HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0269 Đạo Tràng Sacramento Thông Văn: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Tuesday, September 28, 202110:00 PM(View: 150)

Đạo Tràng Sacramento - Thông Văn:
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU
TNThayKhongChieu_ThongVan

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Ni Sư Thích Nữ Triệt Như Trụ Trì Thiền Viện Tánh Không,
Thầy Thích Không Đăng, Và Tăng Đoàn Tánh Không Trung Ương Riverside, California,

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính Thưa Cụ Bà Thân Mẫu của các anh chịThân Quyến Thầy Thích Không Chiếu,

Kính Thưa Quý Quan Khách,

Kính Thưa ACE Thiền Sinh Thiền Tánh Không,

Kính Thưa Chư Liệt Vị,

Pháp Danh con là Thông Văn đại diện BTC Lễ Tưởng Niệm Tỳ Kheo Thích Không Chiếu xin cáo bạch.

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu.

Hội Thiền Thánh Không Sacramento vinh dự được Ni Sư Viện Chủ, cùng Tăng Đoàn Thiền Viện Tánh Không  Trung Ương ủy nhiệm Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm và Trà Tỳ, Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, mà Thiền sinh chúng con gọi thân thương bằng Thầy. Một chữ Thầy chân phương mộc mạc trong ngôn ngữ Việt Nam mà Thầy đã thể hiện trên con đường Tu Tập, Hành Trì… Cuộc sống “Tri Túc” giản dị, tư cách khiêm cung. Hẳn, đây cảnh giới “Như Vậy” của Thầy.

Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, thế danh là Trần Văn Tự, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1927 tại Toulouse Pháp Quốc. Chưa tròn 5 tháng sau ngày sinh, ngày 18/7/1927. Thầy theo mẹ là Bà Nguyễn Thị Ba về Việt Nam trong khi Thân phụ Thầy là Nhà Cách Mạng Trần Văn Thạch (1905 – 1945) vẫn còn lưu lại Pháp hoạt đông trong  phong trào  La Lutte “Chống chính sách Thuộc địa của Pháp ở Đông Dương” cùng các nhà yêu nước như: Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Nguyễn An Ninh… Ông bị Pháp bắt đày Côn Đảo  từ năm 1940 – 1943. Ông bị sát hại năm 1945. Trần Văn Thạch được đặt tên đường vùng Tân Định – Sài Gòn trước  1975 .

Song thân Thầy mất sớm nên tuổi trẻ Thầy phải bôn ba vất vả thay thế cha mẹ nuôi dưỡng các em nhỏ dại. Đến tuổi trưởng thành như bao trai tráng Miền Nam, Thầy nghe theo tiếng gọi non sông lên đường nhập ngũ khóa 5 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đường binh nghiệp của Thầy trải dài nhiều địa danh trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam và chức vụ cuối cùngTỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu Trưởng Tỉnh Ninh Thuận.

Biến cố Tháng 4 Năm 1975, điêu linh cùng vận nước. Thầy cũng như biết bao anh thư, hào kiệt Miền Nam được kêu gọi mang theo ít đồ dùng cá nhân “Hoc tập ít hôm rồi về !” Thế rồi biền biệt… Có người đã vỉnh viễn nằm xuống, được bạn đồng cảnh ngộ chôn lấp vội vàng một nơi hoang vu nào đó!  Có người trở về thân mang nhiều bệnh tật, gia cảnh xác xơ. Trong thời gian khổ, Thầy có may mắn sao chép kinh điển Phật Giáo và từ đấy tỏ ngộ nhiều điều. Thầy đã hoán chuyển chữ “Tù” thành “Tu” (như lời chia sẻ của Thầy). Năm 1987, sau 12 năm nhọc nhằn lao tác Thầy được ra khỏi tù. Năm 1992, Thầy đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO . Năm 1999, lúc đó Thầy đã 72 tuổi đời. Thầy xin Xuất Gia cùng Hòa Thượng Thượng Thông, Hạ Triệt Viện Chủ Thiền Phái Tánh KhôngThọ Giới Tỳ Kheo tại Thiền Viện Đại Đăng San Diego, CA. Trong 22 năm Thầy đã bôn ba giáo hóa nhiều nơi như: nhiều Quốc gia ở Châu Âu, Châu Úc, Canada và các Tiểu Bang ở Hoa Kỳ. Từ năm 2013, Thầy đã chọn Sacramento là nơi trú Xứ. Đã hơn 8 năm qua. Dù tuổi hạc đã cao nhưng Thầy vẫn thường tự lái xe đến các Đạo Tràng như: Nam Cali, San Jose thuyết giảng. Trong thời gian xảy ra Đại Dịch, Thầy vẫn đến nhà Thiền sinh thuyết giảng trên Online. Mấy lúc gần đây sức khoẻ có mòi suy yếu, Thầy thường nhắc thiền sinh “Ai có thắc mắc thì cứ hỏi”. Có lẽ Thầy biết trước một ngày gần lắm sẽ rời xa Thiền sinh. Với điều kiện tài chánh khá khiêm tốn, hàng tháng Thầy vẩn nhín chút tịnh tài làm từ thiện, giúp người gặp khó khăn và gửi về quê hương giúp Thương phế binh…

Nói đến Tỳ Kheo Thích Không Chiếu. Ôi ! biết bao là hình ảnh cao đẹp, biết bao là ngôn từ mới diễn tả hết về Thầy! Thầy đã đền đáp vuông tròn  4 Trọng  Ân : Ân Đất Nước, Ân Tổ Tiên Cha mẹ, Ân Tam Bảo, Ân Đàng Na Thí chủ trong Tư Tưởng Phật GiáoVăn Hóa  Đông Phương.

Ngày 11/9/2021, nhằm ngày mồng 5/8/năm Tân Sửu vào 7:28 chiều  Tỳ Kheo Thích Không Chiếu  thuận thế Vô Thường rũ bỏ Báo Thân với 95 tuổi Trần, 22 tuổi Lạp. Đây cũng là nhân duyên mà Hội Thiền Tánh Không Sacramento được đón tiếp Ni Sư, Chư Tôn Đức và Quý liệt vị hôm nay. 

Con xin nghiêng mình kính cẩn trước linh quan Thầy và Nguyện Cầu Giác Linh Thầy sớm thể nhập Vô Dư Niết Bàn Tịch Tĩnh.

Kính chào Ni Sư, Chư Tôn Đức và quý liệt vị,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thiền Sinh Thông Văn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con xin nghiêng cẩn trước linh quan Thầy và Nguyện Cầu Giác Linh Thầy sớm thể nhập Vô Dư Niết Bàn  Tịch Tĩnh .

Kính chào Ni Sư,Chư Tôn Đức và quý liệt vị

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con Thông Văn

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,557