HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0269 Đạo Tràng Sacramento Thông Văn: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Tuesday, September 28, 202110:00 PM(View: 148)

Đạo Tràng Sacramento - Thông Văn:
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU
TNThayKhongChieu_ThongVan

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Ni Sư Thích Nữ Triệt Như Trụ Trì Thiền Viện Tánh Không,
Thầy Thích Không Đăng, Và Tăng Đoàn Tánh Không Trung Ương Riverside, California,

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính Thưa Cụ Bà Thân Mẫu của các anh chịThân Quyến Thầy Thích Không Chiếu,

Kính Thưa Quý Quan Khách,

Kính Thưa ACE Thiền Sinh Thiền Tánh Không,

Kính Thưa Chư Liệt Vị,

Pháp Danh con là Thông Văn đại diện BTC Lễ Tưởng Niệm Tỳ Kheo Thích Không Chiếu xin cáo bạch.

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu.

Hội Thiền Thánh Không Sacramento vinh dự được Ni Sư Viện Chủ, cùng Tăng Đoàn Thiền Viện Tánh Không  Trung Ương ủy nhiệm Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm và Trà Tỳ, Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, mà Thiền sinh chúng con gọi thân thương bằng Thầy. Một chữ Thầy chân phương mộc mạc trong ngôn ngữ Việt Nam mà Thầy đã thể hiện trên con đường Tu Tập, Hành Trì… Cuộc sống “Tri Túc” giản dị, tư cách khiêm cung. Hẳn, đây cảnh giới “Như Vậy” của Thầy.

Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, thế danh là Trần Văn Tự, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1927 tại Toulouse Pháp Quốc. Chưa tròn 5 tháng sau ngày sinh, ngày 18/7/1927. Thầy theo mẹ là Bà Nguyễn Thị Ba về Việt Nam trong khi Thân phụ Thầy là Nhà Cách Mạng Trần Văn Thạch (1905 – 1945) vẫn còn lưu lại Pháp hoạt đông trong  phong trào  La Lutte “Chống chính sách Thuộc địa của Pháp ở Đông Dương” cùng các nhà yêu nước như: Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Nguyễn An Ninh… Ông bị Pháp bắt đày Côn Đảo  từ năm 1940 – 1943. Ông bị sát hại năm 1945. Trần Văn Thạch được đặt tên đường vùng Tân Định – Sài Gòn trước  1975 .

Song thân Thầy mất sớm nên tuổi trẻ Thầy phải bôn ba vất vả thay thế cha mẹ nuôi dưỡng các em nhỏ dại. Đến tuổi trưởng thành như bao trai tráng Miền Nam, Thầy nghe theo tiếng gọi non sông lên đường nhập ngũ khóa 5 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đường binh nghiệp của Thầy trải dài nhiều địa danh trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam và chức vụ cuối cùngTỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu Trưởng Tỉnh Ninh Thuận.

Biến cố Tháng 4 Năm 1975, điêu linh cùng vận nước. Thầy cũng như biết bao anh thư, hào kiệt Miền Nam được kêu gọi mang theo ít đồ dùng cá nhân “Hoc tập ít hôm rồi về !” Thế rồi biền biệt… Có người đã vỉnh viễn nằm xuống, được bạn đồng cảnh ngộ chôn lấp vội vàng một nơi hoang vu nào đó!  Có người trở về thân mang nhiều bệnh tật, gia cảnh xác xơ. Trong thời gian khổ, Thầy có may mắn sao chép kinh điển Phật Giáo và từ đấy tỏ ngộ nhiều điều. Thầy đã hoán chuyển chữ “Tù” thành “Tu” (như lời chia sẻ của Thầy). Năm 1987, sau 12 năm nhọc nhằn lao tác Thầy được ra khỏi tù. Năm 1992, Thầy đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO . Năm 1999, lúc đó Thầy đã 72 tuổi đời. Thầy xin Xuất Gia cùng Hòa Thượng Thượng Thông, Hạ Triệt Viện Chủ Thiền Phái Tánh KhôngThọ Giới Tỳ Kheo tại Thiền Viện Đại Đăng San Diego, CA. Trong 22 năm Thầy đã bôn ba giáo hóa nhiều nơi như: nhiều Quốc gia ở Châu Âu, Châu Úc, Canada và các Tiểu Bang ở Hoa Kỳ. Từ năm 2013, Thầy đã chọn Sacramento là nơi trú Xứ. Đã hơn 8 năm qua. Dù tuổi hạc đã cao nhưng Thầy vẫn thường tự lái xe đến các Đạo Tràng như: Nam Cali, San Jose thuyết giảng. Trong thời gian xảy ra Đại Dịch, Thầy vẫn đến nhà Thiền sinh thuyết giảng trên Online. Mấy lúc gần đây sức khoẻ có mòi suy yếu, Thầy thường nhắc thiền sinh “Ai có thắc mắc thì cứ hỏi”. Có lẽ Thầy biết trước một ngày gần lắm sẽ rời xa Thiền sinh. Với điều kiện tài chánh khá khiêm tốn, hàng tháng Thầy vẩn nhín chút tịnh tài làm từ thiện, giúp người gặp khó khăn và gửi về quê hương giúp Thương phế binh…

Nói đến Tỳ Kheo Thích Không Chiếu. Ôi ! biết bao là hình ảnh cao đẹp, biết bao là ngôn từ mới diễn tả hết về Thầy! Thầy đã đền đáp vuông tròn  4 Trọng  Ân : Ân Đất Nước, Ân Tổ Tiên Cha mẹ, Ân Tam Bảo, Ân Đàng Na Thí chủ trong Tư Tưởng Phật GiáoVăn Hóa  Đông Phương.

Ngày 11/9/2021, nhằm ngày mồng 5/8/năm Tân Sửu vào 7:28 chiều  Tỳ Kheo Thích Không Chiếu  thuận thế Vô Thường rũ bỏ Báo Thân với 95 tuổi Trần, 22 tuổi Lạp. Đây cũng là nhân duyên mà Hội Thiền Tánh Không Sacramento được đón tiếp Ni Sư, Chư Tôn Đức và Quý liệt vị hôm nay. 

Con xin nghiêng mình kính cẩn trước linh quan Thầy và Nguyện Cầu Giác Linh Thầy sớm thể nhập Vô Dư Niết Bàn Tịch Tĩnh.

Kính chào Ni Sư, Chư Tôn Đức và quý liệt vị,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thiền Sinh Thông Văn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con xin nghiêng cẩn trước linh quan Thầy và Nguyện Cầu Giác Linh Thầy sớm thể nhập Vô Dư Niết Bàn  Tịch Tĩnh .

Kính chào Ni Sư,Chư Tôn Đức và quý liệt vị

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con Thông Văn

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, October 5, 2021(View: 200)
Tập sách: Tưởng Niệm Thầy Không Chiếu - Thực hiện: Uyển Như - Hội Thiền Tánh Không Sacramento
Wednesday, September 29, 2021(View: 786)
Video: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU: Lễ DI QUAN và TRÀ TỲ 26/9/2021
Thursday, September 30, 2021(View: 538)
HÌNH ẢNH Lễ TANG Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại Sacramento Memorial Lawn - 25 & 26/9/20212
Thursday, September 30, 2021(View: 325)
HÌNH ẢNH Lễ TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG - NGÀY 18 THÁNG 9, 2021
Sunday, September 12, 2021(View: 3212)
CÁO BẠCH: Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Thế danh TRẦN VĂN TỰ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 7:28 tối ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ
Wednesday, September 29, 2021(View: 324)
Đối với con cháu trong gia đình, Thầy luôn khuyên nhủ, chỉ dẩn cách đem "Thiền vào đời sống" để dễ thấy an vui. Bao la, kiên nhẫn, từ bi, Thầy giảng dạy cho từng các con, các cháu thông hiểu được chữ "Nhẫn", cảm nhận được từ "Không dính mắc", thực hành kỷ thuật "Không nói" để dẹp vọng tưởng.
Wednesday, September 29, 2021(View: 320)
Như vậy: “Đối với Đạo” 22 năm miên mật tu tập, 22 năm miệt mài thí Pháp, 22 năm trong một kiếp sống với vô lượng công đức mà Thầy đã làm được, làm xong. Giờ thì Thầy thật sự thảnh thơi! Thầy đã thật sự thảnh thơi! Chúng con cung bái tiển Thầy ra đi thảnh thơi.
Wednesday, September 29, 2021(View: 155)
Thầy lưu lại cho chúng con hình ảnh một vị Thầy sống hạnh tri túc, đơn giản trong đời sống, sâu lắng trong tu tập, thanh thản ra đi khi đã tròn cống hiến cho tổ quốc, gia đình, thầy tổ, bạn tu và học trò.
Wednesday, September 29, 2021(View: 138)
Thay mặt toàn thể thiền sinh đạo tràng Thiền Tánh Không San Jose, chúng con đê đầu đảnh lễ, cảm tạ ơn Thầy bao năm tháng đến đây - đạo tràng San Jose - để dạy dỗ chúng con những bài pháp đơn giản mà đưa đến kết quả vô cùng diệu dụng trên con đường tu tập...
Tuesday, September 28, 2021(View: 182)
Thầy đã ra đi! Buổi tối thứ bảy tuần trước, ngày 11 tháng 9, 2021, thiền sinh Tánh Không Sacramento nhận được tin đau. Thầy Không Chiếu đi rồi. Bàng hoàng. Dẫu Thầy đã trụ thế 95 năm, biết Thầy vừa nhập viện tại UCDavis mấy ngày, nhưng tin Thầy xả bỏ huyễn thân vẫn quá đột ngột với chúng con! Tin truyền đi rất nhanh. Tất cả thiền sinh Tánh Không khắp nơi đều ngậm ngùi thương tiếc!
Monday, September 13, 2021(View: 868)
Hằng Như và mọi người đồng cung kính tiễn và chúc nguyện Tỳ-kheo Thích Không Chiếu, thế danh Trần Văn Tự sanh ngày 27-2-1927, viên tịch ngày 11-9-2021 nhằm ngày mùng 5 tháng Tám năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm, hạ lạp 22 năm, được thong dong tự tại trên đường về cõi Vô dư Niết-bàn an vui.
Saturday, July 17, 2021(View: 412)
Ni sư Triệt Như, Thầy Thích Không Đăng, tăng đoàn Tánh Không và Thiền sinh Đạo tràng Nam Cali sẽ cùng chung lễ Viếng tang và lễ Cầu Siêu lúc 10 am ngày thứ bảy 24 tháng 7, 2021 tại Peek family
Wednesday, May 5, 2021(View: 1034)
Hằng Như xin kính lời Phân Ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu giác linh Tỳ-Kheo-Ni Thích-Nữ-Phúc-Trí được sanh về cõi an lành, sớm gặp Phật Pháp, thuận duyên hội ngộ Thầy Thiền Chủ, tiếp tục con đường tu học tâm linh giải thoát giác ngộ.
Wednesday, May 5, 2021(View: 945)
Con xin chân thành cầu nguyện cho Sư Cô ra đi thanh thản nhẹ nhàng về nơi an tịnh của mười phương chư Phật.
Wednesday, May 5, 2021(View: 919)
Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm sư cô, con xin được trở về quá khứ, ôn lại chút kỷ niệm, và cũng xin được thành tâm kính lễ sư cô 2 lạy trước di ảnh sư cô.
Wednesday, May 5, 2021(View: 831)
Hiền Đức xin chân thành phân ưu đến Thầy Tuệ Chân cùng toàn thể gia đình hai họ, cầu chúc Sư Cô vẹn toàn viên mãn tâm nguyện Bồ Đề.
Wednesday, March 17, 2021(View: 661)
Thiền sinh Đặng Kim Lung (Đạo tràng Toronto) Pháp danh: Thanh Thắng Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1948 Mãn phần ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Toronto Canada Hưởng thọ 73 tuổi
Wednesday, February 24, 2021(View: 1384)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
Tuesday, February 2, 2021(View: 1170)
Kính bạch Thầy Không Chiếu, kính bạch Ni Sư Triệt Như, quý Sư Cô, cùng các thiền sinh và quý thân nhân của Thầy Không Huyễn, đặc biệt thiền sinh Diệu Đức là thị giả của Thầy Không Huyễn;
Tuesday, February 2, 2021(View: 1110)
Ngày đầu tiên đến Đạo Tràng Thiền sinh trong chiếc xe lăn, lưng còng Lớp Căn Bản Thiền học xong Về nhà thực tập hết lòng, quyết tâm
Friday, January 29, 2021(View: 1475)
tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG Tăng đoàn TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU Thầy Thích Không Huyễn lúc 3 pm chủ nhật 31 tháng 1, 2021 Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
Tuesday, December 1, 2020(View: 901)
HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG ĐẠO TRÀNG Thiền sinh HUỲNH PHI HÙNG Pháp danh: NHẬT ĐỘ sanh ngày 13 tháng 4 năm 1948 đã từ trần ngày 28 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 72 tuổi.
Tuesday, November 24, 2020(View: 940)
Thân phụ thiền sinh HUỆ VÂN đạo tràng TORONTO là: Thiền sinh PHẠM XUÂN THỦY, đã từ trần ngày 21 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 74 tuổi.
Tuesday, November 24, 2020(View: 680)
Sư tỷ TRỊNH THỊ TÀI HOA, pháp danh Chơn Hoà, là Đạo tràng trưởng đầu tiên Đạo tràng Paris 2002 đã từ trần ngày 19/11/2020, hưởng thọ 90 tuổi.
Monday, November 9, 2020(View: 889)
LỄ CẦU SIÊU VÀ TƯỞNG NIỆM tổ chức Lúc 11 AM ngày THỨ BẢY 14, THÁNG 11 NĂM 2020 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Wednesday, September 16, 2020(View: 1110)
Hiền thê thiền sinh Chúc Y (đạo tràng Saccramento) là: Thiền sinh Phật Tử: TRẦN KIM CẨM Pháp danh: CHÚC TÚ vừa mãn phần ngày 15 tháng 9, 2020 tại Sacramento HƯỞNG THỌ: 76 tuổi
Wednesday, April 22, 2020(View: 1031)
Thiền sinh NGUYỄN THANH LUÂN - Pháp danh: Minh Định đã từ trần lúc 5 giờ 27 phút sáng ngày 21/04/2020 tại Bệnh viện Paris
Friday, November 15, 2019(View: 946)
Thân mẫu Thiền sinh Hiếu Như (Bich Ngoc) Cụ bà: Trần Thị Dần - Pháp Danh : Quảng Tu - Đã từ trần ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Việt Nam - HƯỞNG THỌ : 82 TUỔI
Sunday, October 27, 2019(View: 1310)
Thiền sinh Hứa Thị Thuấn Sanh ngày: 10 tháng 2 - 1942 tại Bạc Liêu Việt Nam Từ trần ngày 14 tháng 10 - 2019 tại Greenville South Carolina, USA HƯỞNG THỌ 78 tuổi
Wednesday, October 2, 2019(View: 1227)
Thiền sinh: TRẦN PHƯỚC LỘC - Pháp danh: THIỆN THỌ Đã mãn phần ngày 29 tháng 09 năm 2019 tại tư gia thành phố Garden Grove, California, USA HƯỞNG THỌ 65 TUỔI
Wednesday, May 22, 2019(View: 1470)
PHÂN ƯU Thiền sinh Quang Như Trần Hữu Thế từ trần ngày 20 tháng 5 - 2019 tại Toulouse, Pháp Quốc, hưởng thọ 80 tuổi Bác sĩ Trần Hữu Thế (ban Điều Hành HTTK Toulouse), là người có công buổi đầu sáng lập và phát triển Đạo tràng Toulouse
Friday, April 26, 2019(View: 1464)
Thiền sinh: LÊ TRẦN LỘC - Pháp danh: ĐẠO TÂM Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1959 tại Việt Nam Đã mãn phần ngày 24 tháng 04 năm 2019 Nhằm ngày 20 tháng 3, năm Kỹ Hợi tại tư gia Irvine, California, USA HƯỞNG THỌ 60 TUỔI
Wednesday, April 17, 2019(View: 3448)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG trân trọng báo tin buồn Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ viên tịch vào lúc 8:30 sáng ngày chủ nhật 14-4-2019.
Wednesday, April 17, 2019(View: 4066)
Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG NHƯ Pháp danh MINH LÝ Thế danh DƯƠNG HIẾU NGHỈA Sanh ngày 20 tháng 9 năm 1925 Tại Sa Đéc, Việt Nam Đã thâu thần thị tịch vào lúc 8:30 sáng, ngày Chủ Nhật 14-4-2019 (Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) Tại Washington State, Hoa Kỳ Trụ thế: 94 năm Hạ Lạp 15 năm
Wednesday, April 10, 2019(View: 1305)
PHÂN ƯU: Phu Quân thiền sinh Trinh Thị Chi là ông Trịnh Văn Bính, PD Thiện Vinh, mãn phần ngày 18 tháng 3, 2019 tại San Diego, Hưởng thọ 81 tuổi
Wednesday, April 10, 2019(View: 1361)
CÁO PHÓ - PHÂN ƯU Thiền sinh Cao Văn Cơ pháp danh Phổ Hội vừa từ trần ngày 2 tháng 4, 2019 tại California hưởng thọ 90 tuổi
Tuesday, February 26, 2019(View: 1380)
PHÂN ƯU: Con trai Thầy Tuệ Chân và cô Phúc Trí là ông: ĐÀO VĨNH CHÂU từ trần: 25/2/2019 tại California - USA HƯỞNG THỌ 59 tuổi
Thursday, January 31, 2019(View: 1455)
Thân phụ thiền sinh HTTK Tâm Diệu Phú Cụ ông: Võ Văn Nương - Pháp danh: Thiện Tâm & Tâm Lạc Sanh ngày: 16/11/1928, VN - Mất ngày: 25/11/2019 tại VA HƯỞNG THỌ 90 tuổi
Tuesday, January 15, 2019(View: 1421)
cụ ông: Ngô Ứng Tài - Pháp danh: Thiện Tài Sanh ngày: 01/01/1929, Vĩnh Bình, Việt Nam Mất ngày: 01/13/2019 tại West Anaheim, CA. HƯỞNG THỌ 90 tuổi
Thursday, June 28, 2018(View: 1638)
cụ bà TRẦN THỊ TOẠI Đã tạ thế ngày 23 tháng 6 năm 2018 - tại Cypress, California USA HƯỞNG THỌ 86 TUỔI
Tuesday, January 30, 2018(View: 3347)
Cụ Bà NGUYỄN THỊ THỨA PHÁP DANH DIỆU CẦN Đã mãn phần lúc 8 giờ 20 ngày 29 tháng 01 năm 2018 Tại Biên Hòa
Tuesday, October 24, 2017(View: 2794)
Thân phụ thiền sinh HTTK Phạm San pd Không Đạo là cụ ông Phạm văn Minh (cựu Thiền sinh HTTK) Pháp danh: Minh Trí Đã tạ thế ngày 18 tháng 10 năm 2017
Thursday, August 17, 2017(View: 2290)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU: Tăng Đoàn và Thiền sinh Tánh Không Nam Cali sẽ cùng chung lễ cầu siêu cho hương linh cụ bà VÕ THỊ NHÀNH lúc 9:00am ngày Thứ sáu 18 tháng 8, 2017 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Địa chỉ: 13071 Brookhurst Street, Suite 197 - Garden Grove, CA 92843
Sunday, December 18, 2016(View: 3832)
ĐÃ TẠ THẾ VÀO LÚC 9:45 PHÚT SÁNG NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2016 TẠI HUNGTINTON BEACH, CALIFORNIA USA
Friday, May 6, 2016(View: 3438)
Thân mẫu Thiền sinh Tánh Không Dương Lạc Minh, Dương Kim Thoa, Dương Thu Vân, Dương Đình Khoa
1,429,140