HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0683 Tuệ Tâm: TU THEO PHẬT

Monday, June 24, 20249:09 AM(View: 297)

TU THEO PHẬT

blank
Khi Phật còn tại thế, những người có duyên, được Ngài khai thị, giúp họ nhận ra SỰ THẬT của chính bản thân họ (nhiều vị gặp Phật chỉ một lần). Sau đó Ngài khuyến khích mỗi người đi mỗi hướng, không phải là tới chỗ thanh vắng ngồi xuống, kéo chân lên, đặt chánh niệm trước mặt để tĩnh tu, mà tới chỗ đông người để truyền bá những gì mà họ đã nhận ra.

 

Sau khi Phật nhập diệt một thời gian, các trưởng lão (tùy căn cơ) đã đặt ra các phương pháp để hướng dẫn (những người tin theo) thực hành trên đường tìm Sự Thật, từ từ các phương pháp này đã trở thành những lý thuyết riêng biệt của từng nhóm, tạo ra các BỘ PHÁI. Các cuộc tranh luận của các BỘ PHÁIthời kỳ phát triển rực rỡ về lý thuyết của Phật giáo, kéo dài ngàn năm, thiên kinh vạn quyển ra đời.

 

Thấy sự nguy hại về việc dính mắc với quá nhiều lý thuyết, văn tự, ngài BỒ ĐỀ ĐẠT MA, khi qua Trung Hoa, đã chủ trương Bất Lập Văn Tự, trở lại việc KHAI THỊ tuỳ duyên như thời Đức Phật còn tại thế; Thiền Đông Độ được hoàn chỉnh dưới thời Lục Tổ Huệ Năng, các đệ tử của Lục Tổ vẫn tiếp tục Khai Thị trong việc giúp đỡ người hữu duyên đi tìm Sự Thật về chính họ.

 

Tới thời ngài Bách Trượng, hành giả tới thiền viện ngày một đông, nên phải lập thanh qui để điều hành, và có chủ trương là “một ngày không làm, một ngày không ăn”. Nếu hời hợt nhìn, ta sẽ nghĩ rằng vì đồ chúng đông đúc, nên tự viện đã bắt mọi người lao động để sản xuất lương thực. Nhìn sâu hơn, ta thấy không hẳn là như vậy, mà ngài Bách Trượng đã đưa những sinh hoạt thông thường hàng ngày như: giã gạo, nấu cơm, lau tượng, quét nhà, cuốc đất, trồng cây…. vào việc Tu tập, để giúp hành giả LUÔN LUÔN có cơ hội mang tâm về với thân, qua những lao tác của tay chân, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

 

Khi một người coi việc lớn, việc nhỏ mình làm, kể cả những việc bị bắt buộc PHẢI làm, là cơ hội để DỤNG CÔNG tu tập, thì họ dễ sống hòa hợp với những người xung quanh, và cái Ngã của họ ngày một nhỏ lại; sinh hoạt của tự viện sẽ trôi chảy hơn; đây là thành công lớn của ngài Bách Trượng.

 

Cư sĩ Bàng Long Uẩn cũng có ý tương tự qua lời kệ:

……….

Thần thông cùng diệu dụng

Gánh nước, bổ củi thôi.

 

Theo cư sĩ, không cần tìm kiếm, học hỏi những điều gọi là cao siêu, chỉ cần Rõ Biết những việc làm bình thường hàng ngày trong cuộc sống như gánh nước, bổ củi …. ở mọi nơi, mọi lúc thì những điều kỳ diệu sẽ tự tới.

Nhiều thiền viện ra đời, để hấp dẫn quần chúng, ngài Hoàng Bá đã đặt lệ ai tới hỏi đạo, sẽ bị đánh 3 hèo, đến gặp ngài Lâm Tế thì bị hét điếc tai. Thời gian sau nhiều vị lại đề xướng Thoại Đầu, Công Án…. những đề tài cao siêu và những cụm từ giống như vô nghĩa, được thầy đưa cho đệ tử tham cứu, mục đích để đệ tử lúc nào cũng cảm thấy cần phải gần gũi bên Thầy của mình??!!

 

Mặc dù các tự viện, phải tuỳ thuận chúng sinh để tồn tại, nhưng thời nào cũng có những vị SÁNG ĐẠO, dùng phương tiện thiện xảo, truyền lại những CỐT LÕI của đạo Phật cho đời sau.

Trong các buổi lễ tại các chùa TỊNH ĐỘ, các bậc Sáng Đạo đã qui định là khởi đầu niệm Phật, tụng kinh A Di Dà, sau đó là những bài chú (chú Đại Bị, Chuẩn Đề…) và kết thúc buổi lễBát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh được gọi là Bổ Khuyết Kinh, có nghĩa là bổ túc những thiếu sót của việc Niệm PhậtTrì Chú, nhắc nhở hành giả, cốt lõi của đạo PhậtVÔ NGÃ, tu theo Phật không cần phải đới nghiệp vãng sanh lên tới cõi Tịnh Độ, hay phải đạt được Thần Thông mới hết khổ. Mà chỉ cần nhận ra Ngũ Uẩn Giai Không là hết khổ ngay!!

 

Thiền Tông Đông Độ cũng vậy, qua những Thanh Quy để điều hành tự viện. Công Án, Thoại Đầu để giữ đệ tử không rời xa thầy. Trong rừng thiền Đông Độ các bậc Sáng Đạo để lại Thập Ngưu Đồ. Các ngài nhắc nhở, Tu là Tâm của ta độc hành, độc bộ thầm lặng nhận biết mọi sắc thái của thân, tâm; để giữ Tâm không lang thang, như ta sỏ mũi và cột con Trâu lại. Chứ không phải là cái Thân bằng xương bằng thịt này cạo trọc đầu, độc hành, độc bộ vào rừng sâu núi thẳm, ngồi kéo chân lên, nhập định ở một nơi vắng vẻ. Và mục đích cuối cùng của việc Tu Tậpan nhiên tự tại, THÕNG TAY VÀO CHỢ (bức tranh thứ 10), sống hài hòa với mọi người xung quanh!!! Nghĩa là hành giả phải đạt được ĐỊNH mà Lục Tổ Huệ Năng gọi là đại định bất xuất bất nhập.

 

Trong rừng kinh điển Đại thừa, sau khi tùy thuận với những chúng sanh có đầy ắp kiến thức và trí tưởng tượng bằng những kinh A Di Đà, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kim Cang … để kéo họ đến với tự viện. Các bậc sáng đạo đã để lại kinh Viên Giác, nhắc nhở hành giả rằng khi thực hành thì có CHỈ, ĐỊNH, và THIỀN NA (phẩm Viên Giác). Như vậy việc thực hành từ Chỉ tới Định mà đa số chúng ta đang hành trì, chỉ là MỘT trong nhiều cách tu Định; không là Thiền Na (dhyana), chưa là THIỀN của đạo PHẬT.

 

Để trả lời bài trình pháp của Ngoạ Luân:

 

Ngoạ Luân thật giỏi giắng

Tư tưởng thẩy dứt lặng

Đối cảnh tâm chẳng sanh

Bồ Đề ngày lớn mạnh

Lục Tổ Huệ Năng có kệ:

Huệ Năng chẳng giỏi giắng

Tư tưởng chẳng dứt lặng

Đối cảnh tâm cứ sanh

Bồ Đề nào lớn mạnh

 

Như vậy, theo Lục Tổ, Tu là sống bình thường, không cần phải hành hạ xác thân để đạt được tư tưởng dứt lặng, Tâm cứ sanh khởi, miễn mình rõ biết nó đang sanh khởi mà không dính mắc, Tâm Bồ Đề đã có, nên không cần phải khổ Tu để nó lớn hơn, mà là Ngộ ra Bồ Đề đã sẵn ở trong ta.

 

Gần đây Ni Sư Triệt Như có nhận xét, lịch trình đi hoằng hóa hàng năm của Ni Sư là một hình thức của luân hồi sanh tử. Vậy mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật, trì chú hay xuất nhập vài lần trong việc ngồi Tu Định cũng là Luân Hồi Sanh Tử; ngồi nhập Định để có được cảm giác sảng khoái, khinh an của Hiện Tại Lạc Trú; chỉ tạo ra những cảm thọ của cái thân, vẫn còn trong Tục Đế.

 

Theo giáo trình giảng dạy của Hòa Thượng Thông Triệt, Ni Sư Triệt Như đã giảng về Như Thật, Chân Như …. Chân Như là cái không tên và ở khắp mọi nơi. Như vậy chính bản thân của TA cũng là Chân Như, có đầy đủ những điều tốt đẹp của các bậc sáng đạo, nhưng ta chưa nhận ra thôi!! Chỉ cần Ngộ ra và trở về với sự không tên, trần trụi, không địa vị, chức tước …. của CHÂN NHƯ; không còn dính mắc vào bất cứ điều gì trên đời, những gì xấu ác sẽ tự rơi rụng, và những tốt đẹp sẵn có trong ta sẽ TỰ hiển lộ. Ta không cần phải hành trì thêm bất cứ một đề mục riêng lẻ nào về tham, sân, si hay giới, định, tuệ.

 

PHẬT có nghĩa là GIÁC, là Tỉnh Thức, đạo Phật là đạo Tỉnh Thức. Phật dạy, những LỜI của ngài chỉ là NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG, như vậy rừng kinh điển, những pháp tu trong rừng thiền, chỉ là những ngón tay, còn mặt trăng là sự TỈNH THỨC. Ngài Huệ Khả đã trình với tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng lúc nào cũng Liễu Liễu Thường Tri, nghĩa là luôn biết rõ mọi việc xảy ra trên Thân, trong Tâm và xung quanh của chính mình. Muốn được như vậy, sự Tỉnh Thức phải luôn luôn có mặt, để khi Sáu Căn tiếp với sáu Trần (mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, da xúc chạm, ý suy nghĩ), ta nhận biết ngay, như một chuỗi diễn biến liên tục mà không dính mắc, (vì nếu chú ý riêng mỗi việc, mỗi lúc thì đó là CHỈ).

 

(Thực hành một thời gianthỉnh thoảng ta Bất Chợt thấy cảnh vật quanh ta như một bức tranh sống động rất rõ nét, và không có một Âm Thanh; ta tỉnh thức nhưng xung quanh ta hoàn toàn vắng lặng. Đúng như bài “Vô Tâm trong Thiền” diễn tả là “HỐT NHIÊN đại ngộ”. Và đúng như chuyện về đức Phật, khi Ngài ngồi trong nhà chứa rơm(?), Ngài tỉnh thức, nhưng sét đánh chết 2 người đàn ông và 4 con bò đực ở gần đó mà Ngài không hề hay biết).

 

Nếu thân ta là chiếc đồng hồ thì khi:

- Nghĩ về tương lai là Đồng Hồ chạy SỚM,

- Hối tiếc quá khứ là Đồng Hồ bị TRỄ,

- Ngừng mọi suy nghĩ trong đầu (ở trong Định) là Đồng Hồ đang CHẾT,

- Thời gian và sự vận chuyển vật lý của đồng hồ luôn luôn đồng bộ với nhau là Đồng Hồ đi ĐÚNG GIỜ.

 

Như vậy, nếu Tâm luôn luôn đồng bộ với Thân, như chiếc đồng hồ đúng giờ, thì Tâm sẽ không lang thang về quá khứ, hay hướng tới tương lai và cũng không đắm chìm trong hiện tại; tâm sẽ TỰ yên lặng nên Vô Ngã, hợp nhất với vũ trụ Tâm, đó là Chánh Định trong Bát Chánh Đạo. Giữ thân tâm Nhất Như là cách hành THIỀN theo Phật.

 

Ở cái tuổi gọi là U80, tôi thấy không còn nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu về Ngón Tay Chỉ Mặt Trăng nữa. Với tuổi già, khi đi đứng nên cẩn thận, chậm chạp để khỏi bị vấp ngã; khi ăn uống nên nhai chậm rãi, kỹ lưỡng để khỏi bị nghẹn, và trong đầu nghĩ suy gì, đều tự biết.

 

Không biết mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là VÔ MINH. Biết rõ mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là TỈNH THỨC. Tôi nghĩ Phật đã dạy chúng ta những điều đơn giản đó trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và như vậy là ta Tu theo Phật. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

 

Sacramento, tháng 03/2024

Tuệ Tâm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 7, 20243:14 PM(View: 325)
Hằng ngày trâu và tôi. Miên mật dùng Pháp Thở. Để tu dưởng thân tâm. Luôn sống trong Chánh Niệm. Gột rửa Tham, Sân, Si. Quay lại với chính mình. Thân và Tâm an trú. Bây giờ và Ở đây...
Friday, July 5, 20246:16 PM(View: 116)
Thưa quý thiền sinh xa gần Thật hiệu quả, thật nhiệm mầu, bạn ơi ! Thiệt đó! chớ không phải chơi ! Tôi xin trân trọng kính mời, uống đi !!!
Friday, July 5, 20245:13 PM(View: 108)
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đủ Thức dậy, thì đã đúng một năm Ngày về cố quốc, không xa nữa Mà đã gần lắm, thật quá gần
Saturday, June 29, 202411:23 AM(View: 149)
Lão quỳ xuống bạch: Thầy ơi! TRE nay đã lớn khôn rồi, thành thân! TRE mang Pháp THẦY khắp trần Đại chúng cùng nhau rần rần đến nghe!!!
Friday, June 28, 20245:11 PM(View: 218)
Quảy gánh Thiền Pháp Tánh Không - Đường mây khắp chốn, tây đông truyền thừa - Bát Thập hơn! sức vẫn thừa - Không gậy! nhẹ gót nhặt thưa bước đều!
Wednesday, June 26, 20249:34 AM(View: 194)
Thoảng như giọt nước mưa sa. Lang thang một cõi đời ta vô thường. Tim ta chất chứa ngàn thương. Chia tay trong nỗi vấn vương ngọt ngào ...
Monday, June 24, 202410:14 AM(View: 174)
Cái Già nay đến thật gần Nó đang đột nhập vào thân ta rồi Ta hỏi Ta : có bồi hồi ? Ta trả lời : Tuyệt vời lắm thay ! Nếu sợ, già có hết ngay? Nếu không, thì cứ ngó ngay”Cái Già “
Saturday, June 15, 20249:15 PM(View: 567)
Phần trình bày hôm nay, cô tạm xếp loại cho gọn những ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma. Phần này là cô xếp loại chứ không có trong kinh sách nào hết, thành ra quý vị cứ nghe rồi suy gẫm lại. Qua bài giảng này, cô muốn giới thiệu thêm với quý vị là ở trong đời sống hàng ngày của mình, mình có thể nhận ra tất cả những sự thật trong cuộc đời bằng cách là quan sát vào mỗi hiện tượng thế gian mà mình tiếp xúc để nhận ra những lời nhắc nhở của Đức Phật.
Saturday, June 15, 202411:36 AM(View: 169)
Tôi quỳ xuống, xá Ông Tàng Thức Đã hiễn linh, dẫn đến mức này Dầu rằng, không tỏ rõ bóng này Nhưng tự Tâm, đã THẦM NHẬN BIẾT !!!
Saturday, June 15, 202411:21 AM(View: 177)
“Giữa khuya trống rỗng, trống trơn Chung quanh tĩnh lặng như đờn đứt dây Công phu xong, Lão ngồi đây Bỗng nhiên Lão thấy nhớ THẦY của mình !!!”
Tuesday, June 11, 20245:34 PM(View: 199)
CÂY CHỔI TÂM - Trong ta có cây CHỔI TÂM. Sao không chịu quét, để nằm êm rơ? Thật ra, có người không ngờ. Cũng có người biết, làm lơ, sợ phiền!
Thursday, June 6, 202411:21 AM(View: 733)
Ngày xưa vượt biển khổ đủ điều Hãi hùng biển cả, đời như tiêu Hôm nay đủ duyên du thuyền hưởng Nhờ bởi có tu phước lộc nhiều.
Wednesday, June 5, 202412:28 PM(View: 297)
Nhìn Ni Sư đi đường quá xa chỉ để dạy đệ tử … không chịu đi tìm thầy học đạo, tôi tự nghĩ sao chúng ta không qua Tổ đình học để Ni Sư khỏi lặn lội gian nan?
Tuesday, June 4, 20243:14 PM(View: 244)
Khi vui, vui cả bầu trời- Buồn? thì không có, nên đời Lạc Không- Đó là nghĩa, tên của Ông- Mang pháp danh là: họ Không tên Lạc
Tuesday, June 4, 202411:21 AM(View: 297)
một email đã gửi về cho ban biên tập, nhận thấy rất hữu ích, nên xin chia sẻ ở dây: Bài rất hay dành cho người có tuổi BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc
Tuesday, May 28, 20245:51 PM(View: 249)
Muốn đào được TỐI LINH Tâm phải luôn TỐI TỊNH Từng bước TỐI TỈNH THỨC Đôi cước phải TỐI LẶNG
Sunday, May 26, 20246:09 PM(View: 285)
Hiểu rồi! thì thật nhiệm mầu Bao nhiêu huyền bí trong sâu, não mình Đê đầu vọng bái Thầy mình Thương tình, Thầy đã chỉ mình, Tối Linh!!!
Saturday, May 25, 20246:44 PM(View: 314)
Nhờ TỈNH THỨC nên không dính mắc vào bất cứ điều gì xảy ra trong tâm và quanh ta, Tâm Thức tự yên lặng, thuần nhất với vũ trụ Tâm, không do tạo tác mà có, nên vô ngã, đó là Chánh Định của Đạo Phật; định bất xuất bất nhập mà Lục Tổ Huệ Năng xiển dương. Đạo Phật là tỉnh thức và vô ngã.
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 235)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 600)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 581)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 276)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 288)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 425)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 304)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 334)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 329)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 339)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 479)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 316)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 325)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 337)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 282)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 267)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 820)
Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ...
Sunday, April 14, 20249:09 PM(View: 340)
Đời người, như một dòng sông Thân như chiếc Lá, trên dòng nổi trôi Lá trôi mà chẳng tới nơi Như dòng định mênh cuốn lôi kiếp người ...
Sunday, April 14, 20248:51 PM(View: 375)
Đêm Hoa Đăng lung linh ánh nến Rực rỡ như vạn ánh Tinh Cầu Thiền Đường tợ không gian tròn bầu Chẳng khác nào đây là CUNG QUÃNG! ...
Monday, April 8, 202411:22 AM(View: 356)
TÂM XUẤT GIA Tâm ta nay đã xuất gia Dù rằng thân xác ở nhà quanh năm Xuất gia ở tại cõi Tâm Chùa là phương tiện, diệt mầm đa ngôn ...
Thursday, April 4, 20248:45 AM(View: 442)
Mỗi năm, chỉ một ngày Cùng nhau hẹn về đây Là một ngày trọng đại Tự tại bước chân về
Wednesday, April 3, 20248:12 PM(View: 457)
LUYỆN TÂM THANH BÌNH Tu hành thường lên núi cao Tránh cảnh phồn hoa rộn rịp Sợ rằng sẽ tạo nên dịp Tâm bị dính mắc cảnh trần ...
Wednesday, April 3, 202412:24 PM(View: 396)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: Về ý nghĩa của Yoniso manasikāra - NHƯ LÝ TÁC Ý ngày 24 tháng 2, 2024 tại Thiền Đường Tánh Không nam Cali
Wednesday, April 3, 202412:11 PM(View: 331)
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT"..... Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Wednesday, March 27, 202411:42 AM(View: 444)
Giơ tay bắt ngọn gió đùa. Gió đâu! Chỉ thấy ngón thưa tay trần. Rõ ràng gió thổi rần rần. Gió chẵng bắt được, tay trần vẫn không...
Wednesday, March 27, 20247:38 AM(View: 618)
Lòng vui sướng vô cùng, sao lạ!. Tâm nhẹ như nắng Hạ pha Xuân. Tinh thần ta phấn chấn vô cùng. Có phải do những lời thăm hỏi?
Tuesday, March 26, 20245:01 PM(View: 462)
Nhà tôi, với những góc vườn. Lặng im, nho nhỏ, dễ thương lạ thường. Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG. Hoa đua nhau nở, như đương mĩm cười...
Tuesday, March 26, 20242:55 PM(View: 428)
Muốn vượt qua được chướng ngại. Trước hết phải tập nhảy dài, nhảy cao! Đầu tiên tập nhảy qua hào, Qua mương, rảnh, không dùng sào chống, nghe!
Tuesday, March 19, 202411:52 AM(View: 764)
Chuyển đổi tâm, đó là trí tuệ và đó là con đường của Thiền Quán. Tuy tạm nói là Thiền Quán nó cũng là Thiền Tuệ mà cũng là Định và cũng là Giới nữa, khi mình biết sai mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là Giới rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai thì tâm mình không có khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana là thiền Tuệ. Khi mình khởi ra cái ý muốn nói hay muốn làm một việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì cái đó là Định rồi...
Tuesday, March 19, 202411:47 AM(View: 485)
Nhìn lên trống rỗng bầu trời. Cao xanh lồng lộng, không lời lặng thinh. Như qua biên giới tử sinh. Như đang thể nhập tâm linh tròn đầy.
Tuesday, March 19, 20248:50 AM(View: 566)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: NỘI DUNG chính của TỨ THÁNH ĐẾ: 3 CHUYỂN - 12 HÀNH TƯỚNG Powerpoint/SLIDES bài giảng - VIDEO - và bài kinh liên quan đến bài học
Wednesday, March 13, 20241:10 PM(View: 751)
Wednesday, March 13, 20241:02 PM(View: 599)
Đời người như chiếc lá. Theo phong ba lìa cành. Rơi vào lòng đất lạnh. Xong rồi, cuộc tử sinh...
Wednesday, March 6, 20249:44 AM(View: 1107)
Làm việc tốt và chỉ nhắm đến bào mòn cái Ta và đoạn trừ cái Tham. Và sau cùng, tu Phước mà thiếu tu Huệ, thiếu thực tập thiền định theo thánh giáo Như Lai, thì mãi mãi chìm đắm trong sanh tử.
Tuesday, March 5, 20247:23 PM(View: 506)
Kiến thức này có ích lợi khi đọc vào tạng kinh Nikaya vì Đức Phật là bậc thầy về việc sử dụng các ẩn dụ để dạy cho chúng ta hiểu các khái niệm rất khó nắm bắt ví dụ như Samsara và Nibbana.
Tuesday, March 5, 20245:45 PM(View: 510)
Tự động cải thiện ảnh của bạn bằng AI. (Trí thông minh nhân tạo) Đơn giản chỉ cần tải lên và trải nghiệm kết quả ngay lập tức
Monday, March 4, 202411:09 AM(View: 561)
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ” Trong thân tạm bợ cõi đời Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Thursday, February 29, 20241:39 PM(View: 578)
Tất cả đều do Nhân Duyên mà sanh khởi lên, Chúng sẽ mau chóng dễ dàng cũng do Nhân Duyên mà đoạn diệt. Tất cả phơi bày thật rõ ràng như thế như thế: Cái gì có bản chất sanh ra, cái đó có bản chất đoạn diệt! Nhưng Xả này tồn tại. Đây là pháp môn vô thượng căn tu tập.
Monday, February 26, 20249:07 PM(View: 456)
Tâm phàm phu chứa đầy dấu HỎI ( ? ) Cùng dấu THAN ! Nhưng không dấu THÔI ( ./ ) Nên bao kiếp vẫn còn nổi trôi Trong “Lục Đạo”, luân hồi sinh tử.
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 871)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 776)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 584)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 492)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 662)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 906)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 521)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 633)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 429)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 425)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 553)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 700)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 484)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 1632)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 1034)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 599)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 663)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 578)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 572)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 513)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 833)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 681)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 984)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 519)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 657)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 642)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 986)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 582)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 1140)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 756)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 635)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 1326)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 1298)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
69,256