quanh tĩnh lặng như đờn đứt dây Công phu xong, Lão ngồi đây Bỗng nhiên Lão thấy nhớ THẦY của mình !!!”
Tuesday, June 11, 20245:34 PM(View: 199)
CÂY CHỔI TÂM - Trong ta có cây CHỔI TÂM. Sao không chịu quét, để nằm êm rơ? Thật ra, có người không ngờ. Cũng có người biết, làm lơ, sợ phiền!
Thursday, June 6, 202411:21 AM(View: 733)
Ngày xưa vượt biển khổ đủ điều Hãi hùng biển cả, đời như tiêu Hôm nay đủ duyên du thuyền hưởng Nhờ bởi có tu phước lộc nhiều.
Wednesday, June 5, 202412:28 PM(View: 297)
Nhìn Ni Sư đi đường quá xa chỉ để dạy đệ tử … không chịu đi tìm thầy học đạo, tôi tự nghĩ sao chúng ta không qua Tổ đình học để Ni Sư khỏi lặn lội gian nan?
Tuesday, June 4, 20243:14 PM(View: 244)
Khi vui, vui cả bầu trời- Buồn? thì không có, nên đời Lạc Không- Đó là nghĩa, tên của Ông- Mang pháp danh là: họ Không tên Lạc
Tuesday, June 4, 202411:21 AM(View: 297)
một email đã gửi về cho ban biên tập, nhận thấy rất hữu ích, nên xin chia sẻ ở dây: Bài rất hay dành cho người có tuổi BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc
Tuesday, May 28, 20245:51 PM(View: 249)
Muốn đào được TỐI LINH Tâm phải luôn TỐI TỊNH Từng bước TỐI TỈNH THỨC Đôi cước phải TỐI LẶNG
Sunday, May 26, 20246:09 PM(View: 285)
Hiểu rồi! thì thật nhiệm mầu Bao nhiêu huyền bí trong sâu, não mình Đê đầu vọng bái Thầy mình Thương tình, Thầy đã chỉ mình, Tối Linh!!!
Saturday, May 25, 20246:44 PM(View: 314)
Nhờ TỈNH THỨC nên không dính mắc vào bất cứ điều gì xảy ra trong tâm và quanh ta, Tâm Thức tự yên lặng, thuần nhất với vũ trụ Tâm, không do tạo tác mà có, nên vô ngã, đó là Chánh Định của Đạo Phật; định bất xuất bất nhập mà Lục Tổ Huệ Năng xiển dương. Đạo Phật là tỉnh thức và vô ngã.
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 235)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 600)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 581)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 276)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 288)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 425)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 304)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 334)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 329)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 339)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 479)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 316)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 325)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 337)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 282)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 267)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 820)
Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ...
Sunday, April 14, 20249:09 PM(View: 340)
Đời người, như một dòng sông Thân như chiếc Lá, trên dòng nổi trôi Lá trôi mà chẳng tới nơi Như dòng định mênh cuốn lôi kiếp người ...
Sunday, April 14, 20248:51 PM(View: 375)
Đêm Hoa Đăng lung linh ánh nến Rực rỡ như vạn ánh Tinh Cầu Thiền Đường tợ không gian tròn bầu Chẳng khác nào đây là CUNG QUÃNG! ...
Monday, April 8, 202411:22 AM(View: 356)
TÂM XUẤT GIA Tâm ta nay đã xuất gia Dù rằng thân xác ở nhà quanh năm Xuất gia ở tại cõi Tâm Chùa là phương tiện, diệt mầm đa ngôn ...
Thursday, April 4, 20248:45 AM(View: 442)
Mỗi năm, chỉ một ngày Cùng nhau hẹn về đây Là một ngày trọng đại Tự tại bước chân về
Wednesday, April 3, 20248:12 PM(View: 457)
LUYỆN TÂM THANH BÌNH Tu hành thường lên núi cao Tránh cảnh phồn hoa rộn rịp Sợ rằng sẽ tạo nên dịp Tâm bị dính mắc cảnh trần ...
Wednesday, April 3, 202412:24 PM(View: 396)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: Về ý nghĩa của Yoniso manasikāra - NHƯ LÝ TÁC Ý ngày 24 tháng 2, 2024 tại Thiền Đường Tánh Không nam Cali
Wednesday, April 3, 202412:11 PM(View: 331)
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT"..... Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Wednesday, March 27, 202411:42 AM(View: 444)
Giơ tay bắt ngọn gió đùa. Gió đâu! Chỉ thấy ngón thưa tay trần. Rõ ràng gió thổi rần rần. Gió chẵng bắt được, tay trần vẫn không...
Wednesday, March 27, 20247:38 AM(View: 618)
Lòng vui sướng vô cùng, sao lạ!. Tâm nhẹ như nắng Hạ pha Xuân. Tinh thần ta phấn chấn vô cùng. Có phải do những lời thăm hỏi?
Tuesday, March 26, 20245:01 PM(View: 462)
Nhà tôi, với những góc vườn. Lặng im, nho nhỏ, dễ thương lạ thường. Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG. Hoa đua nhau nở, như đương mĩm cười...
Tuesday, March 26, 20242:55 PM(View: 428)
Muốn vượt qua được chướng ngại. Trước hết phải tập nhảy dài, nhảy cao! Đầu tiên tập nhảy qua hào, Qua mương, rảnh, không dùng sào chống, nghe!
Tuesday, March 19, 202411:52 AM(View: 764)
Chuyển đổi tâm, đó là trí tuệ và đó là con đường của Thiền Quán. Tuy tạm nói là Thiền Quán nó cũng là Thiền Tuệ mà cũng là Định và cũng là Giới nữa, khi mình biết sai mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là Giới rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai thì tâm mình không có khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana là thiền Tuệ. Khi mình khởi ra cái ý muốn nói hay muốn làm một việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì cái đó là Định rồi...
Tuesday, March 19, 202411:47 AM(View: 485)
Nhìn lên trống rỗng bầu trời. Cao xanh lồng lộng, không lời lặng thinh. Như qua biên giới tử sinh. Như đang thể nhập tâm linh tròn đầy.
Tuesday, March 19, 20248:50 AM(View: 566)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: NỘI DUNG chính của TỨ THÁNH ĐẾ: 3 CHUYỂN - 12 HÀNH TƯỚNG Powerpoint/SLIDES bài giảng - VIDEO - và bài kinh liên quan đến bài học
Wednesday, March 13, 20241:10 PM(View: 751)
Wednesday, March 13, 20241:02 PM(View: 599)
Đời người như chiếc lá. Theo phong ba lìa cành. Rơi vào lòng đất lạnh. Xong rồi, cuộc tử sinh...
Wednesday, March 6, 20249:44 AM(View: 1107)
Làm việc tốt và chỉ nhắm đến bào mòn cái Ta và đoạn trừ cái Tham. Và sau cùng, tu Phước mà thiếu tu Huệ, thiếu thực tập thiền định theo thánh giáo Như Lai, thì mãi mãi chìm đắm trong sanh tử.
Tuesday, March 5, 20247:23 PM(View: 506)
Kiến thức này có ích lợi khi đọc vào tạng kinh Nikaya vì Đức Phật là bậc thầy về việc sử dụng các ẩn dụ để dạy cho chúng ta hiểu các khái niệm rất khó nắm bắt ví dụ như Samsara và Nibbana.
Tuesday, March 5, 20245:45 PM(View: 510)
Tự động cải thiện ảnh của bạn bằng AI. (Trí thông minh nhân tạo) Đơn giản chỉ cần tải lên và trải nghiệm kết quả ngay lập tức
Monday, March 4, 202411:09 AM(View: 561)
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ” Trong thân tạm bợ cõi đời Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Thursday, February 29, 20241:39 PM(View: 578)
Tất cả đều do Nhân Duyên mà sanh khởi lên, Chúng sẽ mau chóng dễ dàng cũng do Nhân Duyên mà đoạn diệt. Tất cả phơi bày thật rõ ràng như thế như thế: Cái gì có bản chất sanh ra, cái đó có bản chất đoạn diệt! Nhưng Xả này tồn tại. Đây là pháp môn vô thượng căn tu tập.
Monday, February 26, 20249:07 PM(View: 456)
Tâm phàm phu chứa đầy dấu HỎI ( ? ) Cùng dấu THAN ! Nhưng không dấu THÔI ( ./ ) Nên bao kiếp vẫn còn nổi trôi Trong “Lục Đạo”, luân hồi sinh tử.
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 871)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 776)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 584)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 492)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 662)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 906)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 521)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 633)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 429)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 425)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 553)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 700)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 484)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 1632)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 1034)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 599)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 663)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 578)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 572)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 513)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 833)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 681)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 984)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 519)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 657)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 642)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 986)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 582)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 1140)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 756)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 635)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 1326)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 1298)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
69,256