HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0362 Cổ nhạc Nam Bộ: NGỌN ĐUỐC CHÂN THIỀN - Thơ: Thích Thông Triệt - Phổ Nhạc và Trình Bày: Marc Giang

Monday, April 4, 202211:26 AM(View: 273)
CỔ NHẠC NAM BỘ
NGỌN ĐUỐC CHÂN THIỀN
Điệu Xang Xừ Líu
Thơ:  Thích Thông Triệt -  Hòa tấu: Làn điệu cải lương 
Phổ Nhạc và Trình Bày: Marc Giang (ĐT Tánh Không Toulouse, France)
DD0362 NgonDuocChanThien VongCo


Lời Cổ nhạc
NGỌN ĐUỐC CHƠN THIỀN

(Theo điệu Xang Xừ Líu, Cải Lương Nam Bộ)

 

Ta tự mình thắp đuốc, ngọn đuốc của chơn ... thiền,
Không mong cầu bâng khuâng,

Không luận bànduy.
Hít thở ta chìm sâu vào.


Trong lưỡng câu vô ngã:
Nhân không ta, pháp cũng không ta.

Giúp hài hòa thân-tâm,
Giúp thăng hoa trí huệ.


ĐâyCon Đường
 Bát Nhã,  "Tathatā," cứu cánh,

Trí Vô Sanh sẽ đạt.
Giải thoát chẳng còn xa nữa,

 

"Tathatā" ta thành công

An trụ trong vô tướng,

Phiền não hết nhiễu nhương
Bi, Huệ đồng phát sanh…

 

 

Thơ : Thiền sư Thông Triệt,

Hoà tấu : Làn Điệu Cải Lương (https://www.youtube.com/channel/UCmfM47V-znQnucEAfXCMRdg/featured),

Phổ nhạc và trình bày : Marc Giang.

 

Và ta cũng có thể dùng nhạc không lời, điệu " Xang xừ líu" ở nơi này :
Tiếng đàn khá gần với "Ngọn đuốc chơn thiền".


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
79,620